Ing. Radek Lacko

  • ANO 2011
  • Hlavní město Praha
  • krajský zastupitel
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,26. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

30.01.2018 15:11:00

Rada schválila Memorandum k Nemocnici Na Františku

Rada schválila Memorandum k Nemocnici Na Františku

Městská rada dnes schválila Memorandum o spolupráci mezi hl. m. Prahou a Prahou 1 týkající se dalšího provozu a fungování Nemocnice Na Františku.

Za hlavní město podepíše memorandum primátorka Adriana Krnáčová. Rada současně žádá starostu Městské části Praha 1 o projednání a podpis memoranda.

„Jsem rád, že se tímto krokem naplňuje jeden z mých cílů dlouhodobé strategie. Praha má v oblasti zdravotnictví odpovědnost vůči Pražanům, ale doposud má k dispozici pouze nástroje v rámci přednemocniční akutní péče a nikoli lůžkové péče. Na tento fakt upozorňuji už dlouho. Odsouhlasený záměr převzetí správy provozu a budoucí fungování nemocnice jsem již dříve deklaroval jako jednu z variant řešení. Pomůžeme tak Pražanům a dokážeme, že umíme dosahovat špičkových výsledků nejen v primární, ale také v lůžkové nemocniční péči,“ uvedl radní Radek Lacko.

„Vítám postup hlavního města jako ruku podanou k řešení stávající situace Nemocnice Na Františku,“ řekl pražský radní Daniel Hodek a pokračoval: „Dnes odpoledne zasedá Rada městské části Prahy 1, které předložím všechny dostupné informace týkající se nemocnice, včetně dnešního usnesení rady města a návrhu Memoranda. Následně na zítřejším zasedání Zastupitelstva Prahy budu s ohledem na výše zmíněné usnesení navrhovat, abychom v koncesním řízení neschvalovali žádného z uchazečů, a doporučím, aby zastupitelstvo navrhlo zmíněné koncesní řízení zrušit.“

Obsahem návrhu Memoranda je zejména:

  • závazek Rady hl. m. Prahy předložit Zastupitelstvu hl. m. Prahy ke schválení návrh na poskytnutí účelové dotace MČ Praha 1 na fungování Nemocnice Na Františku za rok 2018 ve výši 42 milionů Kč,
  • závazek Rady hl. m. Prahy předložit Zastupitelstvu hl. m. Prahy ke schválení návrh na poskytnutí účelové dotace MČ Praha 1 na fungování Nemocnice Na Františku za rok 2019, a to ve výši, která bude dodatečně určena s ohledem na příslušné provozní a investiční náklady, s tím, že bude navrženo uvolňování dotace dle platebního kalendáře, avšak až po zdokladování účelovosti využití předchozí dotace,
  • závazek Rady MČ Praha 1 nepřijímat v pozici zřizovatele Nemocnice Na Františku žádná zásadní rozhodnutí týkající se Nemocnice Na Františku bez předchozí konzultace s hl. m. Prahou, zejména navrhovat Zastupitelstvu MČ Praha 1 změny zřizovací listiny a dále provádět podstatné ekonomické a personální změny,
  • závazek Rady MČ Praha 1 poskytnout pověřeným zástupcům hl. m. Prahy veškeré podklady a dokumenty vztahující se k ekonomické situaci Nemocnice Na Františku, především účetní a smluvní dokumentaci,
  • závazek Rady MČ Praha 1 zpřístupnit zástupcům hl. m. Prahy veškeré prostory Nemocnice Na Františku pro provedení kontroly skutečného stavu nemovitých věcí i movitého majetku,
  • zpracování střednědobého investičního výhledu Nemocnice Na Františku vč. představy o jeho financování ve vzájemné spolupráci MČ Praha 1 a Nemocnice Na Františku,
  • závazek obou stran dohodnout ve vzájemné součinnosti další detaily a průběh vzájemné spolupráce, jejímž cílem je zajištění provozu Nemocnice Na Františku, a to za podmínek, které nebudou neúměrně ekonomicky zatěžovat hl. m. Prahu a MČ Praha 1 a které povedou ke zlepšení poskytování zdravotnické péče a vytvoření moderního zdravotnického zařízení, přičemž memorandum v čl. 10 vyjmenovává podstatné náležitosti, které by měly být součástí této dohody.
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama