Ing. Zbyněk Stanjura

  • ODS
  • ministr financí
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,83. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

23.05.2024 18:09:00

Hlavní výhodou je snížení administrativní zátěže nejen na straně OSVČ

Hlavní výhodou je snížení administrativní zátěže nejen na straně OSVČ

Projev na 103. schůzi Poslanecké sněmovny 23. května 2024 – reakce na interpelaci poslankyně Schillerové k nemožnosti vystoupit z režimu paušální daně během kalendářního roku

 Děkuji za slovo. Jenom zopakuji fakta a myslím, že to nebude překvapení ani pro paní předsedkyni Schillerovou.

Institut paušální daně je dobrovolný. Vždycky záleží, když si vezme tu situaci, kterou jste popisovala, v kterém období roku se to stane, zda je to v listopadu, nebo v únoru. Chci připomenout, že v rámci paušální daně se platí minimální záloha na zdravotní pojištění, na rozdíl od toho, pokud jste třeba v zaměstnaneckém poměru, tak to se odvozuje podle hrubého příjmu. Takže za prvé je to minimální.

A za druhé v okamžiku, kdy člověk nastoupí jako OSVČ do zaměstnání, které identifikuje jako hlavní zdroj příjmů, a vedlejší zůstane... (Námitka posl. Schillerové, že není slyšet.) Já přidám na hlase a možná kolegové přestanou rušit, abyste slyšela. Tak pan ministr zdravotnictví zjedná ticho. I v okamžiku, když si vezmete modelový příklad, jsem OSVČ, v průběhu roku se nechám zaměstnat, neplánoval jsem v okamžiku, kdy jsem se přihlásil, že chci využívat systém nebo institut paušální daně, a současně označím to zaměstnání jako hlavní zdroj příjmů a podnikání vedlejší, tak mám dvě možnosti, respektive tři.

První je, že to nechám tak, jak to je, a pro to podnikání nadále využívám výhodu institutu paušální daně. Jenom připomínám, že hlavním motivem ze strany státu bylo zjednodušení a snížení byrokratické zátěže, ne snížení daňové či odvodové povinnosti. Samozřejmě to k tomu přispívá tím, že to jsou minimální zálohy.

Ale mám další dvě možnosti. Mohu úplně zrušit podnikání. To znamená, v tom okamžiku přestanu využívat institut paušální daně, nebo také ho mohu přerušit, například do konce kalendářního roku. I v tomto okamžiku mohu vystoupit z institutu paušální daně.

Takže každý ten příběh má tři možná řešení. Já myslím, že to v pořádku. Je to individuální posouzení, zda je pro mě výhodné například, když jsem v listopadu, na dva měsíce přerušit podnikání a k 1. lednu se rozhodnu, zda v příštím roce, i když to bude jako vedlejší zdroj příjmů, budu využívat institut paušální daně, nebo ne, nebo mohu úplně ukončit podnikání, pak také vystupuji z toho systému, anebo nechám ten souběh.

Když se podíváme na to, jak se platí zdravotní pojištění ze zaměstnání, tak mně ten systém připadá spravedlivý a vyvážený. Ano, někdy se může stát, když si zvolím tu první variantu, že si to podnikání ponechám, tak je logické, že několik měsíců ten souběh bude. Ale současně ten souběh, ta část paušální daně se týká minimální zálohy na zdravotní pojištění. Říkal to pan premiér a bezesporu to řekne i pan ministr zdravotnictví, je to prostě jiný institut než závislá činnost nebo sociální pojištění, protože tu zdravotní péči nikdo z nás neví, kdy ji bude čerpat - dneska, zítra, za týden, za měsíc.

Ten systém je poměrně nákladný, a tak jak je to nastaveno, tak si myslím, že je tam zachována spravedlnost, ale také jista míra solidarity tím, že ty daně jsou nízké. Já si nemyslím, že bychom to měli řešit legislativní změnou. Ona samozřejmě možná je, ale bylo by to příliš komplikované.

Myslím, že z hlediska zdravotnictví vystoupí pan ministr. Není to ani v kompetenci Finanční správy, je to v kompetenci jednotlivých zdravotních pojišťoven. Tím, že nejsou státní, tak celý proces je o něco komplikovanější, než kdybychom měli jednu státní pokladnu. Ale je to dobrovolnost a mám možnost v okamžiku, kdy se nechám zaměstnat, z toho systému vystoupit.

Věc, která je hodná debaty, ale nenašli jsme zatím přiměřeně jednoduché a řekl bych také přiměřeně spravedlivé řešení v okamžiku, kdy jste například mluvila o tom, že musíte odejít ze zdravotních důvodů do invalidního důchodu. Tam ty možnosti nejsou, ale také opět. Pokud přeruším podnikání, tak to platí i v tomto případě. Velmi často bohužel to zhoršení zdravotního stavu znamená, že nemohu, i kdybych chtěl, vykonávat nadále svoji podnikatelskou činnost, samozřejmě podle typu podnikání. U některých to možné je, u některých možné není.

Takže o tom problému víme. Jak říkal pan premiér, je to od začátku zavedení institutu paušální daně, to také není kritika minulé vlády. Já jsem pro to hlasoval i z opozice a myslím, že v tomto bodě ten systém je nastaven správně. I s těmi... (Poznámka posl. Schillerové.) Já vím, že to napsal život, jak říká paní předsedkyně, ale nemyslím si, že bychom měli detailně řešit všechny ty možné případy.

Život je pestřejší než legislativa a vždy přijít s nějakým dalším vysvětlujícím, doplňujícím paragrafem. Může to být nepříjemné, ale když si řekneme vůbec v tom prvním pásmu, které využívá přes 80 % uživatelů paušální daně - jsou v tom prvním pásmu, tak to zdvojení nebo ta duplicita opravdu není významná. To si myslím, že je můžeme klidně se svědomím říct. A záleží, jak jsem říkal, na tom intervalu, jestli je to jedenáct, nebo jeden měsíc v tom kalendářním roce, a k Novému roku ten člověk má novou možnost, jak se rozhodnout, jestli ten institut bude využívat, nebo ne, zda bude využívat tu hlavní výhodu.

A jenom to připomínám pro kolegy a kolegyně, hlavní výhoda je snížení administrativní zátěže, ale i pro stát je třeba říct, že to není jenom na straně OSVČ, ale ten institut je vlastně výhodný i pro stát a pro Finanční správu.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama