JUDr. Martin Netolický, Ph.D.

  • ČSSD
  • Pardubický kraj
  • hejtman
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -2,11. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

19.07.2018 9:45:00

Námitky systémové podjatosti nebudou nadále možné

Námitky systémové podjatosti nebudou nadále možné

Projev na 16. schůzi Senátu 19. července 2018 ke správnímu řádu

 Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři,

dovolte mi, abych stručně uvedl legislativní návrh Pardubického kraje, který byl schválen zastupitelstvem kraje už na podzim minulého roku, ale k této legislativní iniciativě se buď svou vlastní legislativní iniciativou či usnesením připojily i další kraje. Tato novela, kterou jsme předložili, tak se tváří jako velmi jednoduchá a technická, nicméně má v rámci českého právního řádu dalekosáhlé dopady. My jako zástupci územních samospráv, protože tato věc byla projednána jak se sdružením místních samospráv, tak Svazem měst a obcí, chceme jednou provždy učinit za dost výkladu správního řádu, zejména v oblasti podjatosti a tedy § 14 správního řádu. Poradit si s tím termínem tzv. systémové podjatosti, se kterým se setkáváme v poslední době velmi často. Systémová podjatost bývá namítána ve věcech, kdy úředník územního samosprávného celku má rozhodovat ve správním řízení ve věci daného samotného územního samosprávného celku. Je to záležitost výkladová, protože s pojmem systémová podjatost se setkáváme až na základě judikatury. Ale chci zdůraznit, že ani judikatura k problému systémové podjatosti nebyla totožná. Měla svůj vývoj.

My se vlastně tímto definitivně také vyrovnáme se spojeným modelem veřejné správy, který u nás má dlouhou historii, od 19. století, který byl od 1. 1. 2003 posílen vznikem obcí s rozšířenou působností a tou další kategorizací obcí s pověřeným obecním úřadem, obcemi, samozřejmě tato záležitost se týká i krajů, krajských úřadů, protože pokud kraje ze zákona a stejně tak i obce vykonávají vedle samostatné působnosti působnost také přenesenou, tak je logické, že rozhodují i v prvním stupni či druhém stupni o záležitostech územního samosprávného celku jako takového.

Chci zdůraznit, že vývoj judikatury byl opravdu velmi bohatý. První taková vlaštovka, která se týkala systémové podjatosti, tak byla již v roce 2004, kdy krajský soud ve správním senátu Hradec Králové rozhodoval jakýsi spor v Jičíně. Následně se to dostalo postupně až k Nejvyššímu správnímu soudu. Ten tehdy doznal, že skutečně se o podjatost nejedná. Od té doby ovšem uplynulo poměrně dost času. V těch dalších námitkách podjatosti Nejvyšší správní soud svou judikaturu změnil. Za dané situace se vyjádřil, že podjatostí je.

Já se domnívám, že přijetí této novely pomůže velmi výrazným způsobem ke zkrácení správních řízení. Nebudou ty námitky systémové podjatosti nadále tedy možné. Domnívám se, že nám všem to usnadní práci. Vzhledem k tomu, že vy sami jste často starosty, místostarosty či členy zastupitelstev krajů a obcí, tak máte pochopení pro tento návrh, který tedy byl projednán i s ministerstvem vnitra. Ministerstvo vnitra spolu s námi se snažilo najít formulaci, která odpovídá koncepci celého zákona, tedy správního řádu.

Skoro bych chtěl dodat, protože je to takové úsměvné v těchto dnech, že zrovna na problematiku vzájemného vlivu státní správy a samosprávy v obcích a krajích jsem psal diplomovou práci. Nicméně to je taková vedlejší záležitost. Každopádně budeme velmi rádi, pokud i vaším rozhodnutím se připojíte k Poslanecké sněmovně a návrh zákona podpoříte.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout