JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

  • BPP
  • místopředsedkyně vlády
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,14. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

07.04.2020 22:20:00

Chtěli jsme opatření rychlé a administrativně nenáročné

Chtěli jsme opatření rychlé a administrativně nenáročné

Projev na 44. schůzi Poslanecké sněmovny 7. dubna 2020 – kompenzace v souvislosti s epidemií koronaviru

 Dámy a pánové, dovolte mi uvést ve stručnosti návrh zákona, který umožní pomocí kompenzačního bonusu zmírnit dopady aktuální krize související s koronavirem na osoby samostatně výdělečně činné.

Hospodářská činnost řady podnikatelů byla dnes bohužel úplně nebo částečně utlumena. Navržené opatření proto směřuje zejména na osoby samostatně výdělečně činné, které takto podnikají v rámci své hlavní činnosti. To znamená jde o jejich majoritní zdroj příjmů. Ale je zaměřené také na významnou část osob, které uvedenou činnost vykonávají jako vedlejší. Kompenzační bonus bude poskytován ve výši 500 korun za každý den v rámci období od 12. března do 30. dubna 2020, pokud bude osoba v daný den splňovat podmínky pro jeho poskytnutí, čili celkově by mohla osoba samostatně výdělečně činná, podnikatel, obdržet částku až 25 tisíc.

Současná podoba návrhu zákona, tak jak budu teď vlastně podmínky o nich mluvit, tak už je ve znění, nebo zohledňují tam pozměňovací návrh komplexní, který jsem včera podpořila a prošel rozpočtovým výborem. Připravilo ho Ministerstvo financí, podala ho paní předsedkyně Vostrá a pan poslanec Volný, a byl rozpočtovým výborem doporučen. Chtěla bych zdůraznit, že na přípravě tohoto návrhu, tohoto pozměňovací návrhu se podíleli také zástupci Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a Komory daňových poradců, za což děkuji.

Při přípravě tohoto opatření jsme si položili několik cílů. Předně jsme chtěli, aby se jednalo o opatření rychlé a administrativně nenáročné. Pomoc by tedy měla dorazit podnikatelům v řádu dnů. Zárukou toho je svěření kompetence k vyplácení kompenzačního bonusu finančním úřadům, které mají rozsáhlou síť územních pracovišť a jsou plně schopny tuto agendu zajistit. Ke zprávě bonusu budou současně využity osvědčené postupy podle daňového řádu. Čili kompenzační bonus bude poskytnut na základě jednoduchého čestného prohlášení. Já ho představím okamžitě, když se podaří schválení v Senátu, tak aby mohli ještě předtím, než podepíše zákon pan prezident, a než prostě bude publikován ve Sbírce zákonů, tak aby mohli už podávat tato čestná prohlášení.

Podmínkou bude tedy čestné prohlášení, žádost bude možné podat jak elektronicky, tak papírovou formou na podatelně finančního úřadu či do sběrných boxů a jsem připravena podpořit pozměňovací návrh, který bude rozšiřovat nad rámec současných postupů daných daňovým řádem možnost činit toto podání i formou e-mailu za určitých podmínek. Dále jsme se snažili, aby podmínky byly nastaveny tak, aby na ně dosáhl co největší počet těch, jejichž činnost byla aktuálními událostmi zasažena, a současně aby toto opatření se nestalo cílem zneužití a spekulací ze strany těch, kteří dnešními událostmi postiženi nebyli, tedy aby bylo maximálně spravedlivé. Podmínkou poskytnutí kompenzačního bonusu bude proto skutečnost spočívající v tom, že samostatná výdělečná činnost žadatele byla zcela nebo zčásti znemožněna aktuálními událostmi souvisejícími s koronavirem. Tyto podmínky jsou v návrhu nastaveny velmi volně a vodítkem pro podnikatele bude i demonstrativní výčet typických situací, čili bude tam uvedeno demonstrativně zavření provozovny, znemožnění vstupu do provozovny, ale samozřejmě najde se tam každý, kdo byl zasažen třeba i sekundárně, tzn. komu žádnou provozovnu nezavřeli, ale de facto usneseními vlády jsme znemožnili jeho faktický výkon podnikání - průvodci, taxikáři a celá řada profesí, které mi píší.

Necílíme však pouze na osoby, kterým byla ze strany vlády přímo omezena jejich činnost, tak jak jsem řekla, ale nepřímo, tedy poklesem zájmu o své služby či výpadky u dodavatelů přišly o významný zdroj příjmů. Podmínkou nároku na kompenzační bonus bude to, že osoba samostatně výdělečně činná musela být aktivní před 12. březnem 2020. Tady jsme ale pamatovali i na ty, kteří přerušili svou živnost např. z důvodu, že se jednalo o sezónní osoby samostatně výdělečně činné, které podnikatelskou činnost prováděly jenom v sezóně, tzn. pokud ji přerušily po 31. 8., průvodci atd., různé tyto specifické činnosti, tak i na ty pamatujeme. A pamatujeme i na ty, kteří podlehli panice a přerušili po vyhlášení nouzového stavu svoji živnost, přihlásili se na úřady práce, protože vím z korespondence, kterou mám, že masivně opět obnovují své živnosti a za tu dobu, co nepobírali podporu aktivně, tak budou moci si nárokovat těch 500 korun denně.

Na koho se nevztahuje kompenzační bonus, tak jsou zaměstnanci, protože jsme schválili jako vláda program Antivirus, tzn. budeme kompenzovat velmi velkorysým způsobem zaměstnavatelům mzdy, které vynakládají na své zaměstnance, kteří jsou v karanténě, kteří jsou na ošetřování člena rodiny, víte, že jsme tady schvalovali prodlužování této lhůty a zavedli jsme i program pro osoby samostatně výdělečně činné. To znamená, na ty to dopadat nebude, ale bude to dopadat na obrovské spektrum lidí, kteří mají OSVČ jako vedlejší činnost. Ještě bych chtěla říct, že tato dávka bude započitatelná na dávky státní hmotné nouze a státní sociální podpory. V daný okamžik nic finanční správa prověřovat nebude, vyplní se čestné prohlášení, podpis, číslo účtu. Ty formy, o těch jsem tady informovala, a jsem připravena podpořit i pozměňovací návrh, který rozšiřuje tyto formy podání. Následně odejdou peníze, pouze finanční správa sdělí potom ty seznamy správě sociálního zabezpečení. Přemýšlím, na co jsem ještě zapomněla, ale pokud ano, tak odpovím samozřejmě potom v rámci rozpravy.

Děkuji vám.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama