JUDr. Pavel Staněk, MBA

advokát ,člen OR ODS Hradec Králové
  • ODS
  • Královéhradecký kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,29. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

15.02.2011 14:43:02

Děti potřebují rodiče dva

Děti potřebují rodiče dva

Poslanecká sněmovna se začne zabývat návrhem, který by měl umožnit soudům při svěřování dětí do péče využívat častěji institutu střídavé péče.

Neříká soudům, jak mají rozhodovat, pouze dává jasnější vodítko, jak postupovat.

Návrh reaguje na neuspokojivý stav, kdy je podle statistik 90 procent českých dětí svěřováno do péče matky a střídavá, případně tzv. společná výchova je soudem nařízena pouze u 3 procent případů. Důvodem často není ani zájem dítěte, ani ochota rodičů podílet se po rozvodu na výchově dítěte společnými silami. Důvodem je zejména stávající platná právní úprava a nepružné soudy, které střídavou péči neuplatňují ani tam, kde jsou všechny její podmínky naplněny.

Právo výchovy dítěte oběma rodiči přitom předjímá Ústava i Listina základních práv a svobod. A není důvod, aby v tak drtivé většině případů byly děti svěřovány do péče pouze matek. Jde v podstatě o diskriminaci, kdy se nesmyslně naloží povinnost výchovy na jednoho z rodičů, čímž mohou v důsledku trpět právě děti. Nejnovější psychologické studie potvrzují, že děti z rozvedených manželství, které žijí pouze s jedním rodičem, mají častější sklony k patologickému chování. Příklady ze zahraničí ukazují, že naopak děti ve střídavé péči jsou v lepším psychickém stavu než ty, které jsou v péči jednoho rodiče a kterým je odpírán kontakt s druhým rodičem. Střídavá péče nedělá z dětí polosirotky, jak jsme tomu bohužel často svědky u rozvedených rodin. Umožňuje, aby zažívaly různost prostředí a vztahů, čerpaly z nich výhody a sociálně se přitom rozvíjely. Oběma rodičům dává možnost své děti skutečně vychovávat, nejen se s nimi navštěvovat. Jsem proto přesvědčen, že v případech, kdy rodiče mají vůli i možnosti se na střídavé péči podílet, by tato forma péče měla být primární volbou.

Přesto si uvědomuji citlivost této otázky a na půdě sněmovny očekávám věcnou a detailní debatu o konkrétní podobě zákonných změn. Ani čárka z tohoto návrhu není vedena snahou vyhovět hlasitým požadavkům řady organizací, které hájí práva otců či matek ve vztahu k dítěti. Při čtení jejich petic se totiž nemohu zbavit pocitu, že vehementně bojují především za své osobní zájmy a zájmy svých dětí ponechávají mlčky stranou. Zájem dítěte přitom nesmí být za žádných okolností dotčen. Je navýsost individuální, stojí na prvním místě a je nepřekročitelný. Rozumná změna v zákoně o rodině má pouze zvýšit šance, aby mělo v České republice po rozvodu mámu i tátu více dětí.

JUDr. Pavel Staněk, předseda OS Hradec Králové a poslanec PČR

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama