JUDr. Vojtěch Filip

  • KSČM
  • Jihočeský kraj
  • 1. místopředseda PS PČR
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,61. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

13. 9. 2019 19:20:00 - jeptiška

Komu vlastně patří pozemek na kterém stojí socha maršála Koněva?

Z FB: Zjistil jsem, že socha maršála Koněva stojí na pozemku p.č.2114/5 o výměře 309 m2, ostatní plocha/jiná plocha, vedeném na LV 877 pro k.ú. Bubeneč, obec Praha.
Na uvedeném LV je mj. uvedeno:
Vlastnické právo: Hlavní město Praha ....
Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce: Městská část Praha 6,....
Způsob ochrany nemovitosti:
Památková zóna - budova, pozemek v památkové zóně
Památkově chráněné zemí
Z výše uvedeného vyplývá, že včerejší rozhodnutí Zastupitelstva Prahy 6, iniciované jejím starostou Kolářem, je zřejmě protizákonné, neboť rozhodli o věcech, které jsou mimo jejich vlastnictví a kompetence.
Odůvodnění:
Vlastní-li pozemek p.č.2114/5 v k..Bubeneč obec Hl.m.Praha, lze oprávněně předpokládat, že je též vlastníkem movité věci na ní umístěné - sochy maršála Koněva.
O zrušení, příp. změně, způsobu ochrany nemovitosti nerozhoduje Zastupitelstvo Prahy 6 ani starosta Kolář ale příslušné orgány státní správy.

Odpověď

Tento dotaz čeká na zodpovězení.