doc. JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA

  • ČSSD
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,24. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

03.07.2019 12:13:31

Zpráva o úmrtí doc. Ing. Františka Čuby, CSc.

Zpráva o úmrtí doc. Ing. Františka Čuby, CSc.

Doc. Ing. František Čuba, CSc. zemřel 28. června 2019. Byl jednou z nejvýznamnějších osobností regionu. Tato neradostná zpráva je příležitostí ohlédnout se za jeho životem a úspěchy.

Zpráva o úmrtí doc. Ing. Františka Čuby, CSc.

S lítostí oznamuji, že 28. června 2019 po 19. hodině ve věku 83 let zemřel doc. Ing. František Čuba, CSc.

František Čuba se narodil v roce 1936 v obci Březová nedaleko Slušovic. Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze. Jeho jméno je spojeno především s JZD Slušovice, kde působil jako předseda v letech 1963 až 1990.

Slušovický zázrak 

Od roku 1963 byl František Čuba předsedou JZD Slušovice, kde se mu podařilo zavést inovativní systém řízení, který z družstva udělal na tehdejší dobu ekonomického obra s obratem v řádu miliard korun a stamilionovými zisky. Slušovický „socialistický zázrak” se věnoval nejen zemědělské produkci za pomoci moderních postupů a technologií, ale v rámci přidruženého výrobního programu dodával na trh i širokou škálu dalších výrobků, například biochemické přípravky nebo úspěšně prováděl transplantaci embryí skotu. Vyráběl také počítače TNS a jsem přesvědčen, že v této oblasti byl 1 rok za světovou špičkou při aplikacích ve výrobních procesech.

Úspěch Slušovic, který neměl v socialistickém hospodářském systému ČSSR obdoby, spočíval v Čubově schopnosti motivovat zaměstnance, kteří jej popisovali jako geniálního podnikatele a vizionáře se sociálním cítěním. V ekonomické oblasti bylo nemalým přínosem, že i nejmenší výrobní jednotka v rámci družstva, a to středisko, mělo jasné a srozumitelné ekonomické výsledky. Když výsledky byly pozitivní, rychle se rozvíjelo a přerostlo v provoz, případně závod. Pro jasný systémem řízení vytvořil vnitropodnikovou banku a střediska online napojil přes couplery (přenos dat po telefonu) na tuto banku. Dnes je to běžný standard u firem, které mají snahu se rozvíjet, ale podotýkám, že tento systém doc. Čuba zavedl před 30 lety.

Po roce 1989 se družstvo rozdělilo v souladu se zákonem o transformaci družstev (zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech). Napřed došlo k rozdělení na šest družstev delimitací dle počtu přihlášených družstevníku,
poté na více než 200 společností a družstev. Některé dnes již dosahují větší obrat než bývalé JZD AK Slušovice, dodnes do Slušovic za prací míří stovky lidí. Některé společnosti vznikly
i mimo Slušovice a byly založeny dle prvotního impulzu managery a bývalými zaměstnanci.

Přechod ze socialismu do kapitalismu byl pro většinu družstevníků snazší. Osvojili si tržní myšlení a sami dokázali hlídat své hospodaření a ekonomiku, což jim bylo roky vštěpováno. Proto pak lidé neměli problém podnikat, a tak na Zlínsku začaly podnikat tisíce podnikatelů živnostníků, a v to daleko větší míře, něž ve zbytku republiky v poměru s populací.  Toto vidím ohromnou zásluhu Františka Čuby.

Jako předseda František Čuba špičkové manažery nazýval šampiony a měl systém vyhledávaní těchto lidí útvarem. Probíhaly inteligenční a psychologické testy na vyhledávání těchto osob
a dával jim možnosti, aby se v praxi ověřily jejich schopnosti.

Paul Romer, který přišel s myšlenkou moderního přístupu založeného na inovacích pro pochopení ekonomického růstu. Ke klíčovým faktorům růstu podle Romera patří právě lidský kapitál a za tyto myšlenky obdržel v roce 2008 Nobelovu cenu za ekonomii.

Lidský kapitál je soubor vlastností a charakteristik – všech znalostí, talentů, dovedností, schopností, zkušeností, inteligence, úsudků a moudrosti, které jsou specifické pro jednotlivce,

Kvalita lidského kapitálu je jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících úspěšnost či neúspěšnost firem v náročném konkurenčním prostředí tržního hospodářství.

Ukázalo se, že kvalita lidských zdrojů a schopnost jejího využití při stanovování strategie a rozvoje firmy a její realizace se stává rozhodujícím faktorem úspěchu, patří mezi prvotní faktory ovlivňující produktivitu práce ať už družstevního agrokombinátu nebo jakéhokoli jiného podniku. Jak se zákonitě ukázalo, že bez řízení, které aplikoval František Čuba, i velké firmy mohou selhat a špatné vedení pro firmu vede k fatálním důsledkům. Majetek bez myšlenkového trustu je mrtvý majetek a v konečném důsledku se prodává v likvidaci. Po odečtení nákladu na tuto realizaci (likvidaci) prodej vynese někdy i méně než 10% původní hodnoty, nebo dokonce i hodnoty nutné na pořízení. Tyto ekonomické zákonitosti prodeje majetku v likvidaci jsou v mnoha případech odpovědí na otázku kam se majetek poděl. 

Lidský kapitál je nahraditelný, ale nepřenosný na rozdíl od například půdy nebo práce.

Ve Slušovicích se postavily po roce 1989 desítky nových hal. V mnoha případech daleko větších, než původně postavených družstvem. Mnoho věcí o Slušovicích někdo píše bez naprosté znalosti věcí. Dočteme se, že je zde řada opuštěných hal a vytváří se dojem Potěmkinovy vesnice, co zanechal družstevní Agrokombinát. Jde o lži a snahu systémově poškodit. O žádných takových opuštěných halách nevím, v dnešní době jsou haly a skladovací prostory naopak nedostatkové. Ono se vždy najdou čtenáři, co dávají sluchu i nepravdivým informacím.

Za své novátorské přístupy a pro nepochopení byl František Čuba po roce 1989 perzekuován
a neustále vyslýchán policií. Bylo to bezmála 60 výslechů. Toto doc. Čubu stálo mnoho sil
a zejména peněz. Odhaduje se, že obhajoba ho stála skoro 1. mil. Kč. Nakonec i trestní příkaz a zaplacení pokuty 50.000,- Kč za nedovolené podnikání za socialismu byl soudem zrušen
a doc. Čuba byl zproštěn všech obvinění. Přesto se toto období negativně projevilo na jeho zdraví.

Léta v politice

Od roku 2012 působil doc. Ing. František Čuba, CSc.  jako radní Zlínského kraje. V roce 2013 přijal nabídku prezidenta Miloše Zemana, aby mu dělal poradce v oblasti zemědělství
a hospodářství. Prezident Miloš Zeman ho téhož roku, dne 28. října 2013, vyznamenal medailí Za zásluhy.

Zdravotní problémy se u něj projevily v polovině roku 2016, kdy se naposledy objevil v Senátu, kam byl zvolen za SPO. V únoru 2018 se mandátu vzdal.

Čest jeho památce

JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA

Ředitel družstevního podniku SAMBOX Vizovice JZD AK Slušovice s robotizovaným pracovištěm

Více infomací na : www.motelgolf.cz
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama