Ing. Věra Kovářová

  • STAN
  • Středočeský kraj
  • poslankyně
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,43. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

06.03.2020 14:23:50

Čelíme informační zahlcenosti

Čelíme informační zahlcenosti

Projev na 41. schůzi Poslanecké sněmovny dne 6. 3. 2020 ke druhému čtení vládnímu návrhu zákona, kterým se mění školský zákon

Vážené dámy, pardon, vážené - dámy také samozřejmě, ale vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vám představila pozměňovací návrh, který předkládám společně s kolegy Petrem Gazdíkem a panem poslancem Bartoněm. Tento pozměňovací návrh se týká cílů vzdělávání a zavádíme novelizační body, které se týkají finanční, informační a digitální gramotnosti. Předem říkám, že nejsem z těch, kteří mají ohledně tohoto zákona historickou paměť, ale cíle, které jsou uvedeny v zákoně nebo zákon samotný je z roku 2004, což tedy nevím, zda se tyto cíle od té doby nějakým způsobem změnily, ale co vím jistě, je, že se změnila doba a že se doba měnit bude a samozřejmě s sebou přinese nové významné výzvy.

První novelizační bod se týká finanční gramotnosti a je samozřejmě jasné, že naše děti, žáci a studenti budou v následujících letech, a myslím, že je tomu tak i dnes, budou čelit velkému tlaku na vzdělávání a myslím si, že je třeba jim situaci usnadnit. Bude potřeba, aby byli schopni pracovat v souvislostech, a bude to také dobré pro to, abychom se přiblížili rozvinutým státům. Je potřeba vychovávat žáky tak, aby dokázali využívat soudobé informační zdroje na relevantní úrovni, aby odcházeli do profesí s unikátními znalostmi, což bude jejich konkurenční výhoda. Také samozřejmě čelíme informační zahlcenosti. Jen takový malý příklad. V roce 2016 jsme jako lidstvo vyprodukovali tolik dat, co jsme stihli vyprodukovat za pět tisíc let v papírové podobě. Čili je důležité, aby naše děti byly schopny vyhodnotit, kdy a proč budou potřebovat informace, kde je najít, jak je používat a zda jsou tyto informace relevantní.

Dalším novelizačním bodem je gramotnost finanční. Ta hraje důležitou roli při rozhodovacích procesech občanů ve finančních a peněžních operacích. Pokud toto absentuje, tak samozřejmě lidé pak spadají do dluhových pastí a nekončících exekucí a ty pak dopadají samozřejmě na příjem jedince a v konečné řadě pak na stát a ten musí finanční problémy sanovat ve formě sociálních dávek.

Pojďme tedy předejít tomu, aby se něco podobného nestalo v případě té informační či digitální gramotnosti. V neposlední řadě zavádíme novelizační bod, který se týká gramotnosti digitální. Chceme, aby naše děti měly kompetence, které jsou nutné k identifikaci pochopení, interpretaci, vytváření, komunikování a účelnému a bezpečnému užívání digitálních technologií.

Pokud lidé nebudou mít dostatečně digitální gramotnost, pak to může vést k digitálnímu vyloučení. Dnes se to týká například seniorů, osob se zdravotním postižením apod. Ovšem objevuje se napříč celou populací, a to znamená, že ohroženi jsou v určité míře zkrátka a dobře všichni. Toliko naše tři gramotnosti. A ještě zavádíme jeden novelizační bod, a ten podtrhuje význam nabytí důkladných znalostí o moderních dějinách, a to jak ve světovém, tak v evropském a národním měřítku. A důraz by měl být přitom kladen na historii 20. a 21. století.

Toliko vše o našem pozměňovacím návrhu. A k němu se přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama