JUDr. Andrea Češková

  • ODS
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,75. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

14.03.2013 15:45:56 - novákk

Společný systém DPH

Evropský parlament ve Štrasburku včera odhlasoval změnu směrnice o společném systému DPH a o mechanismu rychlé reakce proti podvodům v souvislosti s DPH. Mohu se zeptat, co to přesně znamená? A je to pro všechny členy nebo jen pro členy eurozóny: A pokud se to vztahuje i na nás, co z toho pro nás vyplývá?

Odpověď

22.06.2013 11:13:46 - JUDr. Andrea Češková
 Dobrý den,

podvody s DPH každoročně způsobují velké ztráty v rozpočtu EU i členských států a také poškozují podniky, které plní své daňové povinnosti. Cílem této změny je posílení boje proti daňovým podvodům a únikům a vztahuje se na všechny členské státy, nejen eurozónu. V poslední době se rozvinuly specifické formy daňových podvodů zejména v důsledku využívání elektronických prostředků, jež mnohdy přesahují hranice jednoho členského státu.

Současná legislativa upravující DPH neumožňuje členským státům na tyto typy podvodů rychle reagovat a zavádět preventivní opatření. Pokud chce členský stát použít opatření, která nejsou uvedena v právních předpisech EU o DPH, pak musí formálně požádat o výjimku. Komise pro tento účel vyhotoví návrh, který poté předloží Radě ke schválení. Až potom lze opatření použít. Díky zavedení mechanismu rychlé reakce by členské státy nemusely podstupovat tento zdlouhavý proces a mohly by v rámci rychlejšího postupu do měsíce získat dočasnou výjimku s platností až jeden rok. Dotčený stát by tak mohl téměř okamžitě přijímat opatření namířená proti zjištěnému podvodu.

V této souvislosti budou moci podniky použít v případech podezření na podvodné jednání mechanismus přenesení daňové povinnosti z dodavatele zboží nebo služeb na příjemce.