JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

  • BPP
  • ministryně financí
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,65. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

20.03.2019 15:05:00

Nově budou zprávy předávány jednotně do informačního systému ministerstva

Nově budou zprávy předávány jednotně do informačního systému ministerstva

Projev na 7. schůzi Senátu 20. března 2019 k zákonu o finanční kontrole ve veřejné správě

 Dobrý den, dámy a pánové.

Dovolte mi, abych vám představila návrh zákona, kterým se mění zákon o finanční kontrole. Důvodem předložení návrhu zákona je především plnění legislativních závazků vyplývajících z členství ČR v EU. Návrh zákona transponuje směrnici EU o rozpočtových rámcích členských států. V souvislosti s nedodržením termínu transpozice této směrnice je proti ČR vedeno řízení o porušení smlouvy. Ministerstvo financí usilovalo o transpozici směrnice v minulosti několika legislativními návrhy, ale žádný z těchto návrhů nebyl v legislativním procesu úspěšný. Dlužno dodat, že do toho vstoupily i parlamentní volby v roce 2017.

Tato novela je technického charakteru, na základě požadavků evropské směrnice návrh zákona rozšiřuje okruh orgánů veřejné správy, na které dopadá zákon o finanční kontrole. Orgánem veřejné správy je dle návrhu zákona nově i dobrovolný svazek obcí, příspěvková organizace dobrovolného svazku obcí a státní organizace Správy železniční dopravní cesty.

Poslanecká sněmovna návrh kontrolního výboru schválila pozměňovacími návrhy k předloženému návrhu zákona. Předmětem pozměňovacích návrhů je zmírnění pravidel schvalovacích procesů pro nejmenší orgány veřejné správy a zrušení povinnosti krajů provázet sumarizaci údajů za všechny obce ve správním obvodu kraje. Ministerstvo financí s pozměňovacími návrhy vyjádřilo souhlas.

Návrh na zrušení sumarizační funkce krajských úřadů se následně stal předmětem diskuse na jednání výboru Senátu VHZD. Rozsah zpráv o výsledcích finančních kontrol je upraven v prováděcí vyhlášce č. 416/2004.

Novelou vyhlášky, která je účinná od 1. ledna 2019, došlo k významnému zjednodušení vykazování údajů o provedených kontrolách. Podstatou novely bylo zejména odstranění rozsáhlých tabulkových příloh. Nově budou zprávy předávány jednotně do informačního systému ministerstva financí, který bude přístupný přes internetový prohlížeč a je napojen na jiné systémy, které umožňují automatické křížové kontroly vyplněných údajů.

Pozměňovací návrh uplatněný kontrolním výborem Poslanecké sněmovny reagoval na připomínkové řízení k novele prováděcí vyhlášky. V důsledku změny, obsahu i způsobu předávání ročních zpráv postrádá zachování povinnosti krajských úřadů sumarizovat zprávy za obce smysl. Všechny krajské úřady se zrušením této povinnosti souhlasí. Považuji za zjednodušení administrativy.

Tím jsem vyčerpala vše, co jsem v tuto chvíli chtěla říct. Jsem samozřejmě připravena odpovídat na vaše případné dotazy.

Děkuji vám.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout