JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

  • BPP
  • místopředsedkyně vlády
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,81. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

05.05.2021 16:21:00

Zavedení nových dovozních režimů zjednoduší plnění povinností

Zavedení nových dovozních režimů zjednoduší plnění povinností

Projev na 101. schůzi Poslanecké sněmovny 5. května 2021 k zákonu o DPH a celnímu zákonu

 Dámy a pánové, dovolte mi představit návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

V rámci celé EU dochází postupně k modernizaci pravidel jednotného digitálního trhu a odstraňování překážek pro prodej zboží na dálku a pro přeshraniční poskytování služeb. Vedle posílení práv spotřebitelů na jedné straně dochází rovněž k zavádění nových pravidel, která podnikům zajistí transparentnější, spravedlivější a předvídatelnější on-line prostředí. Dochází tak i k úpravám...

Děkuji, pane místopředsedo. Dochází také k úpravám v oblasti daně z přidané hodnoty, jejíž cílem je usnadnit přeshraniční obchod, zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž podnikům v EU a bojovat proti daňovým únikům. Návrh zákona se předkládá, aby byla zajištěna implementace nových evropských právních předpisů v oblasti přeshraničního a elektronického obchodování, takzvaný e-commerce, a obsahuje tyto základní změny: rozšíření okruhu plnění, na která je možné použít zvláštní režim jednoho správního místa, tedy rozšíření možnosti plnit povinnosti týkající se DPH, pouze vůči správci daně v jednom členském státě, namísto nutnosti registrovat se a plnit tyto povinnosti vůči správcům daně všech členských států, v níž je plnění uskutečňováno.

Zrušení osvobození dovozu zboží do 22 eur, tak aby zboží ze třetích zemí nebylo zvýhodňováno tím, že jeho dovoz nepodléhá DPH. Zboží, které může zákazník koupit např. v České republice, podléhá zdanění, takže se tato výjimka, která se váže na dovoz zboží neuplatní a DPH z tohoto zboží se odvádí. Zavedení nových dovozních režimů pro zboží v hodnotě do 150 eur, které zjednoduší plnění povinností souvisejících s dovozem zboží. Zavedení speciálních pravidel týkajících se dodání zboží, které je prodáváno skrze elektronické platformy.

Návrh také obsahuje dílčí změny právní úpravy v souvislosti s právem EU, ke kterým dochází na základě vyhodnocení potřeb aplikační praxe, vývoje jiných právních předpisů a zejména judikatury Soudního dvora EU. Navrhované rozšíření stávajícího systému bude spuštěno v souladu s načasováním na úrovni EU v příštím roce, tedy v roce 2021.

Děkuji vám.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama