Ing. Radek Lacko

  • ANO 2011
  • Hlavní město Praha
  • krajský zastupitel
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,29. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

7. 12. 2017 18:16:00

Praha navyšuje výdaje za službu koronera

Praha navyšuje výdaje za službu koronera

Hlavní město Praha zodpovídá jako kraj ve svém správním obvodu za organizaci a zajištění prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnická zařízení. Tato činnost byla svěřena Zdravotnické záchranné službě hlavního města Prahy pod názvem „koroner“.

 Na návrh radního pro zdravotnictví Radka Lacka dojde k uvolnění finančních prostředků z rozpočtu města na pokrytí zvýšených nákladů na službu.

Službu koronera zajišťuje Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy trvale 24 hodin, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. Za období od ledna do září 2017 provedl koroner celkem 1 994 ohledání, z toho bylo 1 348 v první polovině roku a 646 ve třetím čtvrtletí 2017.

Předkladatel návrhu Radek Lacko říká: „Ačkoli je ohledání osob pojištěných v rámci veřejného zdravotního pojištění v České republice hrazeno zdravotními pojišťovnami a to dle platné úhradové metodiky formou paušálu, je činnost koronera v roce 2017, stejně jako v předchozích letech, ztrátová, protože platby od zdravotních pojišťoven pokryjí necelou čtvrtinu celkových nákladů. Největší nákladovou položku tvoří, vzhledem k nutnosti zajišťovat odborným personálem službu nepřetržitě, osobní náklady.“

Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo svým usnesením ze dne 24. 11. 2016 v rozpočtu hlavního města Prahy finanční krytí nákladů na provoz koronera v roce 2017 ve výši 6 500 000 Kč. Za první pololetí roku 2017 vykázala ZZS HMP ztrátu za činnost koronera v celkové výši 3 890 000 Kč. Rada hlavního města Prahy následně schválila svým usnesením ze dne 29. 8. 2017 kompenzaci tohoto deficitu uvolněním první splátky z uvedené kapitoly ve výši 3 000 000 Kč.

Za 3. čtvrtletí roku 2017 je výsledek hospodaření rovněž ztrátový, deficit činí 2 366 000 Kč. Obdobný vývoj lze předpokládat i ve 4. čtvrtletí 2017, přičemž ZZS HMP odhaduje celkovou ztrátu související se zajištěním činnosti koronera za rok 2017 v částce 8 200 000 Kč. Proto je potřeba uvolnit zbývající finanční prostředky ve výši 3 500 000 Kč, aby činnost koronera nebyla pro ZZS HMP významným způsobem ztrátová. Další eventuální schodek v hospodaření činnosti koronera za rok 2017 bude financován přímo z rozpočtu ZZS HMP.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama