JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

 • BPP
 • místopředsedkyně vlády
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,84. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

01.10.2020 10:27:00

Zůstaneme mezi rozpočtově nejzodpovědnějšími zeměmi

Zůstaneme mezi rozpočtově nejzodpovědnějšími zeměmi

Ministerstvo financí předložilo vládě rozpočet na rok 2021

 Ministerstvo financí sestavilo návrh státního rozpočtu na rok 2021, který reflektuje přetrvávající dopady pandemie, vládní opatření k jejich zmírnění a dlouhodobé priority vlády. Hlavním cílem státního rozpočtu je využít nízkou úroveň veřejného zadlužení České republiky k realizaci opatření, které pomohou udržet a zlepšit životní úroveň obyvatel, zmírnit negativní dopady pandemie na nejpostiženější skupiny a prostřednictvím rekordních investic co nejrychleji obnovit silný ekonomický růst.

Státní rozpočet bude v roce 2021 hospodařit s příjmy ve výši 1328,2 mld. Kč, výdaji ve výši 1648,2 mld. Kč, schodkem 320 mld. Kč a rekordními investicemi za 186,9 mld. Kč. Po započtení vlivu prostředků z EU zůstává schodek stejný, ale dochází ke zvýšení příjmů na 1486,8 mld. Kč a výdajů na 1806,8 mld. Kč. Ve srovnání s posledním předkrizovým rozpočtem, kterým byl návrh státního rozpočtu na rok 2020, dochází ke zvýšení plánovaného schodku o 280 mld. Kč. Příčiny vyššího schodku jsou rovnoměrně rozloženy na příjmovou a výdajovou stranu v poměru cca 50:50. Většina faktorů způsobujících vyšší schodek má dočasný charakter a plně odezní po návratu zdravotní a ekonomické situace do normálu. Ostatní faktory budou působit dlouhodobě s cílem podpořit dlouhodobý ekonomický růst (a daňové příjmy s ním spojené), rozvoj klíčových odvětví národního hospodářství (doprava, školství) a péči o zdraví obyvatelstva (modernizace zdravotnictví).

„Z jednání s ministry financí ostatních zemí Evropské unie vím, že všechny země postupují obdobně anebo pomáhají a rozvolňují ještě více. Česká republika má však tu nespornou výhodu, že se nám v uplynulých sedmi letech podařilo snížit státní dluh z 41 % na 29 % HDP a naše veřejné finance tak posunout na čtvrté nejlepší místo v EU. Díky těmto výchozím podmínkám tak zůstane naše zadlužení v poměru k HDP i na konci letošního roku nižší, než jaké jsme vykazovali v roce 2013. Nepochybuji, že ve srovnání s ostatními zeměmi zůstaneme mezi těmi rozpočtově nejzodpovědnějšími,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

Mezi přímé fiskální důsledky pandemie nebo dočasné stabilizátory na příjmové straně patří:

 • Pokles daňových příjmů v důsledku propadu ekonomiky: 57,7 mld. Kč
 • Pokles příjmů z pojistného na sociální zabezpečení: 37,9 mld. Kč
 • Možnost zpětného uplatnění daňové ztráty za rok 2020 (loss carryback): 8,9 mld. Kč
 • Pokles dividend z majetkových účastí státu (zejména Letiště Praha): 1,5 mld. Kč

Mezi přímé fiskální důsledky pandemie nebo dočasné stabilizátory na výdajové straně patří:

 • Stabilizace systému veřejného zdravotnictví a zlepšení kvality péče prostřednictvím zvýšení platby ze státního rozpočtu na zdravotní pojištění: 52,8 mld. Kč
 • Nárůst kapitálových výdajů (investic) na rekordních 186,9 mld. Kč: 40,2 mld. Kč
 • Vyšší výdaje na dávky v nezaměstnanosti v důsledku vývoje ekonomiky: 7,9 mld. Kč
 • Nárůst doprovodných sociálních výdajů: 7,4 mld. Kč

Nad rámec těchto přímých důsledků pandemie v celkovém úhrnu přesahujícím 214 miliard korun zahrnuje státní rozpočet na rok 2021 také opatření, která zásadním způsobem přispějí k obnově udržitelného ekonomického růstu. Jedná se zejména o následující:

 • Zákonná valorizace důchodů o 839 Kč měsíčně: 29,5 mld. Kč
 • Posílení kapitoly výdajů na vzdělávání v kapitole MŠMT (například navýšení platů pracovníků ve školství): 19 mld. Kč
 • Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí s cílem oživit nemovitostní trh v ČR: 13,5 mld. Kč
 • Snížení sazby DPH od 1.5.2020 na podporu vybraných sektorů hospodářství (např. ubytování, kultura, sport): 2,5 mld. Kč
 • Posílení výdajů na vědu a výzkum z 46,8 mld. Kč na 47,7 mld. Kč: 1 mld. Kč

„Předložený rozpočet přináší rekordní investice do budoucnosti České republiky a zásadně navyšuje výdaje do zdravotního systému, které jsou nezbytné pro úspěšné zvládnutí boje s pandemií, a které pocítí pacienti na kvalitě poskytovaných zdravotních služeb. Zvyšuje také životní úroveň důchodců a posiluje české školství. Je to rozpočet, který přináší perspektivu v brzké uzdravení naší ekonomiky a co nejrychlejší návrat k předkrizovému vývoji,“ říká ministryně financí a uzavírá: „Míra úsporných opatření ve výši pěti procent provozních nákladů státu byla nastavena tak, aby byla rozpočtově přínosná, ale zároveň nezpůsobila nežádoucí zásahy do akceschopnosti státu, veřejných služeb a zhoršení ekonomických očekávání.“

*) na rok 2021 jsou rozpočtovány národní výdaje ve výši 25 mld. Kč v kap. MD, které mají vazbu na rozpočtované příjmy z rozpočtu EU (po schválení Národního plánu obnovy); o tuto částku jsou příjmy z rozpočtu EU vyšší než výdaje EU.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama