Ing. Stanislav Fridrich

  • BPP
  • Moravskoslezský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,46. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

01.03.2024 19:05:00

Informace, obsažené v havarijním plánu, nebudou součástí veřejných registrů

Informace, obsažené v havarijním plánu, nebudou součástí veřejných registrů

Projev na 94. schůzi Poslanecké sněmovny 1. března 2024 k vodnímu zákonu

 Děkuji za slovo, hezké dopoledne všem.

Já bych jenom krátce okomentoval pozměňovací návrh, který prošel a byl schválen výborem pro životní prostředí a týká se povinností vložit havarijní plán do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností. Celé je to motivováno pouze tím, že v dnešní situaci, pokud se stane někde havárie, tak složky Integrovaného záchranného systému vlastně nevědí, co mají v té dané výpusti hledat a jaké analýzy mají provádět. Je to koncipováno na základě konzultací s velkými výrobními podniky i s povodími. Takže pro tuhletu formulaci byla celkem všeobecná široká shoda.

Ten dokument v digitální podobě by měl být k dispozici vodoprávnímu úřadu, správci povodí, České inspekci životního prostředí, Hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky a Vojenské policii. Na základě těchto údajů by bylo možné velmi rychle činit opatření ke zmírnění následků havárií. Tato nová povinnost dopadne pouze na ty případy, kdy havárie může ovlivnit vodní tok podle § 39 odst.2 písm.a) a nepředpokládá se, že informace obsažené v havarijním plánu budou součástí veřejných registrů. Ten systém bude dostupný pouze pro ty vybrané subjekty, které jsem vyjmenoval.

ěhem té diskuse padlo několik poznámek o tom, že to bude pro podniky zatěžující a finančně náročné. No, já si to z vlastní zkušenosti nemyslím, protože v podstatě každá firma má svůj havarijní plán, takže nijak nezatěžuje to do toho registru pouze vložit. A zvláště firmy, které jsou certifikovány třeba ISO normou 14000 pro životní prostředí, ty to mají zpracované naprosto perfektně. Takže jsem vás chtěl jenom požádat o podporu tohohle pozměňovacího návrhu.

Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama