Jakub Janda

  • ODS
  • Moravskoslezský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,09. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

12.09.2019 14:55:00

Ministerstvo pojmenovává řadu problémů, nenabízí ale řešení

Ministerstvo pojmenovává řadu problémů, nenabízí ale řešení

Projev na 34. schůzi Poslanecké sněmovny 12. září 2019 – interpelace ministra Plagy k přípravě zákona o sportu

 Vážené dámy, vážení pánové, pane ministře,

vím, že máte čas jenom do 10:30 hodin, tak se budu snažit tuto interpelaci urychlit. Děkuji vám za odpověď na mou interpelaci ve věci stavu příprav zákona o sportu. Bohužel musím konstatovat, že s vaší odpovědí jsem věcně nespokojen a považuji ji za nedostatečnou. Přitom se jistě shodneme, že rozvoj a podpora sportu, ať už organizovaného či neorganizovaného, je důležitou oblastí a dotýká se života většiny obyvatel naší republiky. I v jejich zájmu je tedy vědět, jakým způsobem vláda a potažmo vaše ministerstvo k celé problematice přistupuje, a právě zákon o sportu je základem takové debaty.

Co se týče příprav stavu nového zákona o sportu, připomenu, že ona příprava nového zákona je součástí programového prohlášení vlády, jejímž jste členem, a v podobných dokumentech se objevuje už od roku 2013. Ve své interpelaci jsem se tedy logicky zeptal, v jakém stadiu příprava zákona je. Nutno podotknout, že písemné interpelaci předcházela korespondence s vaším ministerstvem a také samotná žádost o informaci, týkající se stavu zpracování legislativních návrhů a přípravy dalších dokumentů, které souvisejí s přípravou zákona o sportu.

Zaslaný materiál, který byl dle vašeho sdělení zpracován pracovníky legislativního odboru MŠMT v roce 2016, pojmenovává základní problémy, které by zákon měl řešit, a objektivně dodávám, že materiál, ačkoli není ve formě alespoň věcných záměrů, vcelku příhodně pojmenovává základní problémy, ať už jde o nastavení fungujícího sportovního prostředí či jeho vystavění na třech základních pilířích, tedy institucionálním zakotvení sportovních odvětví na přípravě sportovní reprezentace a v neposlední řadě i na podpoře pohybových aktivit dětí a mládeže. Ačkoli, dle mého názoru, doplnil bych to ještě o čtvrtý pilíř, a to sport jako volnočasová aktivita.

V mnoha ohledech ale tento materiál působí nevyváženě. Na jednu stranu je tu zjevná ambice pojmout sportovní problematiku v co největší šířce a lze v něm spatřit řadu pouze obecných konstatování a jindy zachází do přílišných detailů. V materiálu se například můžeme dočíst: "Zákon o sportu by měl vymezit základní zásady, na kterých stojí. Zásady by měly být základními mantinely, které se promítnou v následných ustanoveních zákona." To s jistou nadsázkou zní jako definice kruhem. Na druhou stranu se však v materiálu detailně řeší, jak určovat zdravotní způsobilost sportovce či počet hodin tělesné výchovy na školách, což není nutné takto detailně řešit v takové normě a není to ostatně ani cílem. Klíčová je totiž věcná rovina.

Ministerstvo školství správně pojmenovává řadu problémů souvisejících se sportovním prostředím, nenabízí ale konkrétnější řešení, což by - dle mého názoru - ambicí nově vznikajícího zákona být mělo. Materiál například zmiňuje nutnost soustředit se na boj proti negativním jevům ve sportu, aniž by je pak vyjmenovával.

U lékařských prohlídek se hovoří o nastavení motivačních prvků pro zajištění dostatku odborných lékařů, již ale není uvedeno, jaké povahy by měly tyto motivační prvky být.

Materiál také hovoří o tom, že nový zákon by měl definovat úkoly týkající se podpory sportu jednotlivých orgánů veřejné moci. A tyto orgány následně i vyjmenovává. Nic už ale neříká o konkrétnější podobě těchto úkolů. Otazník pak lze klást nad způsoby, jakými má konkrétně být například dosaženo zapojování učitelů tělesné výchovy do role trenérů či systematického posílení vysokoškolského sportu podporou vzniku klubů na vysokoškolské půdě.

Abychom se ale vrátili zpátky k onomu materiálu. Pro nějaké základní východisko kudy jít to považuji za dobrý odrazový můstek, byť je na něm ještě spousta práce. V jakém stadiu samotné přípravy nového zákona jsou, jsem se ale z vaší odpovědi bohužel nedověděl. Rozumím tomu, že kompetence sportu bude řešena prostřednictvím nově vznikající Národní agentury sportu, a pevně věřím, že se ho chopí s velkou vervou, protože je ostatně předpokladem pro dobré fungování sportu, který má agentura zabezpečit.

Vaši odpověď bych proto shrnul do dvou bodů. Obsahuje informaci o přijetí novely, která zřídila Národní sportovní agenturu, a sportovní agendu pod ní z MŠMT převedla. A za druhé, obsahuje sdělení, že právě tato agentura se dalšími přípravami zákona o sportu bude v budoucnu zabývat, s tím, že dotčená agenda jí byla postoupena v rozpracované podobě. Zeptám se vás tedy ještě jednou - jak daleko MŠMT za dobu, co jsem ministrem, v přípravách zákona postoupilo? A jaký má či mělo stanovený časový horizont pro jeho dokončení?

Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama