Ing. Veronika Vrecionová

  • ODS
  • Středočeský kraj
  • poslankyně
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,2. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

12. 2. 2019 18:50:00

Nedošlo ke změně zákona, ale jenom ke změně chování úředníků

Nedošlo ke změně zákona, ale jenom ke změně chování úředníků

Projev na 26. schůzi Poslanecké sněmovny 12. února 2019 ke stavebnímu a vodnímu zákonu

 Pěkné odpoledne, paní poslankyně, páni poslanci,

já bych chtěla předkladatelům moc poděkovat za tento návrh, který tady dnes projednáváme, a chtěla bych vás velice požádat všechny o jeho podporu.

Neustále mluvíme již několik let o tom, jak je třeba bojovat proti suchu, co je třeba udělat pro to, aby krajina dokázala zadržet vodu. A já si myslím, že toto je takový první krůček, první počin. Mluvila jsem s řadou lidí, kteří chtěli na svém pozemku zemědělcům postavit rybník nebo malou vodní plochu a můžu vás ujistit, že je to naprosto nadlidský úkol. A ten stavební zákon v současné podobě je opravdu jednou ze zásadních překážek.

Nicméně si dovolím, když už mám slovo, tady upozornit i na další problémy, které je potřeba řešit a o kterých již opakovaně mluvíme. Jde třeba o to, že budeme v dohledné době projednávat novelu lesního zákona, kdy řadě vlastníků v podstatě brání v tom, aby vystavěli byť malou vodní plochu, ta současná podoba, která jim ukládá zaplatit nemalou částku za vynětí z lesního půdního fondu. Byla jsem upozorněna zástupci Ministerstva zemědělství, žeexistuje nařízení ministra, které z těch vlastníků toto, respektive ukládá finančním, odborům životního prostředí, aby tento poplatek nevybírali, nicméně je v tom evidentně zmatek. Buď to neví ti zástupci těchto příslušných odborů nebo se vlastně do toho bojí i ti vlastníci pustit, že zase nařízení bude změněno. Proto by bylo potřeba novelizovat i lesní zákon.

Dále jsem byla také velice zaskočena, protože jsem na zemědělském výboru někdy v listopadu mluvila na předsednictvu o tom, že by bylo dobré novelizovat i daň z nemovitosti a to proto, že veškeré krajinné prvky, které jsou na zemědělské půdě, tak jsou vedeny jako tak zvaná ostatní plocha a jsou vlastně zatíženy daleko vyšší daní z nemovitosti než ta zemědělská půda v okolí. To znamená, bohužel dochází k tomu, kdy vlastně už mnoho let všichni mluvíme o tom, jak je potřeba podpořit vznik nových krajinných prvků, tůní, větrolamů, mokřadů a tak dále na zemědělské půdě, tak bohužel vlastně i, a to jsem se doslechla, doufám, že to je fáma, že někteří zemědělci dokonce zaorávají tyto krajinné prvky z toho důvodu, že z nich platí daleko vyšší daň z nemovitosti.

A proto mě velmi zaskočilo to, s čím se na mě zemědělci v nedávné době obrátili. A využiji toho, že tu sedí paní ministryně financí, a chtěla jsem se zeptat, protože finanční úřady začaly uplatňovat vyšší daň z nemovitosti na tyto krajinné prvky. Dokonce to proběhlo i v tisku. Já jsem připravena paní ministryni v té věci i interpelovat. Nedošlo ke změně zákona, pravděpodobně jenom došlo ke změně chování úředníků, kdy vlastně požadují letos od zemědělců, aby dokládali, že skutečně mokřad je mokřad, že tůňka je tůňka, že to není využíváno k jiným účelům, což si myslím, že je přesně ta věc, která prostě je naprosto demotivační pro to, aby zemědělci krajinné prvky na své zemědělské půdě měli, udržovali, případně vybudovali nové.

Na závěr tedy ještě moc prosím o podporu této předlohy. Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout