JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

  • BPP
  • místopředsedkyně vlády
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,02. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

12. 2. 2020 19:22:00

Za pana Kalouska tady kvetly karuselové podvody v miliardách jako houby po dešti

Za pana Kalouska tady kvetly karuselové podvody v miliardách jako houby po dešti

Projev na 40. schůzi Poslanecké sněmovny 12. února 2020, návrh na změnu zákona, daňový řád.

Tak děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové. Dovolte mi, byť jsem se účastnila samozřejmě všech čteních v Poslanecké sněmovně, ale také všech jednání rozpočtového výboru a trpělivě jsem dodávala podklady, dodávala jsem analýzy, na všechny dotazy jsem odpovídala, tak jsem připravena na zejména ty zásadní argumenty, které tady zazněly, je znovu tedy zareagovat i z tohoto pléna.

Nejdřív bych si dovolila takovou krátkou reakci na pana předsedu Stanjuru. My jsme si to vyjasňovali na rozpočtovém výboru, tak já se pokusím znovu. Prostě není možné, není možné práva a povinnosti stanovit pouze vyhláškou. Prosím jsem právník, navíc jsem působila sedm let v Legislativní radě vlády v komisi pro finanční právo. To prostě není možné. Já jsem to vysvětlovala stokrát, nevím, jakou analýzu pan předseda má, ale jasně jedná se o pozměňovací návrh paní předsedkyně Vostré. Jedná se o to, že jsme v časové nouzi. Já vždycky budu hájit a upřednostňovat - a řekla jsem to ve svém úvodním dnešním slově, řekla jsem to i na rozpočtovém výboru - klasický celý legislativní proces, se vším všudy, ale tady jsme v časové nouzi. Jestliže nám uložil Ústavní soud zjednat nápravu do konce roku 2020, tak jediná možnost, kdy máme otevřený daňový řád je prostřednictvím tohoto pozměňovacího návrhu.

A já bych chtěla zdůraznit - a toto je právní debata, ne politická, že Ústavní soud v nálezu uvedl, že okruh údajů v požadovaných formulářích musí být stanoven zákonem. Popřípadě dále konkretizován pod zákonným právním předpisem! Takže prosím, přečtěte si ten pozměňovací návrh! Tam dáváme zákonný rámec a současně zmocnění pro vydání vyhlášky, která samozřejmě bude následovat. Ale ta vyhláška musí být vydána v souladu se zmocněním, které je v zákoně a na základě zákonných mantinelů. Takže to jenom opakuji, že prostě je to takhle v pořádku. A toto je jediná možná cesta. A já samozřejmě nemám radost z toho, že to musíme řešit prostřednictvím pozměňovacího návrhu. A jsem ráda, že ho paní poslankyně, paní předsedkyně Vostrá podala. Připravilo ho Ministerstvo financí. To jsme nikdy nezatajovali, a protože jsme v časové nouzi.

A co je podstatné. Abychom to, co nám vytýká Ústavní soud, napravili. Takže to je pro mě zásadnější, a to tedy v tomto případě stojí nad tím, abychom to zdržovali a nedodrželi lhůtu stanovenou Ústavním soudem. Takže k tomu.

Bavili jsme se tady, zaznělo tady několikrát, že se ruší liberační lhůta. Já jsem vysvětlovala na rozpočtovém výboru, máte propočty, máte k tomu tabulky, že sice se ruší pětidenní liberační lhůta pro vznik sankce za pozdní placení daní buď už úrok nebo pokuta. Ale zato se zvyšuje částka, která je rozhodná pro výpočet této sankce, a to z 200 korun na 1 000 korun, a já jsem podpořila už na rozpočtovém výboru a podpořím to zase dnes - pozměňovací návrh pana poslance Onderky, kde on to zvedá z 200 korun na 1 000 korun. Já vám dám takový příklad úroku. A říkala jsem to na rozpočtovém výboru. Když bude mít někdo daň 10 000, tak mu sankce díky zvednutí rozhodné částky vznikne až po 370 dnech. Přišel opět, získal 370. (V sále je hluk.)
Když bude daň 50 tisíc korun, získává 74 dnů, kdy mu nebude úročeno. Když bude mít 100 tisíc, získává 37 dní. Když bude mít 5 milionů, získává nulu. Ale to nás netrápí, ne? To jsme si řekli i na rozpočtovém výboru. Já tady vedu neustále debatu a vedu ji u rozpočtu a u všech daňových balíčků o tématu zvyšování, snižování daní, necháme si to, to se určitě bude opakovat při každé další novele daňových zákonů.

Já jenom připomínám, že za šest let se sníží daně o 130 miliard. To je podstatné. A nebudu teď v tuto chvíli tu debatu rozvíjet. Tak. Na závěr jsem si nechala pana předsedu Kalouska, že to bylo nejméně korektní jeho vystoupení, takže já budu reagovat korektně. Nebudu používat žádné silné výrazy, použiji fakta. Pan předseda Kalousek mě tady osočil ze lži. To už je silný výraz. Chápete, že to už každopádně musím na takové sdělení zareagovat.

Lžu, když říkám, že potřebuje finanční správa o 15 dnů déle na prověřování části, aby mohla vrátit takzvanou nespornou část nadměrného odpočtu. Klasický příklad, dnes máme lhůtu 30 dnů, je to jedna z nejkratších lhůt v Evropské unii, uváděla jsem Německo v rozpočtovém výboru, které mi tu je neustále dáváno za vzor, tam je šest měsíců od vyměření.

Pan předseda Kalousek - chápu, že už několik let nedělá ministra financí, takže zůstal u té právní úpravy, která platila v době, kdy ministrem byl, ale on si nepřečetl, a to je podstatné, novou úpravu, která je v tomto daňovém řádu, je to § 174A, konkrétně odst. 3, kde je jasně řečeno, že prostě nemůže být ta záloha, ta nesporná část, vrácena dříve než je prověřena. Já jsem vám poslala podrobnou úsečku, na které jsem den po dni zdůvodnila, proč je nutných těch 15 dnů navíc. A ukazovala jsem vám tento graf. Ukážu znovu, mám ho dneska jen v malé verzi. A říkala jsem vám, že než jsme zavedli kontrolní hlášení, což byla účinnost od 1. ledna 2016, tak objem zadržovaných odpočtů byl 5 - 7 mld. ročně. To byly peníze, které chyběly plátcům, podnikatelům. Po zavedení, po třech letech od zavedení kontrolního hlášení ta zadržovaná částka byla někdy na podzim roku 2019 osm set miliónů, a my chceme jít ještě níž. Ano, nebude to nula. Nula to nebude nikdy, vždycky budou nějaké podezřelé transakce. Dnes máte uplatněný nadměrný odpočet, o kterém má správce daně pochybnost a zadrží ho třeba na rok. Zahájí kontrolu nebo vytýkací řízení a prostě je to - postup postavení pochybnosti, omlouvám se - a je to na rok. Tady se chce pouze prověřit tu nespornou část, vrátí mu třeba z 500 tisíc 200 tisíc a zadrží to, o čem má pochybnost.

Mě opravdu fascinuje, že mě tady obviňuje ze lži bývalý ministr financí, kterého vůbec netrápilo, že tady kvetly karuselové podvody v miliardách jako houby po dešti.

V roce 2013, než hnutí ANO převzalo Ministerstvo financí, tak VAT gap, to znamená to je díra v DPH, která tam měla být, ale prostě nebyla, protože byla /dovoluji si říci/ ukradena, tak ta byla podle čísel Evropské komise /to jsou čísla Evropské komise/ 19,3 %. Na konci roku 2017 /zase beru čísla Evropské komise, protože ona to dělá s dvouletým zpožděním, tak já nemám čerstvější data/, pouhý rok a něco po zavedení kontrolního hlášení to bylo 12,4 a já věřím, až přijdou další čísla, bude to ještě nižší číslo. Vůbec nevadilo tehdejšímu ministrovi, že tady za jeho éry podnikaly firmy, které se chlubily, že obchodují s dépéháčkem, které /většinou to bylo u hranic/ prostě prováděly podvodné transakce, které stály státní rozpočet v jeho éře miliardy. To jsme až my, až prostě náš ministr za hnutí ANO, dnešní premiér Babiš, tím, že zavedl kontrolní hlášení, po třech letech zlikvidovali. Konstatoval to nejvyšší státní zástupce ve své závěrečné zprávě, konstatovala to zpráva NCOZ a konstatoval to i NKÚ.

Tak mě tady, prosím, neobviňujte ze lži. Co jste vy pro to udělal? Vůbec nic. Za vás to jenom kvetlo.

Děkuji vám. (Potlesk.)

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama