Ing. Richard Nádvorník

  • STAN
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,48. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

02.03.2012 11:22:11

Nový fotbalový stadion – další kličky na obzoru.

Nový fotbalový stadion – další kličky na obzoru.

Názor člena rady města Hradce Králové na dění kolem výstavby fotbalového stadionu.

Mezi body rady města Hradce Králové, které byly v únoru projednávány, byl z mého pohledu nejzajímavější bod, který se týkal dodatku k plánovací smlouvě s firmou ECE na výstavbu fotbalového stadionu a obchodního centra tzv. Park Malšovice. Jak známo město uzavřelo smlouvu o smlouvě budoucí kupní s firmou ECE na prodej pozemků v Malšovicích a společně s ECE pracuje na vydání územního rozhodnutí na stavbu stadionu a obchodního centra. V okamžiku vydání územního rozhodnutí se pak další postup ohledně obou plánovaných staveb rozdělí. To znamená, že město si za své peníze bude stavět stadion a firma ECE obchodní centrum. Ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní na ony pozemky pod stávajícím stadionem v Malšovicích se investor firma ECE zavazuje, že zajistí výstavbu potřebné nové infrastruktury pro obě plánované stavby.  Je to investiční akce zhruba za 200 milionů korun.

V onom dodatku k tzv. plánovací smlouvě, se kterým nyní přišla firma ECE, bylo mimo jiné uvedeno, že bude-li vydáno územní rozhodnutí na Park Malšovice a případně i stavební povolení na fotbalový stadion a na obchodní centrum, nezakládají tyto právní akty ani dohromady ani každý samostatně povinnost vybudovat potřebnou infrastrukturu uvedenou ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní. Co to znamená? Můžeme se dočkat toho, že dojde k vydání demoličního výměru na stávající fotbalový stadion a začne se bourat. Že bude vydáno územní rozhodnutí na nový stadion a obchodní centrum, město zaplatí projekt na stadion, získá stavební povolení a bude chtít za své peníze nový stadion stavět. Tady ovšem může dojít k tomu, že firma ECE řekne, že výstavbu svého obchodního centra z důvodů například ekonomické krize o pět nebo deset let odkládá a že na základě ustanovení onoho dodatku k plánovací smlouvě ani nebude realizovat výstavbu nutné infrastruktury pro obě stavby. Městu potom nezbude, bude-li chtít svůj stadion postavit, než aby potřebnou infrastrukturu postavilo samo. Investor pak po čase přijde k hotovému a polovinu kupní ceny za pozemky má doma.

Přes má upozornění na toto nebezpečí, rada města nakonec text onoho dodatku k plánovací smlouvě s ECE schválila. Myslím si, že pokud dojde k takovéto úpravě smlouvy, bude to velká chyba a že se město samo v jednání s investorem do budoucna znevýhodňuje. Chápu, že tlak fanoušků fotbalového klubu je velký, přesto bychom měli k takto závažným rozhodnutí přistupovat velmi zodpovědně a posoudit všechny případné dopady, které takováto rozhodnutí mají. Město má své právní oddělení, primátor má kolegium právníků, platí právní služby právní kanceláři, která městu radí v jednáních ohledně fotbalového stadionu, přesto se do smluv patrně dostane takováto, podle mého názoru, fatální chyba. Nevím, jak si to mám vysvětlit. Kvitoval jsem, že tento bod byl z následného jednání zastupitelstva stažen. Přesto se stále musím ptát co se to děje? Proč stále někomu ustupujeme? Vždyť přeci i fotbalová veřejnost pochopí, že není nic špatného na tom chtít po svých partnerech, aby dodrželi to, k čemu se dříve zavázali. Musíme být stále v koutě a doplácet na to, že neumíme být pevní ve svých postojích a tím ztrácíme respekt našich partnerů v jednávání? Na to je třeba při dalších jednání myslet už proto, že se jedná o stovky milionů korun z rozpočtu města.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama