Ing. Zbyněk Stanjura

  • ODS
  • Moravskoslezský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,93. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

28. 11. 2019 1:14:00

Všechny potenciální úspory navrhujeme převést ve prospěch položky státní dluh

Všechny potenciální úspory navrhujeme převést ve prospěch položky státní dluh

Projev na 39. schůzi Poslanecké sněmovny 27. listopadu 2019 k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2020

Děkuji za slovo. Vzhledem k hodině a k počtu přihlášených budu dnes mimořádně stručný. Nejprve chci říct, že se přihlašuji k pozměňujícímu návrhu, který má číslo 3928. Jedno pare jsem odevzdal paní zpravodajce. Určitě si pamatujete, když jsme debatovali o základních parametrech státního rozpočtu v prvém čtení, tak jsme my občanští demokraté kritizovali nejenom strukturu toho rozpočtu, ale zejména deficit. A aby to nebyla pouhá kritika, jak je u nás už každoročním zvykem, tak jsme se do toho rozpočtu podrobně podívali a navrhujeme Poslanecké sněmovně úspory ve výši 46 miliard. Kdyby ten pozměňovací návrh prošel, tak návrh rozpočtu je nejenom vyrovnaný, ale i velmi mírně přebytkový.

Všechny změny, tzn. všechny potenciální úspory navrhujeme převést ve prospěch položky státní dluh, obsluha státního dluhu. Já myslím, že je to logické v okamžiku, kdy jsou schváleny základní parametry rozpočtu, tak nám přišlo jako nejrozumnější v okamžiku, kdy chceme ukázat potenciální úspory, to navrhnout na obsluhu státního dluhu. Samozřejmě další konkrétní pozměňovacími návrhy, které předkládají mé kolegyně a mí kolegové, pak už směřují ke změně výdajů, přitom respektujeme ten základní rozpočtový rámec, který Poslanecká sněmovna schválila.

Jenom na okraj: Škoda, že jsme nezačali ráno, protože zkušenost velí, že na druhé čtení je potřeba v zásadě celý jednací den a myslím, že i počet přihlášených kolegyň a kolegů, kteří chtějí představit své pozměňovací návrhy, tomu odpovídá. Já myslím, že celkový počet vystupujících bude více než 50. Pamatuji si to číslo, když se začalo, plus přednostní práva, je to logické, tak to prostě je při sumě 1 600 mld. je velmi pravděpodobné, že jednotliví poslanci budou přicházet se svými pozměňujícími návrhy. Já bych v krátkosti představil jenom některé z těch položek, nebudu číst všechny - je jich asi 17 nebo 18, kde navrhujeme ty úspory. Musím říct, že jsem si vědom politické reality, ale kdybychom ty návrhy posuzovali bez ohledu na to, kdo je podá, zda je členem vládní většiny, nebo opozice, tak si myslím, že minimálně část z nich by podpořila i paní ministryně. Netvrdím, že všechny, ale myslím si, že kdybychom je neposuzovali politicky, ale rozumím tomu, že návrh státního rozpočtu je výsostně politický dokument, tak si myslím, že tyto návrhy by paní ministryně mohla podpořit.

Nemluvím o těch položkách, které reprezentují politický program vlády. To je logické, že vláda má svůj program a ten program promítá ve svých položkách. Samozřejmě i tam směřují naše pozměňující návrhy. Nicméně, když se zmíním o první položce z toho seznamu, která je z kapitoly 313 Ministerstva práce a sociálních věcí, a to z položky aktivní politika zaměstnanosti, tak si myslím, že můžeme shodnout i s paní ministryní, že návrh 3,6 mld. je úplně mimo ekonomickou realitu a hlavně mimo potřeby, které má Česká republika. Naštěstí máme rekordně nízkou nezaměstnanost, současně rekordně vysokou zaměstnanost, to jsou dva různé údaje - přesto paní ministryně Maláčová si prosadila neuvěřitelnou částku 3,6 mld. a nějaké drobné na aktivní politiku zaměstnanosti. Jinými slovy, podle našeho názoru ti, kteří chtějí pracovat, dnes pracovat mohou. Téměř každý zaměstnavatel vám říká, že shání pracovní sílu. Když si vezmeme v úvahu počet legálně pracujících zahraničních občanů, tak už to jsou statisíce. To znamená, nevím koho bychom za 3,6 mld. přeškolovali tam a zpátky, pokud tato skupina lidí, kteří mohou pracovat, mají předpoklady, nemají handicap, nemají omezení, tak podle mne to jsou špatně investované peníze, tak tady navrhujeme uspořit 2,6 mld. I ten zůstatek více než 1 mld. by byl dostatečný na to, aby pokryl potřeby státu v této oblasti.

Abych nebyl jenom u MPSV, tak když se podíváme na Ministerstvo průmyslu a obchodu, oblíbená a opakující se položka je podpora podnikání. A v pojetí vlády podpora podnikání znamená investiční pobídky a dotační tituly. V našem pojetí nejlepší podpora podnikání jsou jednoduché a nízké daně. Když se zamyslíme nad systémem těch dotací, tak vlastně všichni podnikatelé a všichni daňoví poplatníci zaplatí daně a složí se na dotaci pro ty šťastné. Velmi často pro ty velké a úspěšné. A my to považujeme za chybu. V této položce navrhujeme zkrátit 15,9 mld. původních o 5,8 mld. Jsme realističtí, nenavrhujeme nulu, navrhujeme v zásadě třetinu těch peněz. Myslím si, že možná ti šťastnější, kteří jsou zvyklí na penězovody ze státního rozpočtu, by byli zklamaní, ale myslím, že naprostá většina podnikatelů, kteří o dotace nežádají, by to vlastně přivítala, že z jejich daní se neplatí dotace nikomu jinému.

Pokud se podíváme na další položky, podívám se na resort dopravy. Řekněme si sami, zda navržené výše výdajů pro kosmické aktivity odpovídá potřebám České republiky. Já jsem přesvědčen i z vlastní zkušenosti, že částka je nadhodnocená, že 700 mil. by zcela stačilo. Dá se tady ušetřit jen tak jednoduše půl miliardy. U mnoha pozměňujících návrhů si umím přestavit stanovisko paní ministryně, kdy bude říkat: Na to nejsou zdroje. Tady je konkrétní zdroj. Možná by buď dnes, nebo příští týden ve středu mohl pan ministr dopravy vysvětlit, k čemu potřebuje Česká republika 1,2 mld. na kosmické aktivity v příštím roce.

Pak je to - máme Galileo. Já jsem to slyšel, že máme Galileo. No to je pravda, ale když se podíváte, když systém Galileo vznikal, měl to být v zásadě komerčně úspěšný projekt. Předpoklad byl, že ti, kteří to budou využívat, za to budou platit. Takže možná máme Galileo, ale pokud my platíme 1,2 mld. na Galileo, tak kolik pak platí Německo, Francie, Itálie, Španělsko a ostatní členské země? Myslím si, že Galileo to není schopen absorbovat, kdybychom to sečetli např. podle počtu obyvatel. Mnohem spravedlivější by to bylo např. podle HDP na hlavu a síly ekonomiky jednotlivých členských zemí.

Potom jedna položka, která podobnost a souvislost s panem premiérem je čistě náhodná, jak se vždycky uvádí v některých uměleckých dílech, že to nemá žádnou souvislost, tak nemusíte nám to věřit, ale nemá to souvislost, ale je to položka, která mně připomíná staré časy komunistického systému. Podpora agropotravinářského komplexu. Podle mne je to už hrozné sousloví, tohleto, podpora agropotravinářského komplexu. To bychom taky mohli podporovat jiné komplexy. Znělo by to tak jako úkol z nějakého sjezdu nejmenované komunistické strany. Tady navrhujeme uspořit 4,85 mld.

Pokud se podíváme na další oblíbenou položku, teď myslím v uvozovkách, kompenzace slev jízdného. Velké překvapení pro ministra dopravy, pro paní ministryni financí, pro pana premiéra, že ten systém se dá zneužívat a obcházet. Já bych tomu překvapení věřil, kdybychom to celou dobu netvrdili, neupozorňovali na možná rizika. Zaznamenal jsem mediální výstup ze společného jednání paní ministryně financí a pana ministra dopravy, jak teď si na ty dopravce posvítí a jak to dají všechno do pořádku. Ovšem v návrhu rozpočtu se s žádnou úsporou proti stávajícímu stavu, se kterým nejsou ani členové vlády spokojeni, neprojevilo. My si myslíme, že mnohem lepší by bylo například těch 5,5 mld. použít na zvýšení důchodů. Mnohem lepší! Bylo by to spravedlivější. Velmi často slýchám to, že penzisté jsou s tím spokojeni. Ano, ti, kteří cestují, jsou s tím bezesporu spokojeni a já se jim nedivím. Ale jaká je skupina penzistů, kteří z různých důvodů nemohou tyto důvody využívat. Prostě nemohou cestovat. Zdravotní důvody, sociální důvody, rodinné důvody a tak bych mohl pokračovat. Ti z toho nemají vůbec nic. To opatření je nespravedlivé, nedá se vůbec zkontrolovat. Pokud se podíváte i na přírůstky počtu cestujících, tak nejsou žádným způsobem omračující. Trend zvyšujícího se počtu lidí ve veřejné dopravě byl i před zavedením těchto slev. A pamatuji si na starý stav, kdy ty kompenzace činily zhruba 250 mil. korun ročně, a musím vám říct, že i tehdy se to reálně nedalo stoprocentně zkontrolovat, a ten objem byl dvacetkrát nižší. A to říkám se znalostí Ministerstva dopravy, i když jsem tam byl chvilku, nenašli jsme mechanismus za těch šest měsíců, jak efektivně zkontrolovat dvacetkrát menší částku, než je dnes. To jsem jenom zaokrouhlil. Počítal jsem s částkou 5 mld., je to o něco vyšší.

Takže navrhujeme těch 5,5 mld. uspořit a může se to použít například na část rodičovského příspěvku pro těch 20 % rodin, na které vládní návrh zapomněl. To není zdaleka 5 mld., to je nižší částka, případně chci připomenout, že vláda a my - Sněmovna a Senát - jsme důchodcům přidali 150 korun měsíčně proti zákonnému nároku, přestože přebytek na důchodovém účtu pro příští rok je plánován ve výši 17 mld. Vycházím z čísel, které jsou v návrhu státního rozpočtu.

Mohl bych obhajovat všech těch 17 nebo 18 položek, činit tak nebudu. Mám jenom na paní zpravodajku procedurální prosbu, tak jak loni a předloni, až se o tom bude hlasovat, abychom o každém z těch návrhů na úspory hlasovali zvlášť.

Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama