JUDr. MgA. Michal Šalomoun, Ph.D.

Předseda Legislativní rady vlády
  • BPP
  • ministr pro legislativu
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -2,84. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

15.06.2024 8:24:00

Proč potřebujeme dětského ombudsmana a co přinese chystaná novela zákona?

Proč potřebujeme dětského ombudsmana a co přinese chystaná novela zákona?

V Poslanecké sněmovně proběhl seminář k novele zákona o veřejném ochránci práv, která v Česku zřídí post dětského ombudsmana.

 Novelu připravil pirátský ministr pro legislativu Michal Šalomoun. Na semináři pořádaném ve spolupráci s ministrem  Šalomounem a poslankyněmi Olgou Richterovou, Helenou Válkovou, Renatou Zajíčkovou, Martinou Ochodnickou, Marií Jílkovou, Pavlou Pivoňka Vaňkovou a Lucií Šafránkovou se řešily budoucí pravomoci dětského ombudsmana, jakými případy se bude zabývat nebo jeho fungování v rámci stávající Kanceláře veřejného ochránce práv. Její zástupci se kulatého stolu ve sněmovně rovněž zúčastnili.

Novela zákona o veřejném ochránci práv, kterou připravil ministr Šalomoun, stanovuje postavení a nezávislost budoucího dětského ombudsmana a také rozsah jeho pravomocí. V praxi by fungovali dva samostatně působící ombudsmani – stávající veřejný ochránce práv a nově i ten dětský.

„Jako Česká republika jsme signatářem Úmluvy o právech dítěte a naší povinností je tak učinit všechna potřebná zákonodárná, správní a jiná opatření k provádění práv, která uznává tato úmluva. A ukazuje se, že dobrou praxí v zemích, které k ní přistoupily, je zřízení samostatné instituce dětského ombudsmana. Na to bychom chtěli navázat. Oceňuji, že se nám v zájmu posílení práv dětí povedlo najít shodu napříč tolika stranami a novelu tak nyní čeká již druhé čtení ve sněmovně. Tento seminář byl tedy dobrou příležitostí prodiskutovat konkrétní body novely a případné náměty, co by se dalo ještě v rámci fungování dětského ochránce práv vylepšit,“ uvádí ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády Michal Šalomoun.

Vhodným kandidátem na dětského ombudsmana by dle návrhu novely mohl být člověk starší 35 let s právnickým vzděláním, který se v průběhu předchozích 10 let nejméně 5 let věnoval ochraně či prosazování práv dětí. Novela umožňuje, aby se o funkci ucházeli také soudci či soudkyně, zejména pak ti, kteří projednávají opatrovnické spory. Novela přináší dětskému ochránci práv zcela novou kompetenci, která by mu ve striktně vymezených případech umožňovala vstupovat v pozici vedlejšího účastníka do některých řízení týkajících se ochrany práv dětí.

„Tuto věc vnímám jako novátorskou a velice potřebnou. Vzpomeňme třeba na případ 11měsíčního chlapce, kterého po porodu opustila matka. Řadu měsíců si jej pak mezi sebou předávaly nemocnice různě po České republice a OSPOD byl dlouhodobě nečinný. A přitom chlapec mohl dávno najít domov v pěstounské rodině. Takových případů je odhadem několik desítek za rok a to jsou přesně ty, kterým chceme naší novelou předejít. Dnes je zachraňují pozorní jednotlivci a díky jim za to, do budoucna by však měli mít systémovou oporu,“ dodává místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová, která se účastnila pracovních skupin [1] a debat k novele o veřejném ochránci práv.

Mezi další pravomoci dětského ombudsmana by měla patřit vzdělávací - osvětová činnost o právech dítěte a kontrola dodržování práv dětí.

Ke zřízení institutu dětského ochránce práv dlouhodobě vyzývá Výbor pro práva dětí OSN na základě Úmluvy o právech dítěte, která u nás platí od roku 1991. Pokud novelu zákona Parlament stihne projednat letos, mohla by začít platit již od příštího roku.

Poznámky:

[1] Ministr pro legislativu Michal Šalomoun svolal k přípravě novely zákona o veřejném ochránci práv pracovní skupinu. Jednání se účastnily současná i bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková a Helena Válková, dále předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová a místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová. Z dalších zástupců to byli náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Zuzana Freitas Lopesová, náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák, poslankyně Marie Jílková, Eva Decroix, Pavla Pivoňka Vaňková, senátorka Adéla Šípová, veřejný ochránce práv Stanislav Křeček a jeho zástupce Vít Alexander Schorm.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama