JUDr. Martin Netolický, Ph.D.

  • ČSSD
  • Pardubický kraj
  • hejtman
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,99. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

17.05.2018 8:39:00

Sloučíme dvě speciální školy v jeden právní subjekt

Sloučíme dvě speciální školy v jeden právní subjekt

Existenci dvou speciálních škol s nízkým počtem dětí v jednom městě nepovažuje krajská rada za výhodné jak pro žáky, tak pro zřizovatele těchto škol.

Proto Rada Pardubického kraje na svém posledním jednání rozhodla o sloučení Základní školy speciální Lanškroun, Olbrachtova se Základní školou Lanškroun, nám. A. Jiráska. Sloučení bude mít pozitivní dopad na vzdělávací proces a přispěje k efektivnější formě řízení školy tohoto typu.

„V tomto případě se jedná o jediné místo v Pardubickém kraji, kde jsou v jednom městě dvě speciální školy. S ohledem na klesající počet žáků v obou školách, které poskytují vzdělávání dětem z Lanškrouna a blízkého okolí s různou mírou speciálních vzdělávacích potřeb, jsme se proto rozhodli sloučit tyto dvě školy v jeden právní subjekt,“ informoval hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

„Sloučení škol nebude mít žádný dopad na výchovně-vzdělávací proces a dětem z Lanškrouna a okolí se nabídka nezúží, naopak dojde ke koncentraci a většímu propojení pedagogických sil a tím možnosti efektivnějšího využití speciálních pracovníků,“ uvedl vedoucí odboru školství krajského úřadu Martin Kiss s tím, že výhodou pro žáky i jejich zákonné zástupce bude prostupnost oborů vzdělání v rámci jedné školy.

Sloučení bude podle hejtmana výhodné i po finanční stránce. „Tento krok umožní řediteli nástupnického právního subjektu lépe hospodařit s přidělenými finančními prostředky a tvořit personální strategii. Kumulací některých agend dojde k úsporám, které mohou být využity ke zlepšení finanční situace zaměstnanců školy,“ řekl Martin Netolický.

V případě schválení krajskými zastupiteli dojde ke sloučení k 1. lednu 2019. Nástupnickou organizací se stane Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska. Ta poskytuje vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří k naplnění svých vzdělávacích možností potřebují poskytnutí podpůrných opatření. Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova vzdělává žáky s těžkým mentálním postižením, žáky s více vadami a autismem. V obou školách počet žáků dlouhodobě výrazně klesá, což souvisí se společným vzděláváním v rámci základních škol běžného typu.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout