JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

  • BPP
  • místopředsedkyně vlády
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,13. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

02.06.2020 22:36:00

Navrhovaná novela zákona o registru smluv má pouze technický charakter

Navrhovaná novela zákona o registru smluv má pouze technický charakter

Projev na 49. schůzi Poslanecké sněmovny 2. června 2020 k zákonu o rozpočtových pravidlech

 Dámy a pánové,

vláda předložila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů. Dále budu používat pouze zkratku rozpočtová pravidla. První čtení návrhu proběhlo 24. ledna letošního roku. Kromě novely rozpočtových pravidel jsou v návrhu obsaženy novely zákona o rozpočtových pravidlech v zemích rozpočtu, zákona o zemědělství, zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, zákona o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci, služebního zákona a zákona o registru smluv.

V zákoně je zejména navrženo:

1. Zpřesnit zmocnění vydání vyhlášky o rozpočtové skladbě.

2. Rozšířit rozpočtový systém programového financování o evidenci neinvestičních dotací a návratných finančních výpomocí poskytovaných ze státního rozpočtu, tedy jedná se o sjednocení evidence veškerých dotací na jediném místě v rámci jednoho systému spravovaného Ministerstvem financí.

3. Stanovit povinnost vázat prostředky na platy v organizačních složkách státu za neobsazená místa. Základní myšlenkou navrženého opatření je skutečnost, že neobsazené místo nevyžaduje nutnost shodného rozpočtového zabezpečení jako místo obsazené. V rámci snahy o úspory výdajů státního rozpočtu se navrhuje vázat prostředky na platy a související výdaje v případě, že místo je volné všechny kalendářní dny v kalendářním měsíci. První měsíc, kdy je místo volné, se však prostředky vázat nebudou.

4. Zakotvení použití přebytky státního rozpočtu na snížení státního dluhu v případě, že státní rozpočet skončil v přebytku, navrhuje se jednoznačně stanovit, že tento přebytek se použije na snížení státního dluhu, neboť státní dluh je třeba držet v rozumných mezích. Samozřejmě to platilo v době před pandemií, kdy jsme tento zákon předkládali.

5. Snižuje se penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně z jednoho promile denně na 0,4 promile denně. Doposud je penále stanoveno ve výši jednoho promile z částky odvodu za každý den prodlení s úhradou odvodu, které je v některých případech příliš velkou zátěží pro toho, kdo porušil rozpočtovou kázeň. Nyní se proto navrhuje penále snížit na částku 0,4 promile z částky odvodu za každý den prodlení. Takto stanovené penále bude plnit svoji sankční funkci bez toho, aby vůči porušiteli bylo příliš zatěžující, případně likvidační. Navíc je v současné době velká část penále promíjena.

6. Zpřesnění úpravy odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci. Jedná se spíš o procesní stránku.

7. Zpřesňuje se úprava ustanovení, která se týkají řízení státního dluhu. Tam se doplňuje v textu § 36, který jednoznačně vymezuje metodiku vykazování v korunové výši státního dluhu denominovaného v cizích měnách se zdůrazněním skutečnosti, že korunová hodnota státního dluhu, s nímž souvisí úhrada jmenovité hodnoty nebo jistiny finančních derivátů zajištěného prostřednictvím finančních derivátů musí zohledňovat smluvní měnový kurz.

8. Doplňuje se úprava národního fondu. Kromě již nyní v zákoně vyjmenovaných prostředků tvoří národní fondy prostředky fondu solidarity Evropské unie. Fond solidarity Evropské unie je upraven nařízením rady číslo 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení fondu solidarity Evropské unie. Pokud jde o poskytování dotací z národního fondu, navrhuje se vztáhnout na toto poskytování i všechna ustanovení, která se týkají poskytování dotací ze státního rozpočtu. Navrhuje se také zakotvit správné označení evropského námořního a rybářského fondu.

Pokud jde o úpravu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, navazuje tato úprava na zpřesněné zmocnění vydání vyhlášky o rozpočtové skladbě a rovněž je snižováno penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně stejně jako v zákoně číslo 218/2000 Sb. Dále jsou v tomto zákoně provedeny legislativně technické změny.

Novely zákona o zemědělství, zákona o podpoře zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a zákona o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci jsou předkládány proto, aby dotace a návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu podle nich poskytované byly vedeny v rozpočtovém systému programového financování evidenčně.

Navrhovaná novela zákona o registru smluv má pouze technický charakter. Jejím cílem je odkázat na správné ustanovení rozpočtových pravidel.

Děkuji vám za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama