Ivo Valenta

  • BPP
  • Uherské Hradiště
  • senátor
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,21. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

04.02.2019 20:02:00

Argumenty místo výhrůžek

Argumenty místo výhrůžek

Napsal mi Ochranný svaz autorský - OSA. Prý nemám pravdu a slibuji živnostníkům něco, co rozporuje mezinárodnímu právu. Tak jsem jim odepsal a rád sdílím tuto komunikaci.

 Vážený „týme OSA“,

Váš komentář mne zaráží nejen proto, že se pod ním nedokáže nikdo osobně podepsat, ale především pro jeho tolik příznačnou ješitnost a nabubřelost. Rád bych Vám připomněl, že OSA není zákonodárným sborem, a že pravidla v oblasti autorského práva bude v naší zemi i do budoucna vytvářet Parlament. Musí skončit doba, kdy Vaše organizace dvě dekády těžila z toho, že si jí nikdo nevšímal, čímž jsme dopustili, že pod pláštěm ochrany duševního vlastnictví zde dochází k vybírání autorských poplatků i tam, kde je to v rozporu se zdravým selským rozumem a podle mne i s principy, na kterých je ochrana autorského práva postavena.

Pořád dokola se „zaklínáte“ do teze, že senátní verze novely autorského zákona byla v rozporu s mezinárodním právem. Dobře však víte, že to tak není a že existuje několik judikátů, které hospodářský význam i hledisko vnímavosti veřejností definují jako kritérium pro posuzování oprávněnosti vybírání autorských poplatků. Jen pro ilustraci uvádím (na rozdíl od Vás) několik konkrétních judikátů – rozsudek ze dne 7. března 2013, ITV Broadcasting a další, C 607/11, EU:C:2013:147, bod 43, rozsudek ze dne 4. října 2011, Football Association Premier League a další, C 403/08 a C 429/08, EU:C:2011:631, bod 204 a citovaná judikatura, rozsudek ze dne 15. března 2012, SCF, C 135/10, EU:C:2012:140, body 97 a 98.

Opravdu mne mrzí, že tady strašíte soudy a vyhrožujete živnostníkům namísto toho, abyste je brali za rovnocenné partnery. Obzvláště když jsou to právě oni, kdo podle Vašich slov tvoří až třetinu autorských poplatků, které vybíráte pro autory, jež máte podle zákona zastupovat. I nadále samozřejmě budu označovat placení autorských poplatků u živnostníků za duplicitní. Rádia a televize, umístěné v provozovnách živnostníků, přece nejsou koncerty či jiná veřejná produkce.

Proto mi výběr autorských poplatků pouze u provozovatelů těchto médií (a nikoliv vlastníků jednotlivých přijímačů) právě v kontextu hospodářského významu i vnímavosti ze strany veřejnosti připadá naprosto v souladu s legislativou. A pokud jde o Vaši námitku k tomu, že označuji Vaši organizaci za netransparentní, pak na tomto označení samozřejmě trvám. Shodně se na věc dívá také velká část skladatelů a interpretů.

Vy přeci sami dobře víte, jak složitý, nejasný a naprosto neprůhledný je systém rozdělování finančních prostředků, které paušálně vybírá OSA bez ohledu na skutečný počet odehraných písniček v rádiích nebo na veřejných produkcích. Pokud tedy chcete být skutečně transparentní, otevřete své přehledy a prokažte, že každému autorovi náleží prokazatelně spravedlivá odměna. Okazovat se pouze na Váš „rozúčtovací řád“ je rozhodně není důkazem Vaší transparentnosti.

Ivo Valenta

Zpráva od OSA:

Dobrý den, pane senátore Valento,

s navrhovanou novelou nesouhlasíme především proto, že jste ji formuloval vágně, nejednoznačně a v přímém rozporu s mezinárodním právem. Slibujete živnostníkům budoucnost, která se nikdy neuskuteční. Jde o porušení mezinárodního práva umělců. Minimálně kvůli zahraničním umělcům a smlouvám bychom byli donuceni autorské odměny vymoci soudně, což by znamenalo zahlcení soudního aparátu a nemalé soudní výlohy pro uživatele hudby, tedy i drobné živnostníky.

Opakovaně klamete veřejnost "duplicitním” poplatkem. Duplicitní autorský poplatek neexistuje. Mezinárodní dohody, smlouvy i zákony o autorském právu jasně říkají, že má autorskou odměnu platit ten, kdo užívá hudbu ve veřejných prostorech, a to bez ohledu na hospodářský prospěch. Podle této logiky jsou autorské odměny také nastaveny.

Dále se musíme ohradit proti opakovanému nařčení z netransparentnosti OSA. Jakým způsobem se honoráře rozúčtovávají a informace o hospodaření OSA jsou dostupné na našich webových stránkách. Např. v roce 2017 jsme autorské odměny vyplatili více jak 147 tisícům autorů z celého světa.

Tým OSA.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama