Ing. Stanislav Juránek

  • KDU-ČSL
  • Jihomoravský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,48. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

18.06.2019 21:15:00

Byl bych rád, abychom se skutečně oprostili od emocí

Byl bych rád, abychom se skutečně oprostili od emocí

Projev na 30. schůzi Poslanecké sněmovny 18. června 2019 k zákonu o podpoře sportu

 Vážený pane předsedající, vládo, milí kolegové,

já bych rád, abychom teď neodbíhali od tématu, které zde je. Není to ani vědecká agentura, ani srovnání s vědeckou agenturou, a není to ani o sportu jako o celku. Byl bych rád, abychom si uvědomili, že tady mluvíme o novele zákona o podpoře sportu. Na ni by potom měla navázat teprve ta záležitost toho sportu jako řešení. Takže řada věcí, které se tady vytýkají, se týkají jiného zákona než toho, který teď v tuto chvíli projednáváme.

Byl jsem zpravodajem, nebo jsem zpravodajem za garanční výbor, který se zabýval tady tímto problémem od začátku. Už nás sice jeden zákon, a to EET předběhlo, ale my jsme projednávali celkem 165 pozměňovacích návrhů. To, že se to řešilo nějakým komplexním způsobem ale bylo o tom, že se skutečně všem naslouchalo.

Měli jsme v tuto chvíli, si troufnu říct, že jsme využili všech tří ministerstev, které se tím zabývaly, a všech podnětů. To znamená těch, kteří k tomu něco řekli. Já třeba uvedu jako příklad kolegu, který byl přede mnou, kolega Bartoň prostřednictvím předsedajícího, byl člověk, který skutečně do toho vnesl řadu dobrých podnětů. A já si troufnu říct, že tím se, všemi těmi debatami, všemi pozměňovacími návrhy, ať se vypořádali tak anebo tak, tak se tento zákon zlepšoval.

A já si troufnu říct, že tento zákon nikdy nemůže vzniknout pod Ministerstvem školství, mládeže a zatím tělovýchovy. Ten důvod je prostý a jednoduchý, protože s tím se toto ministerstvo nevypořádalo od roku 1995, kdy poprvé mělo řešit základní věci, které v tom sportu jsou. A já teď řeknu, co je v tomhle strašně důležité, a prosím, teď mě trošku vnímejte. Od roku 1995 se řeší rejstřík sportovních organizací a lidí, kteří ve sportu fungují. Dlužno poznamenat, že ještě loni bylo v tomto rejstříku zaneseno více než 10 mil. sportovců. Prosím vás, řekněte mi, jak může být v nějakém rejstříku zaneseno 10 mil. sportovců. Když jsme se teď dali do toho vlastně v minulých letech, aby ten rejstřík se projevil normálně, tak jsme nedošli ani k číslo 2 miliony.

To znamená, že v tuto chvíli už zde je veliká disproporce co se týká určité spravedlnosti při rozdělování finančních prostředků. Kolega přede mnou řekl, že mládeže je teď podle toho nového rejstříku zhruba tři čtvrtě, ať neříkám nepřesné číslo, ať se neshodneme, zhruba tři čtvrtě milionu. Ano, ale bylo jich tam víc. Bylo jich tam víc, než kolik vlastně v té věkové kategorii existuje, protože samozřejmě nejvíc (důrazně) - budu se mírnit, děkuji. Tak abychom v této věci si tedy uvědomili, že tam figurovalo víc dětí, než kolik jich máme. A samozřejmě, že ty dotační tituly byly směrovány tím způsobem, že kdo měl víc dětí, tak také dostal víc finančních prostředků.

Já jsem moc rád, že jsme dopracovali k dotačními titulu číslo osm, který je můj klub. Nicméně já chci říct, že to je jediný dotační titul, který dobře funguje. A i tam se dostáváme do situace, že na to některé kluby nedosáhnou, nebo resp. budou muset teď vracet finanční prostředky. Já myslím, že to bude jedna z věcí, kterou se budeme muset zabývat, protože z terénu už vím, že řada těch, kteří na tom pracovali, na tom Můj klub, tyto věci nedotáhli nějakým způsobem do konce, a to číslo patrně bude velmi vysoké.

A já si právě říkám, že tady hledáme tu spravedlnost v tom rozdělování. Já nemyslím si, že někdy bude stoprocentní spravedlnosti při rozdělování čehokoliv. Ale tady, když bude platit rejstřík, když bude platit podle pravidel, které jsou uvedeny v této novele zákona, tak tehdy to bude znamenat, že jsme se přiblížili tomu spravedlivějšími rozdělování. A já si teď dovolím říci, že nikdo tady za sportovní prostředí neřekl ten problém z minulosti, aby se za něj omluvil, a já teď za sportovní prostředí klidně řeknu nahlas: Ano, sportovní prostředí dostávalo velké finanční prostředky ze Sazky. Dostalo doslova a do písmene dar od státu, že peníze ze Sazky šly na financování sportu, a to prostředí, tento dar prohospodařil.

A od té doby je snaha nějakým způsobem toto zapojit do státního rozpočtu. A já si právě myslím, že i ta agentura, která teď může vzniknou - a já si troufnu říct, že může vzniknout jedině dnes přehlasování návrhu senátorů, tak jedině za této podmínky můžeme to financování sportu nějakým způsobem posunout. A já bych byl opravdu rád, abychom tady odešli od všech vedlejších úvah, které zde jsou, a abychom si řekli, že i ti, kteří proti tomu mluví, tak říkají - my bychom pro to hlasovali, kdyby existovalo ministerstvo sportu. Co bylo snahou těch předkladatelů. Snahou předkladatelů bylo, aby se ta agentura co nejvíc připodobnila rozhodování na úrovni ministerstev.

A tak když se následně hledala cesta proti této agentuře, poté, co jsme to tady schválili, tak se ukázalo, že je mnohem jednodušší využívat určitých emotivních projevů, se kterými naprosto nesouhlasím, zvláště, co se týká útoku na osobu kolegy Hniličky. A to - nezlobte se na mě - to je, jako kdyby všichni hráči stříleli na tohoto brankáře a sebrali mu výstroj. A já bych prosil, abyste se zamysleli nad tím, jestli jeho osobní schopnosti jsou menší, než jsou schopnosti a vzdělání manažerů v NHL. A prosím, abyste si probrali zvláště ta mužstva, která byla letos úspěšná.

A já bych byl moc rád, abychom do téhle osobní roviny nezasahovali, protože já jsem přesvědčený, že sportovní prostředí si mimo jiné také přeje, aby v čele takovéto agentury stál člověk, který je ze sportovního prostředí, a který má ve sportovním prostředí dobré jméno. A naprosto nesouhlasím s tím, že tento člověk je neodvolatelný, a to na základě pozměňovacího návrhu, který s tímto cílem předložili kolegové Piráti. A prosím, abyste se skutečně dobře zamysleli nad přesným textem, který tam je, a abyste si uvědomili i zodpovědnost této agentury.

Tato agentura zodpovídá vládě - a já si troufnu říct, já si troufnu říct, že na základě toho, co se dočtete v tomto materiálu, právě díky pozměňovacímu návrhu kolegů Pirátů, tak je tento člověk odvolatelný na každém zasedání vlády. Zkuste si to přečíst, zkuste si to porovnat. A já si troufnu říct, že mám v téhle věci pravdu. Takovou tu reálnou. Nebudu tady debatovat o tom, jakým způsobem vzniká etický kodex, ale vím, že jestliže existuje etický kodex, tak nemůže existovat bez toho, že by přímý nadřízený, kterým je vláda, resp. premiér téhle země, ať jím bude kdokoliv, tak aby takovýto etický kodex byl sepsán jinak, než si představuje vláda, která v tuto chvíli vládne.

A proto bych byl rád, abychom se tady skutečně oprostili od emocí a uvědomili si, o čem budeme rozhodovat. Budeme rozhodovat o tom, jestli ve sportovním prostředí nastane nebo nenastane změna. A jestli si někdo v tuto chvíli myslí, že o tom rozhoduje nějaký tým lidí, o těch dotacích, nerozhoduje. Rozhodují o tom úředníci a rozhoduje o tom ministr školství. Já si troufnu říct, že nikdo jiný o tom nerozhoduje. Tak bych prosil, abychom všechny ty věci, které tady zazněly si trošku porovnali a řekli si, je ta situace, která je v tuto chvíli odpovídajícímu tomu, co si přejeme - od vás tady zaznělo, kolektivně, ať jste byli na kterékoliv straně, že ne, že s tím spokojeni nejste.

A já se ptám, jestli když tato agentura vznikne, jestli to bude lepší. A já řeknu - může to být podle mě lepší. Samozřejmě, že vždycky záleží na lidech. Ale já jsem prostě přesvědčený o tom, že to lepší může být, protože si myslím, že horší než momentálně už to být nemůže. A proto, dovolte mi, abych vás ještě požádal, a to všechny, ať jste tady mluvili z kterékoliv strany, abyste se oprostili od těch emocí, abyste se na to podívali naprosto věcně a pokusili se - nebo já doufám, že dnes přehlasujeme veto Senátu.

Doufám, že toho nebudeme litovat, a že se o tom přesvědčíme, to je jisté. Jedna věc - obráceně, jestli dnes nepřehlasujeme veto Senátu, tak v tomto volebním období se sportem neuděláme už vůbec nic. A já bych byl velmi nerad, aby se situace ve sportu neposunula, a to jak v oblasti mládeže, tak v oblasti naší reprezentace.

Děkuji, že jste mě poslouchali.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama