Ing. Tomáš Martínek

Tento profil není využívan. www.tomas-martinek.eu je správný
  • Piráti
  • Liberecký kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,16. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

01.10.2020 21:04:00

Ochlazování české ekonomiky začalo již v roce 2019

Ochlazování české ekonomiky začalo již v roce 2019

V roce 2019 se již začalo projevovat ekonomické ochlazení. To dosvědčují nižší výběry daní (daně z příjmů, spotřební daně atd.) oproti plánovanému rozpočtu.

 Následně dané ochlazení potvrzovala i čísla z roku 2020, včetně měsíců ledna či února ještě před koronavirovou krizí.

V roce 2019 i přes růst HDP došlo ke zvýšení nominální výše státního dluhu na nepředstavitelných 1 640 miliard. Vláda si navíc pomohla rozpuštěním prostředků ve výši 18 miliard z tzv. privatizačních fondů, které měly sloužit k důchodové reformě či sanaci ekologických škod.

Jako čistí příjemci prostředků z EU jsme také obdrželi o 68,5 miliardy korun více, než jsme do rozpočtu EU odvedli. Existují zde ovšem pochybnosti o efektivitě nakládání s těmito prostředky, protože premiér Babiš je v evidentním střetu zájmů, kdy je pro něj žádoucí, aby prostředky z EU dostávaly především firmy v jeho svěřenských fondech, ostatně jako veřejné zakázky, státní dotace či pobídky. Jelikož jsou všechny projekty předfinancovány ze státního rozpočtu, v případě neproplacení dotace ze strany Evropské komise ji stát musí složitě vymáhat přímo u příjemců dotací. Pokud není úspěšný a k vrácení dotace ze strany příjemce nedojde, zůstávají tyto neproplacené prostředky zátěží pro státní rozpočet.

Běžné výdaje na provoz státu vzrostly o 128 miliard korun, tedy více než rostly příjmy státu. Jak upozorňuje NKÚ, stále se nedaří najít cestu k dlouhodobé finanční udržitelnosti veřejných financí, na to upozorňuje i Národní rozpočtová rada či Evropská komise a OECD.

Velkým problém státního rozpočtu je vysoká závislost na vysokém zdanění práce, což se především v době krize může velmi neblaze projevit na stavu veřejných financí.

Rozpočet také nereflektuje dostatečně globální výzvy, mezi které patří digitalizace, ochrana životního prostředí nebo demografický vývoj. Ambice investovat do bezuhlíkových a nízkouhlíkových technologií jsou nízké, i přesto, že může pomoci transformovat hospodářství a stát není schopen efektivně tyto projekty řídit. České republice vzniká významný investiční dluh v oblasti dopravní infrastruktury a riziko dalšího zaostávání trvá – promarněné šance se projeví ve ztrátě konkurenceschopnosti.

Změny ve výdajích byly netransparentní a zmatečné. V roce 2019 bylo provedeno 962 rozpočtových opatření. Kapitola 396 Státní dluh slouží jako skrytá rezerva a v průběhu roku se prostředky přečerpávaly do gesčních kapitol.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama