Ing. Stanislav Juránek

  • KDU-ČSL
  • Jihomoravský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,48. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

22.01.2020 17:37:00

Je třeba, aby bylo neoprávněné jednání správce daně reparováno

Je třeba, aby bylo neoprávněné jednání správce daně reparováno

Projev na 40. schůzi Poslanecké sněmovny 22. ledna 2020 k daňovému řádu

 Vážený pane předsedající, vážení přítomní,

mám zde stanovisko KDU-ČSL k tomuto zákonu. Nicméně máme i naše pozměňovací návrhy, které jsem předkládal společně s poslancem Bartoškem.

Vládní návrh zákona, kterým se mění daňový řád, směřuje k několika změnám v oblasti lhůty u daňového odpočtu při neoznámení vyměření nebo doměření, které jsou všechny vždy na úkor daňových subjektů, aniž by k tomu byly legitimní důvody, nebo aniž by byly změny uvedené ve vládním návrhu zákona přiměřené, vhodné a nezbytné. Jde tady zejména o oblast úroků hrazených správcem daně v souvislosti s jeho neoprávněným jednáním. Stát prostřednictvím jednotlivých změn v uvedených oblastech snižuje prostor daňovému subjektu, zvláště v oblasti stanovení a vymáhání daní a v oblasti vrácení vratitelných přeplatků. Vládní návrh zákona nepřiměřeně upřednostňuje správce daně, aniž by zohlednil a správně poměřil důvody svědčící ve prospěch daňového subjektu.

A proto náš pozměňovací návrh v zásadě směřuje k zachování současného stavu, kdy upřednostňujeme, aby výše úroků hrazených za jeho neoprávněné jednání byla stanovena zákonem a měla nadále nejen běžnou funkci reparační, zohledňující cenu peněz, ale takovou, která zohledňuje neoprávněnost jednání správce daně, a tak má funkci zostřené reparace, a lze-li o ní v tomto kontextu hovořit, také funkci sankční.

Bez většího odůvodnění je ve vládním návrhu zákona zcela vypuštěn úrok z neoprávněného jednání správce daně v případě neoprávněného vymáhání, když právě neoprávněné vymáhání patří do oblastí, které nejcitlivěji daňové subjekty negativně zasáhnou. Nemají pak mnoho možností, jak negativní následky takového neoprávněného jednání správce daně zvrátit, či alespoň zmírnit. A tak se ukazuje jako vhodné zachovat zvláštní vyšší sazbu úroku z neoprávněného jednání správce daně v případě vymáhání.

Obdobnou výši by pak měl mít úrok z nesprávně stanovené daně uhrazené na základě nezákonného nebo nicotného zajišťovacího příkazu, protože v negativních důsledcích se takové neoprávněné jednání správce daně, zejména nezákonný nebo nicotný zajišťovací příkaz, začasté podobá svojí citelností a závažností pro daňové subjekty neoprávněnému vymáhání. I proto je třeba u takových neoprávněných zajišťovacích příkazů mít zostřenou reparační funkci takových úroků, resp. sankční funkci.

Náš pozměňovací návrh směřuje proto k zachování současného stavu a obsahuje návrh na zvýšení sazby úroku hrazeného správcem daně v případě neoprávněných zajišťovacích příkazů, které se ukázaly zejména v poslední době jako nástroj správcem daně nadužívaný při stanovení a výběru daní. Je třeba, aby nadále bylo neoprávněné jednání správce daně reparováno, alespoň zčásti, úrokem z vratitelného přeplatku, úrokem z nesprávného stanovení daně. A úrokem z neoprávněného jednání správce daně v případě neoprávněného vymáhání. Proto tedy tento náš pozměňovací návrh ze shora uvedených obecných důvodů směřuje jednak proti delší lhůtě u daňového odpočtu při neoznámení vyměření nebo doměření, jednak proti způsobu stanovení a výši úroku z neoprávněného jednání správce. Sjednocuje tedy lhůtu v případě oznamování i neoznamování výsledku vyměření nebo doměření daňovému subjektu při vrácení vratitelného přeplatku daňovému subjektu bez žádosti, a to na 15 dní ode dne oznámení platebního výměru nebo dodatečného platebního výměru, resp. ode dne, který se považuje za den doručení platebního výměru nebo dodatečného platebního výměru v případě, kdy se výsledek vyměření nebo doměření daňovému subjektu neoznamuje.

Pozměňovací návrh tak směřuje ze shora uvedených důvodů k zachování současného stavu, kdy byla uvedená lhůta v délce 30 dní, nikoliv v délce 45 dní, jak je navrhována vládním návrhem zákona.

Dále pozměňovací návrh vrací přirážku na 14 procentních bodů obecně v případě úroků z nesprávně stanovené daně. Úrok z nesprávně stanovené daně. Je-li základem pro výpočet úroku z nesprávně stanovené daně částka uhrazená na základě nezákonného nebo nicotného zajišťovacího příkazu, se navyšuje potom na 28 procentních bodů. Podstatné na našem návrhu je také to, že zakotvuje tuto přirážku přímo v zákoně, nikoli v nařízení vlády.

K pozměňovacímu návrhu se přihlásím v podrobné rozpravě.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama