Ing. Tomáš Doležal, Dis.

  • SPD
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,21. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

29. 9. 2020 11:59:58

Středočeský kraj potřebuje zásadní změnu financování!

Středočeský kraj potřebuje zásadní změnu financování!

Přiznejme si že současná podoba krajské samosprávy není skutečnou samosprávou. Opravdová samospráva totiž předpokládá nejen zákonné kompetence, ale hlavně faktické finanční prostředky ke správě svých vlastních záležitostí.

Je třeba si přiznat, že současná podoba naší  krajské samosprávy skutečnou samosprávu v žádném případě nepředstavuje. Opravdová  samospráva totiž  předpokládá nejen zákonné kompetence, ale hlavně faktické finanční prostředky ke skutečnému spravování svých vlastních záležitostí. Vznik krajů v roce 2000 byl nepodařeným kompromisem a výsledkem složitého poltického vyjednávání. Kraje při svém vzniku sice získaly určitá  práva a povinnosti, ale nikoli  již tomu odpovídající vlastní finanční zdroje.

Krajům tak prakticky nezbývá vůbec žádný prostor na zásadní koncepční záležitosti typu územního plánování, nastavení vhodné podoby krajské veřejné dopravy, anebo rozvoje sítě krajských škol.  Navíc většina finančních prostředků, které kraje spravují, jsou státní dotace přímo určené na zabezpečování konkrétních činností.

Dalším důsledkem  tzv. krajské decentralizace státu provedené v roce 2000 je také  enormní posílení pozice hlavního města Prahy, která je nyní suverénně nejsilnějším samosprávným celkem, jenž kumuluje  působnost kraje i obce -  a to jak z hlediska kompetencí, tak i z pohledu velikosti vlastního majetku a financí. 

A to do velké míry neoprávněně, jelikož díky nastavení systému financování krajů skrze tzv. sdílené daně dle trvalého bydliště poplatníků, čerpá Praha prostředky i na statisíce osob, které mají na jejím území trvalé bydliště pouze formálně, přičemž fakticky trvale žijí (a využívají veřejné služby financované kraji) na území jiných krajů, suverénně nejvíce pak v našem, Středočeském, kraji. 

Dle kvalifikovaných odhadů se jedná o více než 300 000 osob. Pokud se tento systém zásadním způsobem nezmění, bude se dál enormně posilovat tzv. pragocentrismus – politická a ekonomická dominance hlavního města Prahy v rámci českého státu  – včetně neblahého procesu „vylidňování“ našeho venkova.

V hnutí SPD tedy chceme jednoznačně otevřít otázku změny systému a podoby současného nastavení financování Středočeského kraje. Náš kraj už nesmí být nadále  bezplatným servisem a pojišťovnou pro Prahu a její občany!  

Jde o stamiliony (až miliardy) korun ročně z rozpočtu Středočeského kraje, kterými jedna skupina občanů našeho kraje naprosto neodůvodněně financuje jinou skupinu středočeských občanů – a kterými nespravedlivě a nelogicky dlouhodobě dotuje a sponzoruje rozpočet hlavního města Prahy. 

V této souvislosti je třeba ještě vzít do úvahy tu skutečnost, že od vzniku současné podoby krajského zřízení (rok 2000) vzrostl oficiální počet  (dle evidence trvalých bydlišť) obyvatel Středočeského kraje o 25% (a v našich okresech Praha-východ a Praha-západ pak o více než 50%). A když k tomu připočítáme i Pražany, kteří zde trvale žijí fakticky, pak jde v krajském měřítku o  nárůst počtu obyvatel o 50% - a v okresech Praha-východ a Praha-východ o nárůst o více než 100% obyvatel. A to vše bez toho, aby se to odrazilo ve změně způsobu financování kraje!!!

A okresy Praha východ a Praha-západ tímto trpí snad nejvíce. Přetížené silnice a komunikace často v katastrofálním stavu, nedostatečná (někde dokonce vůbec žádná) obslužnost mnoha obcí spoji veřejné hromadné dopravy,  nedostatek praktických, dětských a zubních lékařů, nedostatek mateřských škol. Nedostupné či předražené nemovitosti k bydlení.

Okresy Praha-východ a Praha- západ – to jsou regiony tvořené ve zcela rozhodující míře malými obcemi a osadami. Tento náš venkov je doslova srdcem kraje - a přesto je již léta všemi politickými garniturami na krajské i celostátní úrovni přehlížen a mnohdy doslova ničen. Tento proces musíme okamžitě zastavit! Proto v krajském zastupitelstvu budeme ze všech sil bojovat za významné navýšení finančních prostředků pro regionální rozvoj – a zejména pro naše venkovská sídla, včetně těch nejmenších vísek – které se, obrazně řečeno, nacházejí „na konci světa“.

Život a fungování těchto vesnic budou naší jasnou prioritou. Budeme pracovat především na zachování a rozšíření jejich veřejné infrastruktury a tzv. občanské vybavenosti. To se týká školek, škol, knihoven, pošt, ale i veřejné krajské podpory místních obchodů a služeb či kulturních, sportovních a volnočasových zařízení a aktivit. A doslova samozřejmostí se musí stát dopravní obslužnost všech obcí a osad (včetně těch nejmenších)  v těchto našich  dvou okresech  vlaky či autobusy. To dnes zdaleka neplatí a je to ohromná ostuda, protože každý občan středočeského kraje má právo na přístup ke všem veřejným službám poskytovaných krajem z peněz daňových poplatníků!

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama