JUDr. Andrea Češková

  • ODS
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,76. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

15.11.2012 16:12:48

Kvóty mohou ženám ublížit, ale diskuse je nutná

Kvóty mohou ženám ublížit, ale diskuse je nutná

Evropská komise dnes schválila směrnici regulující zastoupení mužů a žen v nevýkonných orgánech společností.

Navržená směrnice nařizuje členským státům implementovat do jejich legislativy kvóty, které budou muset uplatňovat ve svých dozorčích radách společnosti kotované na burze, které mají větší než 50 mil. roční obrat v euro a více než 250 zaměstnanců.

„Diskuse o vyváženějším zastoupení mužů a žen sahá až do roku 1957, kdy Evropská společenství získala pravomoc vytvářet právní předpisy v genderové oblasti," vysvětluje europoslankyně Andrea Češková (ODS), členka Výboru pro práva žen a rovnosti pohlaví v Evropském parlamentu. "V letech 1984 a 1996 vydala Rada doporučení ohledně rovného zastoupení mužů a žen, již tehdy Evropský parlament požadoval právně závazné kvóty. Eurokomisařka Viviane Redingová dnešním dnem dotáhla svůj dlouhý boj za kvóty do konce, když se jí po předchozích neúspěších podařilo na úrovni Evropské komise získat pro danou směrnici podporu.“

Směrnice by se také měla dotknout státních podniků kotovaných na burzách, které mají čtyřicetiprocentní zastoupení žen v dozorčích radách naplnit dokonce už v roce 2018. Jak upozorňuje Andrea Češková, v osmi členských státech EU, např. ve Francii, již své genderové předpisy pro státní podniky mají. Důležitou otázkou jsou sankce za případné porušování pravidel. „Návrh směrnice ukládá členským státům povinnost sankce zavést. Pokud jde o formu, ponechává jim volnou ruku, nicméně doporučuje finanční sankce či zákaz jmenování jakéhokoli muže do funkce do doby splnění kvótních kritérií,“ dodává Andrea Češková.

 V návrhu je obsažena i tzv. flexi kvóta, která znamená povinnost kotovaných společností vytvořit si vlastní samoregulační cíle v rámci dosažení vyrovnaného zastoupení obou pohlaví i ve výkonných orgánech, což by se dle směrnice mělo podařit do roku 2020.

Andrea Češková celkově hodnotí schválení kvót jako nešťastné: „Povinnost firem podávat každý rok zprávy o dosaženém pokroku a organizace výběrových řízení za účelem naplnit kvóty zvýší administrativní zátěž podniků. Místo abychom se snažili podnikům usnadnit v nelehké době jejich fungování, zatížíme je dalšími byrokratickými pravidly. Navíc nejsem přesvědčena o tom, že ženám tato směrnice usnadní jejich profesní život. Mám velké obavy, aby pak ženy nebyly spíše figurínami ve výkladních skříních, na které se budou jejich kolegové možná i kolegyně dívat jako na ty protekčně dosazené, které by se jinak sami nedokázaly prosadit. Fakt, že ženy tvoří např. v ČR v exekutivních orgánech pouze 4,7% podíl, je pravdivý a všichni rozumně uvažující lidé musí tušit, že to není správné. Ovšem umělé dosazování žen do funkcí také není řešením. Dlouhodobě volám po změně myšlení naší společnosti v otázkách genderových stereotypů, k tomu musí dopomoci sdělovací prostředky, vzdělávací systém a informační kampaně. To je pro mne přirozená cesta ke změně postojů společnosti, které mohou pomoci vyřešit genderové diskriminační stereotypy. Kvóty ženám mohou ve finále jenom ublížit.“

JUDr. Andrea Češková
 místopředsedkyně místního sdružení
 poslankyně EP
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama