JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.

  • BPP
  • Benešov
  • senátor
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,28. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

25. 7. 2019 22:29:00

Původně mým záměrem bylo vyjmout i chov velbloudů...

Původně mým záměrem bylo vyjmout i chov velbloudů...

Projev na 10. schůzi Senátu dne 25. 7. 2019, ke změně zákona o evidenci tržeb.

Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, milé kolegyně, vážení kolegové. Můj pozměňovací návrh je velmi subtilní. Včera jste dostali text pozměňovacího návrhu, jehož meritem je vynětí hudebních festivalů z povinnosti elektronické evidence tržeb. Říkám pouze, protože původně mým záměrem bylo vyjmout i chov velbloudů, činnost čističů bot, činnost tureckých lázní, kosmické dopravy nebo šamponování koberců. Ale nakonec jsem si říkal, že to českému státnímu rozpočtu nemůžu udělat, proto tedy pouze ty hudební festivaly.

Konkrétně můj pozměňovací návrh zní – v článku I, za bod 25 vložit nový bod 26, který zní: V § 12 se na konci 2. odstavce tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno ZB, které zní – realizované pořadateli kulturních festivalů v době jejich konání. Kulturním festivalem se pro účely tohoto zákona rozumí série alespoň 10 kulturních představení probíhajících alespoň ve 2 oddělených scénách v uzavřeném areálu a přístupná pro návštěvníky pouze po zakoupení vstupenky, bez stálých provozoven a probíhající minimálně 2 a maximálně 5 po sobě jdoucích dnů v kalendářním roce. Následující body 26 – 48 označit jako body 27 – 49 a přečíslování bodů promítnout do ustanovení čl. 5, písmeno A a B o činnosti zákona.

Z odůvodnění. Kolega Kortyš už tady naznačil, že text a odůvodnění jsme koneckonců všichni měli k dispozici a mohli jsme se s ním seznámit. Já jsem se nakonec se skupinou, která se zabývá organizací hudebních festivalů, v rámci kontaktů s nimi rozhodl, že tento pozměňovací návrh podám. A to z prostého důvodu, protože to má logiku, vyjmout z povinnosti hudební festivaly. Činnost a organizování kulturních festivalů je poměrně technicky náročná, mnohdy nevděčná činnost, zpravidla probíhá pouze jednou za rok. Zpravidla na zelené louce.

Je to tedy organizačně náročné. Je to na opravdu několik málo dní. A potom tam proběhnou tisíce, možná desetitisíce transakcí v tak krátkém časovém úseku. Uvalením povinnosti evidence tržeb podle zákona č. 112/2016 Sb., se domnívám, že by došlo, nebo souhlasím s tím, že by došlo k propadu příjmů, protože jednak časová náročnost vydávání stvrzenek, ale hlavně pořízení množství pokladen, a to v řádech desítek, vysokých desítek, možná stovek, by prodražilo tuto činnost. Je to skutečně činnost, která se dělá zpravidla jednou za rok. V porovnání s řadovým podnikatelem, který má jednu pokladnu, je to v porovnání procentuální zastoupení v nákladech poměrně vysoké číslo.

Tyto vyšší náklady by v konečném efektu znamenaly buď zdražení vstupného, anebo rušení festivalu. Což si myslím, že by byla škoda. Tolik tedy jenom krátké odůvodnění k mému pozměňovacímu návrhu. Děkuji vám za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout