JUDr. Stanislav Grospič

  • KSČM
  • Středočeský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,44. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

19.11.2020 15:09:00

Vláda by neměla dostávat nějaký bianko šek

Vláda by neměla dostávat nějaký bianko šek

Projev na 70. schůzi Poslanecké sněmovny 19. listopadu 2020 k návrhu na vyslovení souhlasu s prodloužením doby nouzového stavu

 Vážený pane premiére, členové vlády, vážené kolegyně a kolegové,

já určitě nebudu tak dlouhý jako moji předřečníci, i když samozřejmě to navozuje řadu otázek, to téma, které dnes probíráme. A nechci vůbec zpochybňovat ty otázky, které tady padají, i ty důvody, protože si myslím, že každý z nich, každá z nich má své rácio a rádi bychom na ně znali odpověď, a tu odpověď nám dají a mohou dát pouze renomovaní odborníci, kteří se z mého pohledu, laického pohledu zabývají vážně výzkumem epidemiologických onemocnění, a bez ohledu na to, jestli ten původ je zvířecí nebo uměle vytvořený nebo sem byl zanesen a za jakým účelem, či proč skupují některá zdravotnická zařízení, která se zabývají výrobou vakcín, různých sér a léků, zahraniční firmy, mimo jiné i firmy Billa Gatese. To jsou prostě otázky, které mohou samozřejmě vyvolávat ve společnosti znepokojení a napětí. A já se nemohu ubránit dojmu, že k tomu také přispívají velkým dílem i veřejné sdělovací prostředky, protože hovořil jsem tady o tom myslím i posledně, stačí si zapnout vysílání zpravodajství České televize a ty názory renomovaných odborníků, to posouzení té statistické křivky, které se z hodiny na hodinu mění, prostě zaznívají tam rozdílné názory, nechávají velkou část občanů v oprávněné nejistotě, co se vlastně děje a budou-li ta opatření účinná.

Já si svým způsobem myslím, že vláda by měla skládat účty Poslanecké sněmovně a neměla by dostávat nějaký bianko šek, to znamená, prodloužíme na nějakou dobu, doufám, ústy pana předsedajícího, že se nějak nedotknu svého kolegy pana Feriho, až do nějakého března, května, do nějaké neurčité doby, to v žádném případě asi ne, a ani to není možné podle platných právních zákonů. Mě spíš v téhle souvislosti děsí trošku jiná věc, nebo děsí - vede k zamyšlení, že my se tady vlastně posouváme od moci, která by měla být dělbou moci zákonodárné, výkonné a soudní, k tomu, že tady zvolna určují politiku a dění soudy svými rozhodnutími, byť tedy přiznávám, že teď tomu nahrává trošku vláda, někdy třeba svým nekvalifikovaným zdůvodněním svých rozhodnutí, nedostatečným zdůvodněním. A pak stačí jeden člověk, který prostě se vzepře, zažaluje toto rozhodnutí, prostě "nechci nosit roušky, nechci toto opatření", a soud rozhodne, a rozhodne čistě z formálního hlediska. Když si studujete ty judikáty, tak tam nejde na podstatu té věci, tam jde na formální kritérium, a na základě těch formálních kritérií ta rozhodnut jsou shazována. A to je k zamyšlení, jak se vlastně zabývá vláda odůvodněním těchto opatření, která po nás žádá, a jejich vyhlašováním.

My se budeme jako klub KSČM radit o té délce, jestli podpoříme nouzový stav na tu plnou dobu, o níž tedy hovoří vláda. Není žádné tajemství, že velká část z nás by ráda podpořila a vyšla vládě vstříc z jednoho prostého důvodu, protože pokud chceme udržet stabilitu té křivky a mít nějakou predikaci, že po týdnu klesne a zase se to udrží další týden a zase další týden, tak ta čtyřtýdenní doba je nějakým způsobem minimální k tomu, abychom měli jistotu, že před svátky můžeme říci - ano, takto to vypadá, takový vývoj je v České republice. Ale to, co my neovlivníme, a to už je úloha třeba Evropské unie, jaký vývoj a jaká opatření se přijímají v těch sousedních státech, v zemích Evropské unie, kde se přijímají kolikrát mnohem tvrdší opatření, mnohem restriktivnější opatření, a nejsou tam tolik sanováni ani ti drobní živnostníci nebo brán ohled na exponované zaměstnavatele ve zdravotnictví, školství a vůbec zaměstnance. A já se tady hluboce skláním před zdravotníky a zdravotnickým personálem i těmi, kteří pomáhají v domovech seniorů, ať už to jsou vojáci, policisté, dobrovolní pracovníci, hasiči, ať jsou to učitelé, protože oni všichni přicházejí v prvé řadě do kontaktu s lidmi, kteří jsou vystaveni riziku této nákazy, a také mezi zdravotnickým personálem je nemálo lidí, kteří vedou svůj boj s touto nákazou, protože jsou pozitivní a protože u nich prostě tato nemoc propukla a musí se z ní nějakým způsobem vyzdravit, svést s ní svůj boj, a svést ho co nejdříve úspěšně, aby mohli znovu pomáhat lidem. A zaslouží si určitě hlubokou úctu a poděkování.

Nemyslím si, na rozdíl od svých předřečníků, byť by to bylo kulantní, že všechno lze řešit pouze na základě zákona číslo 58/2000 Sb., v pozdějším znění, o ochraně veřejného zdraví, a změny některých souvisejících zákonů. Ano, řada věcí by šla na základě tohoto zákona řešit, ale to bychom nesměli potom mít to, o čem jsem tady hovořil, o soudní autokracii, že si každý, komu se to nebude líbit, bude dávat svá podání k soudům, bude vést svůj osobní boj se soudy, a ta opatření nebudou platit plošně, budou platit kraj od kraje, a my budeme neustále zápasit s různými ohnisky, s jejich přeléváním, a bude to tak, jak jednu dobu to bylo například v Rakousku, kde jednotlivé spolkové země Rakouska, dokonce jednotlivé okresy měly svá specifická opatření, a nebyli vůbec schopni tuto nákazu zvládnout, a teď se jim to vrací jako bumerang. A tady to zaznělo i ze slov pana ministra, jaká je tam výslednost toho trasování a jaká výslednost je u nás.

Čili já bych v této chvíli apeloval trošku na chladný rozum, protože řada těch opatření, která byla tak náhle rozvolňována na jaře, tak ta byla, ctění kolegové z pravého spektra této Sněmovny, především také pod vaším tlakem, protože jste říkali - malujete čerta na zeď, uvolněte ta opatření, rychle je uvolněte, blíží se jaro, blíží se začátek léta, blíží se dovolené, je potřeba restartovat ekonomiku, je potřeba uvolnit a dát možnost lidem vycestovat. A ukázalo se, že to nebylo úplně správné řešení. A teď asi jít stejnou cestou, opakovat stejné chyby by nebylo šťastné, byť rozumím, že se do toho blíží ta doba vánoční. Ona ta opatření jsou, jsou nastíněna, jsou popsána v tom takzvaném ne Semaforu, ale PES-u.

Jsou tabulkově předepsána. Já bych také horoval (?) za to, aby bylo umožněno prodávat drobným živnostníkům, českým živnostníkům a českým řemeslníkům, aby se necítily nadnárodní řetězce a nepřebírala se ..........(?) ze zahraničí, to znamená ty velkoobchody, které ponejvíce nyní čerpají zboží, které jde ze zahraničí a nikoliv od českých výrobků, to je, myslím, velký a fatální problém, na který vláda by měla odpovědět a měla by ho urychleně řešit. A také by se vláda měla zabývat podporou vůbec i velkých ekonomických celků, na které je navázána řada drobných živnostníků a drobných firem do 50 zaměstnanců, protože tvoří komponenty a dodávky a dodávají díly pro jejich výrobu a kteří třeba i z hlediska počtu svých zaměstnanců a kteří jsou nějakým způsobem třeba i pozitivně zjištěni a vyhodnoceni, a jsou posláni do karantény, mají velký problém plnit tyto dodávky vůči velkým firmám a zaměstnavatelům, a ony jsou to spojité nádoby. Čili jestliže chceme udržet výrobu v nějakém velkém podniku, musíme si být vědomi toho, že musíme udržet i výrobu a zaměstnanost u těch malých firem, u těch živnostníků, u těch malých a středních zaměstnavatelů a také i jim poskytnout adekvátní podporu.

A z tohoto pohledu si myslím, že Sněmovna může s klidným srdcem vyhovět vládě v prodloužení nouzového stavu, ale může si přece dát podmínku, že chce na své řádné schůzi třeba za týden mít pravidelný bod informaci, přehodnotit toto rozhodnutí a říci si - tak, jsou důvody, čísla klesají a nouzový stav prostě ukončíme. To je v pravomoci této Sněmovny. I vyžádat si informace. A stalo se to nejednou. Tak proč nejít touto cestou a proč tedy volit obšírně rétorická cvičení, která nepomohou ani vládě, ať je jakákoliv, ani občanům, v orientaci, co vlastně tato Sněmovna a politické strany v ní zastoupené.

Já za Komunistickou stranu Čech a Moravy můžu říci, že my si přejeme jediné - aby byli oceněni ti, kteří bojují s touto zákeřnou nemocí, v prvé řadě zdravotníci, učitelé, hasiči, policisté, zdravotníci, ale také aby byli ochráněni lidé, občané, rizikové skupiny, ať už senioři či mladé rodiny, všichni občané, před touto nemocí a že nemá smysl podléhat unáhleným rozhodnutím, posuneme to pouze o týden, o deset dní, o dvacet dní, ono se nám to potom vrátí a my to nějak budeme řešit a pak dojde skutečně na ten černý scénář, který tady nastínil můj předřečník, že to budeme řešit celý průběh příštího roku. A to si určitě nikdo z nás, ani já sám, nepřeje.

Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama