JUDr. Jan Chvojka

  • ČSSD
  • Pardubický kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,38. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

08.06.2011 13:54:11 - straka

Navrhovaný nový občanský zákoník moderní a srozumitelný není

Jaká z oblastí občanského zákoníku Vám přijde nejvíce problematická?

Odpověď

15.06.2011 21:43:10 - JUDr. Jan Chvojka
Dobrý den. Děkuji za Váš dotaz.  Nový občanský zákoník obsahuje  3034 paragrafů a je jasné, že jako opoziční poslanec ale hlavně jako právník mám problém se spoustou jednotlivých ustanovení. Nicméně zásadní problém mám se samotným odůvodněním toho, proč má vejít v platnost tak rozsáhlý a zásadní kodex. Stávajícímu občanskému zákoníku je vyčítáno že je totalitní a že je postaven na socialistických principech. Vláda, respektive ministr spravedlnosti ovšem zapomíná na to, že od roku 1991 proběhlo  k občanskému zákoníku desítky novel. Od listopadu roku 1989 také  žijeme v demokratické společnosti a soudy našeho státu podle zákona č. 40/1964 Sb. nejen soudí, ale též ho svou judikaturou dotvářejí. Zásadní omezení vlastnických práv občana, které bylo jádrem totalitní ideologie, nyní účinný občanský zákoník neobsahuje. Samozřejmě je možné rozšířit okruh zákonných dědiců a omezit tak množství majetku připadající jako odúmrť státu či rozšířit smluvní svobodu. K tomu ale není dle mého potřeba přijímat zcela nový občanský zákoník. Právní předpis, který věcně funguje, se má dle mého názoru uvážlivě upravovat, nikoliv revolučně nahrazovat předpisem novým. Trvá roky, než judikatura některé otázky vysvětlí, a trvá generace, než se podstatné instituty práva stanou obecně známými a zažitými. Se současným občanským zákoníkem a obchodním zákoníkem bychom to jistě ještě vydrželi, jak právníci, tak veřejnost. Pokud má být přece jen dosavadní občanský zákoník nahrazen novým, tak to musí být předpis moderní a srozumitelný. Měl by překonat nedostatky současné úpravy a hledět dopředu. Nejen já jsem toho názoru, že zde navrhovaný nový občanský zákoník moderním a srozumitelným není.