JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

  • BPP
  • místopředsedkyně vlády
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,9. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

22.01.2021 12:45:00

Návrhy na zvyšování kompenzačního bonusu nepodpořím

Návrhy na zvyšování kompenzačního bonusu nepodpořím

Projev na 79. schůzi Poslanecké sněmovny 22. ledna 2021 k zákonu o kompenzačním bonusu

 Děkuji za slovo, pane předsedo.

Budu stručně reagovat na své předřečníky. S nikým, nikdy, a nakonec jsem ráda, že to tady všichni i podpořili, nebo vyjádřili se tím způsobem, nikdy jsme nebyli v rozporu, že by lidé v úpadku, v insolvenci měli dostat kompenzační bonus. Jenomže já jsem to vysvětlovala tak - a na jaře ho také dostali. My jsme to do toho prvního zákona jarního - já budu říkat jarní a podzimní kompenzační bonus - dali a měli jsme problém u notifikace. V květnu byl vydán dočasný rámec a já jsem si musela ze dvou zel vybrat - prosím, neberte mě doslova za slovo - to menší. To znamená, neohrozit kompenzační bonus pro všechny, neohrozit případný proces notifikace a z toho následující sankce, a jednat. Takže jsme to do toho podzimního kompetenčního bonusu nedali, i já dostávala stovky různých zpráv, a pořád jsme jednali, jednali, jednali, a podařilo se to. To už nebudu opakovat a jsem ráda, že to všichni potvrzujete, že ten rozpor mezi námi nebyl a že skutečně jsme dosáhli toho, že máme dnes předběžný souhlas. A pozor, ještě jednu věc důležitou chci říct.

Ten předběžný souhlas, věřím, že ten oficiální přijde v krátké době, znamená, že tato podmínka se může vypustit i ve všech dotačních programech, protože nejde jenom o kompenzační bonus, kde to samozřejmě bylo nejpalčivější, protože jsou tady lidé, kteří jsou v oddlužení, splácejí, vládní restrikce jim omezily v důsledku pandemie podnikání, a oni nemají z čeho splácet. Takže to jsou všechno relevantní důvody, a toto, čeho jsme dosáhli jako Ministerstvo financí, se může promítnout i u všech mých vládních kolegů do jejich dotačních programů a nemusí tam tuto podmínku dávat. Takže to si myslím, že je také důležité tady říct a je to velmi zásadní.

Reagovala bych tady na nějaké konkrétní dotazy, které padly. Kompenzační bonus není už koncipován, ten podzimní, stejně jako jarní, jako plošné opatření, kdy v podstatě to dostali téměř všichni - téměř všechny OSVČ, pak jsme to rozšířili o jednatele eseróček, o dohodáře, to všechno, tu genezi si pamatujete, ale byl už koncipován tak, jak prostě nabíhala ta jednotlivá restriktivní opatření, a nevěděli jsme, jak dlouho budou trvat, jakého budou rozsahu v té chvíli, kdy se to v říjnu rozhodovalo, tak je to postaveno tak, že je to vázáno na konkrétní zákaz usnesením vládním, případně na navázané obory, které jsou navázané na ty zakázané, a mají propad příjmů aspoň 80 %. Samozřejmě ti, kteří mají přímo zakázanou činnost nebo zavřenu provozovnu, tak ti musí mít z tohoto podnikání více než 50 % příjmů. A na tom je ta konstrukce postavena. My sjednocujeme tu metodiku společně s generálním finančním ředitelstvím. Včera jsem tady informovala, když jsme jednali o nouzovém stavu, že jednal můj náměstek se všemi zástupci finančních úřadů, všechny je měl na videokonferenčním hovoru, a řešil s nimi taxikáře, insolvence, protože samozřejmě je velice důležité, aby ty informace se dostaly do povědomí těch konkrétních úředníků, kteří je aplikují v praxi.

Co se týče provozoven, tak samozřejmě když je provozovna zavřená, omezená, není o čem se bavit. Jestliže byl někdo navázán na tu provozovnu, říkali jsme klasický příklad té prádelny s aspoň 80 procenty příjmů, zase, není se o čem bavit, dostane kompenzační bonus. A pak jsou ty různé případy, kdy podnikatelům - třeba ten fotograf, já jsem říkala teď panu předsedovi Jurečkovi, ať mi ten případ pošle, že osobně ho budu řešit, ať mi ho pošle na mail a já skutečně se tím budu zaobírat, ale říkala jsem tady včera, že na finanční správě se dělá i spoustu dobré práce, viz tyto kompenzační bonusy, viz trasování desítek a stovek úředníků atd. Takže neházejme je všechny do jednoho pytle, ale pokud takovýhle nějaký přístup byl, arogantní, tak věřte, že i já se tím budu zaobírat.

A teď pojďme zpátky. Tam je podstatné vlastně - ten správce daně se zaobírá tím, zda skutečně prostě měl omezeny tyto příjmy v důsledku vládních usnesení, takže není to úplně černobílé, a věřte, že i ten fotograf může dosáhnout na podporu, pokud fotil - já nevím, svatby nebo tyto akce, nějaké semináře atd., a samozřejmě z povahy věci se tato činnost dneska realizovat nemůže. Takže není to tak černobílé, jak jsme bylo řečeno.

Medici. Medici byli vyřešeni tak, že daň jsem generálním pardonem prominula, to, co navrhujete, pane poslanče Ferjenčíku, tím jsme se samozřejmě zaobírali, ale to možné není.

Náhrada, protože to je náhrada. Pokud bychom náhrady dali do zákona o dani z příjmů a osvobodili je, tak náhrada nejsou jenom tito medici, kteří si to bezesporu zaslouží při těch pár korunách, které dostanou, aby je ještě nedanili, nebo neplatili z nich odvody, o tom není pochyb. Ale když se řekne A, musí se říct B, ono to mnohdy není tak jednoduché. Já na rozdíl od svých vládních kolegů jsem měla jednodušší pozici v tom, že mám možnost použít generální pardon podle daňového řádu, a určité skupině poplatníků, samozřejmě ne individuálně, ale skupině poplatníků z důvodů, které zákon připouští, to prominout, tento generální pardon jsem využila a tu daň jsem prominula. Kdybychom to dali jako do osvobození do zákona o dani z příjmů, tak bychom osvobodili všechny náhrady. A náhrada je třeba i to, když se ozbrojeným složkám nařídí, aby se přesunuly do nějaké jiné - na hranice, šli vykonávat nějakou činnost, než k jaké jsou přímo zařazeni svým pracovním zařazením, i to je náhrada za tu mzdu. Takže bychom vlastně vylili s vaničkou i dítě. Takže takoví ti, co dělali ty rychlé soudy a rychlá řešení, tak věřte, že já si nemohu dovolit dělat rychlá řešení a musím to posoudit vždycky komplexně. Proto to nešlo, proto generální pardon. Mí vládní kolegové, ať už ministryně práce a sociálních věcí nebo ministr zdravotnictví, nemají možnost takového generálního pardonu, proto jsme zvolili cestu takovou, že se budou tyto odvody hradit těm zaměstnavatelům, krajům převážně, případně nemocnicím, z těch dotačních titulů, ze kterých vlastně čerpají na to odměňování. To znamená, že se to navýší, ta dotace, o tyto odvody, přímo postup, jak budou postupovat, protože někdo už do odvedl, někdo to neodvedl atd., byl popsán ve stanovisku, které jsem podepsala, mám k němu souhlas obou dvou resortních ministrů. Já jsem dostala mandát od vlády prostě to vysvětlit. A odeslala jsem to tuším v pondělí tohoto týdne všem hejtmanům a předsedovi Asociace krajů, aby přesně věděli, jak mají postupovat.

Co se týče taxikářů, tak samozřejmě, pane poslanče, máte pravdu, že to nemohou chytat v médiích, ani nechytají. Já jsem byla se zástupci toho jejich sdružení taxikářů panem Polišenským, věřím, že jeho jméno mohu říct, a dalšími kolegy, které si vodil na videokonferenční hovory, v kontaktu. Připravili jsme souhrnnou zprávu, jak se bude postupovat. Ta byla odeslána jednak tady tomuto sdružení, jednak vyvěšena na stránkách Finanční správy. My si píšeme denně, my už jsme skoro jak rodina. Takže on mi to potvrdil. Byla samozřejmě poslána tam, kde to bylo vyžadováno. Ten postup, který byl zvolen, byl za účasti všech hráčů na trhu. Protože není jenom toto sdružení taxikářů, je firma Bolt, Liftago, Uber a tak dále, všichni v tom finálním rozhodování byli u videokonferenčního hovoru, já jsem řídila to jednání. Byli tam i mí resortní kolegové, kterých se to týká, zástupci MPO, zástupci Ministerstva zdravotnictví. A ten výklad spočívá v tom, že byl rozpor mezi tím, zda vozidlo taxislužby přepravující osoby je provozovnou, je nějakou mobilní provozovnou. A o to byl ten spor. A Ministerstvo průmyslu a obchodu nakonec ten výklad upravilo tak, že ano, že to má charakter mobilní provozovny, tím pádem Ministerstvo zdravotnictví to muselo dát do výjimek, aby oni mohli provozovat tuto taxislužbu. A protože vlastně celou tu dobu, bylo to narovnáno až 18. ledna na vládě, tento výklad, projednáno, tak od 22. října, kdy začaly vládní restrikce, do 18. ledna jim náleží kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně. Takovýto je závěr. A všichni dotčení aktéři ho mají dnes v písemné formě od nějakého včerejška, předvčerejška k dispozici. Mají tam vzory žádostí, jak si požádají. Mají tam žádost o navrácení lhůty v předešlý stav podle daňového řádu, protože samozřejmě ty lhůty kompenzačních bonusových období už jsou pryč. To všechno mají všichni k dispozici. Klidně si to, pane poslanče, ověřte. Můj primární zájem je, aby se dostaly tyto informace k lidem a samozřejmě aby se dostaly i k úředníkům Finanční správy, aby všichni měli stejnou úroveň informací - ten žadatel, i ten, kdo vyplácí tento kompenzační bonus. A to všechno se odehrálo prosím v těchto dnech.

Co se týče jakýchkoli návrhů na zvyšování kompenzačního bonusu, tak já je nepodpořím, říkám to otevřeně. Zůstaneme u té částky 500 Kč denně. Vycházeli jsme z toho, že v měsíčním vyjádření je to zhruba odpovídá výši minimální mzdy. Má to všechno důvody. Chápu, že to nevynahradí těm lidem to, kdyby mohli podnikat, proto je to jakási pomoc, která samozřejmě vedle všech těch dalších, se všemi těmi dalšími covidovými programy je slučitelná. To jsme tady projednávali, když si vzpomenete, v loňském roce, ať už s ošetřovným, ať už s antivirem, když mají zaměstnance, s COVIDem Nájemné atd., COVID Zavřené provozovny, takže prostě tyto podpory se dají kombinovat.

Pak tady bylo vystoupení paní poslankyně Kovářové. Já jsem si ho nechala nakonec, ona vystupovala naposled. A tam tedy skutečně použiji lidový výraz, to mi hlava nebere. A jednoznačně, opět paní poslankyně z hnutí STAN jednoznačně prokázala, že tady zastupuje jenom municipality, jenom municipality. Dopad této novely je 0,1 miliardy. 100 milionů. V loňském roce bylo na kompenzacích obcím vyplaceno - znova to zopakuji, protože opakování je matka moudrosti - 13,4 miliardy. A přitom dopad kompenzačního bonusu byl zhruba kolem 7 miliard. A to se nebavím o těch dotačních programech. Z výdajové strany šlo meziročně, když vezmu rozpočet 19 a 20, o 46 miliard více municipalitám. A já budu mít v březnu, až budou ukončeny závěrky jednotlivých krajů, měst a obcí, budu mít přesná data o stavech na účtech, o hospodaření, o stavu financování a udělám samostatný briefing pro média. Připravím grafy, připravím čísla a budu tyto závěry a výsledky prostě komentovat. Takže si myslím, že hledám zdvořilý výraz, protože vždy se snažím být zdvořilá, nenacházím ho pro tento návrh. A opravdu říkám velmi nahlas, že ho nepodpořím a nepovažuji ho vůbec za vhodný a slušný.

Děkuji vám.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama