Ivo Valenta

  • BPP
  • Uherské Hradiště
  • senátor
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,21. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

19. 3. 2019 16:51:48

Tentokrát se budu bránit právní cestou

Tentokrát se budu bránit právní cestou

Prohlášení senátora Ivo Valenty k cílené diskreditaci jeho osoby ze strany Transparency International (TI)

Nedopustil jsem se přestupku, neporušuji právní předpisy a rozhodně nejsem ve střetu zájmů. Dnes to jednoznačně potvrdil Mandátový a imunitní výbor Senátu ČR. Transparency International se pouze opět cíleně pokusila o diskreditaci mé osoby a pošpinění mého jména. Proti této dlouhotrvající štvavé kampani se však tentokrát budu bránit právní cestou. Od začátku bylo jasné, že je právo na mé straně a členové TI to vědět museli, nebo to minimálně vědět měli.

Tvrzení TI o tom, že jsem se dopustil přestupku, jsou lživá, a zřejmě mají za cíl odpoutat pozornost od jiných, daleko závažnějších témat. Žádný přestupek se nestal, TI zřejmě předstírá, že neví o existenci přechodného ustanovení, dle kterého na mne příslušné zákazy dle zákona o střetu zájmů po dobu trvání aktuálního volebního období nedopadají. Stalo by se tak až ve chvíli, kdybych obhajoval senátorský mandát, což každý, kdo má alespoň elementární znalosti práva, dobře ví.

Organizaci TI jsem nikdy nevěřil a věřit nebudu. Její nátlakové a manipulativní praktiky dlouhodobě veřejně kritizuji a počítal jsem s tím, že se za to její členové pustí do „odvety“. Ovšem fakt, že sami sebe usvědčí z neznalosti zákona, svědčí buď o naprostém amaterismu, nebo (a to spíše) o cílené snaze někoho poškodit.

Proto podám podnět k prověření, zda se tato organizace svým postupem sama nedopustila přestupku nepravdivého obvinění z přestupku.

I nadále trvám na tom, že TI je ve skutečnosti navzdory svému názvu velmi netransparentní organizace, jejíž hospodaření není dostatečně průhledné a praktiky jsou neakceptovatelné. Tito lidé jsou navíc schopni osočovat kohokoliv z čehokoliv, aniž by k tomu měli adekvátní podklady. Nejsou schopni si zjistit ani základní fakta.

Trnem v oku TI jsem zejména z toho důvodu, že dlouhodobě usiluji o to, aby se na obdobné organizace vztahoval registr smluv, resp. aby byly veřejně dostupné informace o tom, kde získávají a jak nakládají se svými prostředky, pocházejícími zejména z veřejných zdrojů. Je nepřípustné, aby tyto organizace mrhaly veřejnými penězi na podobné, uměle vykonstruované kauzy.

V mém konkrétním případu Transparency International záměrně opomenula následující fakta:

1) Z pozice senátora se na mne zákon o střetu zájmů nevztahuje, jelikož se zákazy a omezení podle § 4a zákona č. 159/2006 Sb. nevztahují na veřejného funkcionáře, který zahájil výkon veřejné funkce přede dnem nabytí účinnosti tohoto ustanovení.

2) Z pozice zastupitele Zlínského kraje a statutárního města Zlín se na mne tento zákon nevztahuje rovněž, protože funkcionářem pro účely střetu zájmů dle § 2 písm. o), p) zákona č. 159/2006 Sb., se rozumí člen zastupitelstva obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn nebo který před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném rozsahu jako člen zastupitelstva, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn. A já zastávám všechny tyto funkce pouze a jen jako neuvolněný člen zastupitelstev.

Ivo Valenta
senátor

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama