JUDr. Vladimír Kremlík

  • BPP
  • ministr dopravy
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,07. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

31.10.2019 0:28:00

Zákon upravuje zejména problematiku dopravního plánování

Zákon upravuje zejména problematiku dopravního plánování

Projev na 12. schůzi Senátu dne 30. 10. 2019, ke změně zákona o dráhách.

Vážený pane předsedající, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, ministerstvo dopravy předkládá k projednání návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 266 z roku 1994 o drahách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony. Hlavním cílem tohoto předkládaného návrhu zákona je provést transpozici směrnice EP a Rady EU číslo 2016/23/70 ze dne 14. prosince 2016, kterou se mění směrnice EU 2012/34, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení železniční infrastruktury. A to do vnitrostátního právního řádu. A adaptovat vnitrostátní právní řád na nařízení EP a Rady EU 2016/23/38 ze dne 14. prosince 2016.

Oba tyto unijní předpisy tvoří součást tržního pilíře 4. železničního balíčku, přičemž jejich implementací dochází zejména ke stanovení povinností provozovatelů dráhy celostátní nebo regionální, nebo veřejně přístupné vlečky směřujících k vyloučení diskriminačního jednání a střetu zájmů ve vztahu k dopravcům, povinností osob přidělujících kapacitu dráhy, přídělců, povinností podnikatelů v rámci vertikálně integrovaného podniku a povinností provozovatelů dráhy provozujících drážní dopravu.

V zákoně o veřejných službách je pak v návaznosti na zmíněné unijní předpisy upravena zejména problematika dopravního plánování, dále se nově vymezují případy, kdy bude možné smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících zadat bez nabídkového řízení. A rovněž se zavádí nová právní úprava jednotného jízdního dokladu.

Kromě výše uvedených unijních předpisů je součástí návrhu zákona i sada legislativních opatření, která směřují k adaptaci právního řádu ČR na nařízení EP a Rady EU 2016/424 ze dne 9. března 2016 o lanových drahách, o zrušení směrnice 2000/9ES, spočívajících zejména v úpravě pravidel pro navrhování a výstavbu lanových drah a lyžařských vleků a jejich uvedení do provozu.

Nad rámec implementace shora uvedených předpisů EU je navrhováno rovněž odstranění několika nedostatků stávající právní úpravy obsažené v citovaném zákoně o drahách a v zákoně o veřejných službách v přepravě cestujících. I tyto změny jsou však relevantní z hlediska právních předpisů EU. PS PČR schválila návrh zákona ve znění celé řady pozměňovacích návrhů. Zejména se dvěma z těchto pozměňovacích návrhů se ministerstvo dopravy neztotožnilo. S ohledem na průběh projednávání návrhu zákona ve 3. čtení, zejména vzhledem k drtivé podpoře předmětných pozměňovacích návrhů ze strany poslanců nicméně nelze očekávat změnu jejich postoje ani v případě vrácení návrhu zákona PS PČR.

V zájmu urychleného přijetí návrhu zákona, jímž má dojít k dokončení transpozice směrnice EU 2016/23/70 proto ministerstvo dopravy navrhuje schválit návrh zákona v podobě, v jaké byl Senátu PČR předložen. Děkuji vám za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout