JUDr., PhDr., Zdeněk Ondráček, Ph.D.

  • KSČM
  • Královéhradecký kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 4,09. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

04.03.2020 11:19:00

Nezaměňujme Frontex s pohraniční policií nebo pohraniční stráží

Nezaměňujme Frontex s pohraniční policií nebo pohraniční stráží

Projev na 41. schůzi Poslanecké sněmovny 4. března 2020 – k informaci vlády k situaci na hranici Řecka a Turecka

 Děkuji kolegyně a kolegové.

Já bych v úvodu, je asi zbytečné znovu opakovat ta slova, která zde již padla, ale v úvodu bych řekl některé věci, o kterých se nezmínil ani pan ministr, a v podstatě ani paní kolegyně Jana Černochová. Ale zmínil je předseda Poslaneckého klubu SPD.

My zde hovoříme v tom návrhu usnesení, který jsme včera ve skupině poslanců a jsem velmi rád, že jsme se dokázali sejít napříč všemi politickými kluby, kteří jsme tento návrh připravovali, deklarovali to, že, nebo vyzýváme Vládu k tomu, aby byla připravena vyslat v případě žádosti nebo podané žádosti Policii České republiky. My nemůžeme vyslat Armádu České republiky. Uvědomme si to, že za této situace, která teď je, nemůžeme během chvilky vyslat Armádu České republiky, protože by bylo potřeba si přečíst Ústavu české republiky a tam to máme přesně popsáno, za jakých podmínek a kdo schvaluje vyslání Armády České republiky mimo území České republiky. Takže proto říkám, že armádu vyslat nemůžeme a je to i vzkaz občanům, kteří na sociálních sítích říkají: "Vyšlete armádu, stáhněte je z Afghánistánu, stáhněte je z Mali" - já nevím, kde všude působí dneska česká armáda - "stáhněte je odtamtud a pošlete je na řecké hranice." Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení občané, ono to teď za této situace úplně nejde. Jestli jsme připraveni a ministr vnitra říká, že pokud by přišla žádost ze strany Řecka, tak že je připraven posílit naši účast Policie České republiky a to vychází na základě toho, že bychom udělali dvoustrannou smlouvu mezi Českou republikou a Řeckem, to znamená bilaterální smlouvu.

Pan ministr řekl, že v rámci Frontexu teď v současné době u té řecké hranice působí 18 policistů a Česká republika je připravena vyslat dalších 20 policistů do Frontexu. Frontex jako takový, paní kolegyně ho tady zkritizovala, musíme si dobře načíst co ten Frontex dělá. Frontex nesupluje pohraniční policii a není to pohraniční policie Evropské unie. Příslušníci Frontexu, kteří jsou a operují v dané oblasti, dávají informace o migračních tocích, popřípadě apelují nebo dávají ten monitoring, ale mohou to dávat pouze řecké straně, řecké vládě. Nebo té vládě, kde zrovna tu činnost oni vykonávají. A ten samotný akt ochrany státních hranic je potom věcí každého samostatného státu. To znamená Frontex se pohybuje řekněme v řeckých nebo mezinárodních vodách, je schopen zjistit, že dochází k přílivu migrantů ze strany Turecka směrem k řecké hranici, předává informaci řecké straně, ať armádě nebo řecké policii a ta potom v rámci svých zákonů provádí tu činnost, kterou my vidíme na základě informací na základě informací ze sdělovacích prostředků. Takže Frontex tak, jak jsme ho vybavili nebo tak, jak je vybaven svými pravomocemi, tak tak i koná. Nezaměňujme Frontex s pohraniční policií nebo pohraniční stráží Evropské unie nebo členského státu.

My jediné o čem hovoříme a víme, já předpokládám, že pan ministr vnitra to nezmínil jen proto, protože se domnívá, že to víme všichni zde v Poslanecké sněmovně, ale jsou některé věci, které stojí za připomenutí. Česká republika vyslala své policisty už v minulosti právě do Řecka, ale působí i v Severní Makedonii a jinde. Ti policisté, kteří působili v Řecku tam byli velmi dobře vnímáni. Jako odborníci, jako specialisté a pomáhali svým řeckým kolegům s některými, řekněme, technickými nebo evidenčními věcmi, které se týkaly toho přílivu migrantů. A my, když jsme včera mluvili v tom bodu 253 a když jsem navrhoval ten bod, tak jsem chtěl po ministru vnitra, aby byl připraven vyslat některé kolegy a četl jsem vám tady jeden konkrétní mail, nebo chcete-li zprávu s Messengeru, od jednoho z policistů, který mě oslovil, ale těch mailů bych tady mohl číst a mohli bychom tady být do jedenácti hodin, kdy policisté sami říkají ano, my jako policisté cítíme solidaritu se svými řeckými kolegy a jsme připraveni v případě, že bude zájem vyjet na území Řecké republiky, do Řecka, a tam svým řeckým kolegům pomoci zvládat tu krizi, která přichází. To znamená ten masivní příliv migrantů. A to může vyjít pouze ze smlouvy, která bude uzavřena mezi Českou republikou a Řeckem. Možná už taková smlouva existuje a jen by šlo o to doplnit ten početní stav. Potom bychom nepotřebovali ani Poslaneckou sněmovnu, protože to samozřejmě rozhodne Vláda České republiky, a proto i ten apel byl směřován k tomu, aby pan ministr vnitra, protože vidíme, jak se ta situace velmi rychle vyvíjí. Pan prezident Turecka rozhodl, během pár hodin navezl tisíce lidí k tureckým hranicím. Státní turecká televize jasně řekla kudy lidé mají jít, kde na ně čekají problémy, ať se vyhnou Maďarsku, ať se vyhnout České republice, popřípadě další trasy, které byly uvedeny a můžete je i dohledat vy na sociálních sítích, protože o tom informovaly i české sdělovací prostředky. Takže poměrně rychle přivezl stovky nebo tisíce migrantů z těch zařízení, které byly zbudovány na území Turecka ke hranici Turecka a Řecka v podstatě a turecká strana pomáhá těmto lidem k cestě do Evropské unie.

Teď jde o to, že ten příliv těch lidí je tak rychlý, že ta řecká strana na to nějakým způsobem musí reagovat. Reagovala velmi rychle nasazením svých sil a prostředků, to znamená nasazením řecké policie a armády. A snaží se tomu útoku, já tvrdím, že je to útok, ale řekněme té migrační vlně, nějakým způsobem zabránit. Samozřejmě ta situace začíná být velmi kritická, no a samozřejmě v těchto situacích, kdy migranti se chtějí stůj co stůj za každou cenu dostat na území Evropské unie, a k tomu je překážka turecká policie a vidíme, že používají určité formy násilí a na druhé straně stojí řecká policie a řecká armáda, která se jim v tom snaží zabránit. Ano, může dojít k určitým excesům, protože taková situace je pro každého zasahujícího policistu i pro každého zasahujícího příslušníka armády velmi psychicky vypjatá, a taková situace může nastat. Přejme si, aby taková situace nenastala, ale aby Řecko bylo schopno svými silami a prostředky ubránit vnější hranici Schengenského prostoru a zabránit tomu masivnímu, neřízenému, respektive teď už řízenému přílivu migrantů do Evropské unie, a samozřejmě potom by mohlo dojít i k tomu následnému přerozdělování, o kterém my tady hovoříme, že se mu tak bráníme a za to je potřeba Vládě i poděkovat, že stále drží slovo, že ani jednoho migranta z těchto zemí my nepřijímáme a poskytujeme tu pomoc v místě konfliktu, popřípadě tech zasažených zemí.

Takže to jenom tyto základní věci. To, jaká je struktura těchto lidí, zmínil pan ministr, že se nejedná o ty Syřany, ale že se jedná o občany jiných států, Afghánistán, Pákistán a další. Můžete si to přečíst ve stenozáznamu, co říkal pan ministr. Ano, informace jsou od kolegů z řecké strany.

Takže celý náš apel je v tom, a k tomu se formuje i to usnesení, aby Ministerstvo vnitra, protože to bude případně smlouva mezi Českou republikou a Řeckem, aby Ministerstvo vnitra, chcete-li vláda České republiky, již dnes byli schopni oslovit případné zájemce o takovouto službu v zahraničí, věděli o nich a v případě, že by řecká strana požádala, anebo, jak jsme my napsali do návrhu usnesení, i naši proaktivní politikou třeba s tou řeckou stranou komunikovali, tak abychom byli, řekněme, v krátkém časovém horizontu, což já považuji za otázku hodin, řekněme 48 hodin, schopni zorganizovat, zformovat, určitý počet policistů, kteří by odjeli pomoci svým řeckým kolegům.

Někteří budou možná diskutovat a debatovat o tom - ale vy jste se snad zbláznili, vy chcete posílat české policisty do Řecka, když se v České republice v současné době stále v médiích hovoří o tom, že Policii České republiky chybí cirka tři tisíce lidí, tak vy ještě jste takoví hrdinové, že odešlete dalších sto, dvěstě, třista, nevím, o tom počtu nediskutujme, nebo i jednotky, do zahraničí? Víte, já jsem si té personální situace, která je u Policie České republiky, dobře vědom. S Ministerstvem vnitra i s vedením policie o tom poměrně často diskutuji buď osobně nebo při jednání výboru nebo podvýboru pro bezpečnost nebo podvýboru pro policii a víme, že ta situace je velmi složitá. Ale některé věci, abychom je mohli řešit, je potom i věcí řešení zde nás v Poslanecké sněmovně.

Já jsem už třem ministrům vnitra - pan ministr Hamáček je třetí v pořadí - říkal, že by se Česká republika měla zamyslet nad tím, aby využila bývalých příslušníků Policie České republiky, popřípadě příslušníků vězeňské služby a vytvořila z nich obdoby, jako jsou armádní zálohy, aktivní zálohy Armády České republiky, kde by potenciál příslušníků mohl být využit při smíšených hlídkách třeba v některých oblastech, které nejsou tak zasaženy kriminalitou, anebo kde není potřeba takový počet lidí. Jsou to stovky a tisíce lidí, kterým platí Česká republika finanční prostředky za jejich službu a taková situace a i potřeba počtu lidí by mohla nastat poměrně rychle, i třeba s tím koronavirem. Když si představíte, že by onemocněl jeden příslušník vězeňské služby, třeba řekněme ve věznici na Borech, který tam rotuje a dělá přesčasovou práci a onemocněl by touto nemocí a měli by zůstat v karanténě všichni příslušníci, kteří s ním přišli do styku, tak může nastat kolaps českého vězeňství, protože by zůstali doma všichni příslušníci vězeňské služby celého jednoho oddělení, kteří by tam mohli být. A vězni už v karanténě jsou, ti by asi nemoc nešířili. Ale představte si, kdyby nastala takováto situace, kdo by tam pak sloužil? Radši ani nedozírat následky, které by to mohlo mít.

Ale my bohužel nemáme žádné zálohy, které bychom v případě potřeby mohli nasadit a o tom bychom mohli diskutovat dlouho a dlouho a já předpokládám, že to bude otázka třeba příštího týdne, kde budeme mluvit i o sněmovních tiscích 92 a 699, to jsou ty zbraně a ty další věci s tím spojené. (Poslankyně Černochová opravuje, že je to číslo 669.) Tak 669, omlouvám se. Je to zbraňová směrnice a zákon o nakládání se střelnými zbraněmi.

Takže to jenom ve zkratce. Smyslem našeho usnesení, které jsme dělali - a byl tam i zástupce SPD - není úplně nicneříkající. My jsme politici, my bohužel nemůžeme udělat nic jiného. Já, kdyby ta možnost byla a někdo řekl, jestli jsme schopni jet pomoci Řecku, tak bych řekl - ano, klidně pojedu pomoct Řecku. Ale teď jsem politik a bohužel mi nic jiného nezbývá, než jenom vyzývat vládu, vyzývat Evropskou komisi a další, které jsou prostě mocí výkonnou a mohou některé věci ovlivnit. Mně se ten stav také nelíbí, je to pouze usnesení, ale když prostě neuděláme ani to usnesení, neuděláme vůbec nic. A to se mi nelíbí. Já bych byl rád, kdybychom tomu Řecku pomohli, protože, v Řecku, na turecko-řecké hranici, se v současné době možná bojuje o budoucnost Evropské unie a třeba i České republiky.

Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama