JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

  • BPP
  • místopředsedkyně vlády
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,86. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

26.02.2021 0:02:00

Z hlediska dopadů, které budou kompenzovány, se vracíme k loňskému jarnímu poje

Z hlediska dopadů, které budou kompenzovány, se vracíme k loňskému jarnímu  poje

Projev na 6. schůzi Senátu 25. února 2021 k návrhu zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021

 Dámy a pánové,

dovolte mi nejdříve, abych vám poděkovala za vaši vstřícnost a za to, že jste byli ochotni přehodit program a přizpůsobit se tomu, že jsem nemohla tady být včas. Děkuji ještě jednou, vážím si toho. Ještě jednou, dámy a pánové, dovolte mi odůvodnit návrh zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021, jehož cílem je opět v dnešní složité době ekonomicky podpořit OSVČ, společníky malých společností s ručením omezeným a tzv. dohodáře. Je to nový zákon, protože těch novel už bylo tolik, že jsme chtěli to uchopit nově, a navíc je tam úplně nová koncepce, jiná než u podzimního bonusu, tak jak jste ho znali.

Bude to představovat součást inovované státní podpory, která by měla být jednodušší, přehlednější a zároveň univerzálnější. Měli bychom opustit systém roztříštěných podpor, který se vyvíjel nějak v čase tak, jak se postupně uzavírala ekonomika a zaměřovala se spíš na ty uzavřené segmenty ekonomiky cíleně, takže teď hledáme nahrazení většiny sektorových programů, přičemž jsme se rozhodli, že zachováme ty dva základní pilíře. První je kompenzační bonus, druhý je Antivirus, a pak se vytvoří ještě jakýsi plošný program COVID-21, který by měl postupně absorbovat všechny covidy jako nájemné, uzavřené provozovny, ubytování atd., některé dojedou a mělo by to nahradit ten COVID-21.

Čili kompenzační bonus zachováváme a inovujeme tímto novým zákonem. Z hlediska dopadů, které budou kompenzovány, se vracíme k loňskému jarnímu pojetí, kdy dostávaly osoby, na které dopadla současná epidemie jako taková, nikoli pouze ti, koho se týkala omezujícímu opatření státu, jak tomu bylo na podzim. Podporu tak opět obdrží i ti, kteří byli postiženi např. poklesem poptávky po jejich zboží či službách. Nově je ale zaveden kvantifikátor, který zajistí, že se kompenzační bonus dostane pouze těm, kteří jsou současnou situací skutečně výrazně dotčeni. Pro vznik nároku na vznik kompenzační bonus bude posuzován pokles příjmů odpovídajících tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb, plynoucích z dané podnikatelské činnosti, a to oproti srovnávacímu období z doby před vypuknutím koronavirové krize, přičemž nárok vznikne v případě, kdy tento pokles bude činit alespoň 50 %. Kompenzační bonus bude zvýšen na 1 000, tedy za den, tedy celkem 31 000 za měsíc se 31 dny. Bonus bude ale současně zastropován tak, aby nedocházelo k nespravedlivé překompenzaci v případě subjektů s malými tržbami, např. student, který si přivydělává podnikáním.

V případě dohodářů pak bude zachována stávající výše bonusu 500 Kč na den. I v případě, že podnikateli neklesly uvedené příjmy, bude mu moci vzniknout nárok na kompenzační bonus za dny, kdy měl nařízenu karanténu nebo izolaci, a to ve výši 500 Kč. Tady navazuji na to, co jste projednávali dnes jako první bod programu, tzv. izolačku pro zaměstnance, my to tady chceme promítnout pro OSVČ, pro ty, kteří podnikají, nemají žádné restrikce, nemají žádný pokles příjmu, a při tom se dostanou do karantény. 500 Kč na den, ale je tam podmínka, a to je účast na nemocenském pojištění. Velmi důležitou změnou je to, že bonusová období již nebudou nijak svázána s trváním nouzového stavu. Pak jsme se dostali do situace, kdy PS nepodpořila prodloužení nouzového stavu, a tím končil kompenzační bonus. Naopak, budou vždy vymezena kalendářním měsícem, což je stabilní srozumitelné jasné řešení, návrh zákona zavádí dvě bonusová období, a to zpětně únor a následně březen.

Nicméně vláda současně získá mandát, pokud tento zákon vstoupí v účinnosti, zavést další bonusová období vždy jako kalendářní měsíc až do konce roku, pokud budou ještě v tu dobu trvat krizová opatření. První bonusové období nového bonusu v únoru 2021 se bude částečně překrývat s posledním bonusovým obdobím, podzimního kompenzačního bonusu, a vztah mezi nimi bude vyřešen přechodným ustanovením a započtením. Kompenzační bonus bude možné kombinovat pouze s programem Antivirus a programem COVID-Nájemné, který bude dojíždět. Kombinace s jinými podporami nebude možná, a to ani s připravovaným programem COVID-21, neboť oba programy budou koncipovány tak, aby se vhodně doplňovaly a nikoliv překrývaly. Žadatel tak nebude nucen podávat dvě žádosti na dvě různá místa.

Kompenzační bonus bude opět spravován jako daň podle daňového řádu, tak jak už to znáte, a to orgány finanční správy ČR. Nadále bude využívána jednoduchá žádost, kterou bude možné podat také pomocí e-mailů. Jakkoliv se zde odrazí změny v koncepci kompenzačního bonusu, kdy bude zejména třeba posoudit zmíněný pokles příjmů. To je všechno už zaužívané, poplatníci to znají, takže to takto bude fungovat dál. Kompenzační bonus bude tak, jako dosud, snížením příjmové strany veřejných rozpočtů, údajně z příjmů závislé činnosti, to znamená včetně dopadů na rozpočty krajů, měst a obcí. Tento dopad bude nicméně z výrazné většiny kompenzován, a to ve formě příspěvku odpovídajícího 80 % reálného propadu inkasa, který bude postupně vyúčtováván podle skutečnosti.

Opuštění principu, kdy státní rozpočet a rozpočty samospráv spolu dýchají v dobrém, i ve zlém, není sice systémové, a já pořád se s ním úplně neztotožňuji, ale po všech těch ročních diskusích jako pragmatik říkám, že toto považuji za vhodný kompromis, který by měl podpořit rychlý průběh legislativního procesu v obou komorách Parlamentu. Odhadovaný negativní rozpočtový dopad návrhu zákona připadající na první dvě bonusová období, činí 19,4 mld. Kč na veřejné rozpočty, z toho 18 mld. Kč na státní rozpočet, 1,1 mld. Kč na rozpočty obcí a 0,4 mld. Kč na rozpočty krajů. Účinnost zákona se navrhuje dnem následujícím po dni vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Děkuji vám za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama