JUDr. Stanislav Grospič

  • KSČM
  • Středočeský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,41. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

17.06.2021 13:57:00

Zákon počítá předem s tím, že zde bude trvale vykazován tzv. pandemický stav

Zákon počítá předem s tím, že zde bude trvale vykazován tzv. pandemický stav

Projev na 104. schůzi Poslanecké sněmovny 17. června 2021 k volebnímu zákonu

 Vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové,

dovolte mi pár slov k návrhu zákona, který máme před sebou a máme dnes schválit a který se jedná úpravy návrhu zákona o volbách do Poslanecké sněmovny ve smyslu vládního návrhu o zvláštních způsobech hlasování v těchto volbách, a v podstatě by měl tzv. kopírovat to, co jsme přijímali vloni minulý rok, v srpnu, u příležitosti voleb do krajských zastupitelstev a do Senátu České republiky.

Chtěl bych konstatovat, že při projednávání tohoto zákona v rámci pracovních schůzek panovala shoda, aspoň tak jsem to vnímal, napříč politickým spektrem, že bude do tohoto zákona zakomponován tzv. vypínač. To znamená moment kdy, pokud bude trvat pandemie, tak potom bude spuštěn určitý spínač a budou volby běžet tedy v režimu podobném, jako běžely volby do krajských zastupitelstev a Senátu. A pokud tato pandemie nebude, tak volby poběží normálně, podle klasického zákona o volbách do Poslanecké sněmovny, a nebude tady vyčleňována určitá skupina osob, a zaváděna určitá nerovnoprávnost ve volebním právu mezi občany České republiky.

Já bych tady chtěl konstatovat za klub KSČM i za sebe, že pro nás je navržená předloha velkým problémem a že jí nepodpoříme. Zvláště kvůli paragrafu, znění paragrafu 3. Je potřeba si uvědomit, že tzv. pandemický zákon, který prošel hlasy mnohými členy této ctihodné komory, nikoli hlasy Komunistické strany Čech a Moravy, tak byl rozeslán ve Sbírce zákonů 26. února 2021 pod číslem 94 jako zákon o mimořádných opatření při epidemii onemocnění COVID-19, a o změně některých souvisejících zákonů.

Tento zákon má poněkud zvláštně koncipovanou účinnost, ale podstatné je, že základní část, to znamená tzv. pandemický stav končí, pokud neprojeví vůli Poslanecká sněmovna, jinou, až 28. února roku 2022. Čili do té doby zde budeme mít stále tzv. pandemickou situaci. V tom případě ten požadavek ze strany Komunistické strany Čech a Moravy zněl, aby paragraf 3 byl koncipován skutečně jako spínač a nikoliv tak, jak je napsán dnes, že vlastně bude spuštěn tehdy, bude-li mezitím rozhodnuto třeba Poslaneckou sněmovnou, že bude končit pandemická situace, a poté bude znovu nastartován.

My se domníváme, že v současné je tato koncepce nesprávná, tento zákon neodráží v podstatě standardní přístup k volebnímu právu a počítá předem s tím, že zde bude trvale vykazován tzv. pandemický stav. Chci jen upozornit, že mimořádného volebního oprávnění odvolit třeba z automobilu při krajských volbách a volbách do Senátu v průměru na jeden kraj v České republice, říkám v průměru, aby se to mírně lišilo, využilo na každý kraj asi zhruba 250 voličů. Tak si teď uveďme do souladu, jaká může nastat situace na podzim, kdy většina občanů, a doufejme, že se nevrátí ta pandemická situace v té hrozné podobě, jakou jsme zažívali koncem léta, začátkem podzimu minulého roku, nebo letos v jarních měsících, že se naopak bude dále snižovat ten stav téměř k těm hodnotám, jakých dosahujeme nyní, tak potom skutečně by ten spínač v paragrafu 3 měl být koncipován jako spínač, ale ne v tom znění jak uvádí teď, že zvláštní způsoby hlasování se použijí, bude-li dne 15. září 2021 trvat stav pandemické pohotovosti, nebo nouzový stav vyhlášený alespoň pro část území ČR z důvodu ohrožení zdraví šířením onemocnění COVID-19.

To totiž předpokládá, že až do 15. září se dává volná dispozice vládě a Sněmovna v podstatě rezignuje na svoje oprávnění kdykoliv předtím zrušit tento pandemický stav. A to vůbec nehovořím o tom, jakou má legitimitu a jak rozhodují jednotlivé soudy a jak se s nimi vláda v současné době vypořádá.

To jsou základní důvody, proč Komunistická strana Čech a Moravy za těchto předpokladů, že nebylo splněno ze strany vlády dohodnuté znění dikce § 3, tento zákon nepodpoří.

Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama