Jakub Janda

  • ODS
  • Moravskoslezský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,09. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

4. 12. 2018 21:01:00

Program vrácení daně funguje po celém světě pod názvem Tax Free

Program vrácení daně funguje po celém světě pod názvem Tax Free

Projev na 24. schůzi Poslanecké sněmovny 4. prosince 2018 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

 Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové.

Rád bych vám představil svůj pozměňovací návrh zavedený v systému pod číslem 1503 a to ve znění: "Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní EU se mění takto. V části 3 změna zákona o dani z přidané hodnoty se za bod 209 vkládá nový bod 210, který zní. Bod 210 v § 84 odst. 2 písm. b) částka 2 000 korun je nahrazena částkou 750 korun. Ostatní body se přečíslují."

Vážené dámy, vážení pánové. Dovolte mi osvětlit vám, oč se v tomto pozměňovacím návrhu jedná a přednést vám důvody pro jeho podporu. Tento návrh ve zkratce snižuje limit takzvané vratky DPH, nebo-li vrácení daně fyzickým osobám a to při vývozu zboží určité hodnoty většinou ohraničené nějakou částkou. V případě České republiky je to 2 000 korun z našeho státu do jiné země mimo Evropskou unii, která na své zboží rovněž uplatňuje DPH.

Tento program vrácení daně funguje po celém světě pod názvem Tax Free u všech zemí, které uplatňují na své zboží DPH. Česká republika je v tomto programu zapojena od 1. dubna roku 2000 a upravuje ho § 84 zákona o dani z přidané hodnoty. Fyzickým osobám, které nemají v dané zemi své bydliště, z drtivé většiny turistům, pak tento program umožňuje požádat o vrácení DPH na zboží, které zde nakoupili a prokazatelně vyvezli za hranice země, konkrétně mimo Evropskou unii. Program je celosvětově poměrně oblíbený, protože ve velké míře stimuluje obchod a ekonomiku a turisté, zejména ti movití, se zaměřují právě na země, u nichž je limit vrácení DPH nejen nulový, tedy žádný.

A to je právě problémem České republiky. V České republice mají nárok na vrácení daně pouze ti turisté, kteří nakoupili zboží s hodnotou vyšší, než 2 000 korun. Musím zde podotknout, že tato částka zůstala již 14 let nezměněná. Tehdy odpovídala ekvivalentu 60 euro, dnes je to 74 euro. A Česká republika je tak oproti jiným destinacím značně v nevýhodě. Naprosto typický příklad proti Německu, kde je nulový limit a turisté si tedy mohou uplatnit kompletní odpočet.

Snížení tohoto limitu alespoň na 750 korun by tak přineslo domácímu cestovnímu ruchu a české ekonomice několik výhod. Za prvé je to stimul ekonomiky, ve kterém je prokázáno, že jedna koruna vratky přináší 3, 9 koruny do ekonomiky. Díky tomuto kroku bychom zvýšili konkurenceschopnost našeho státu. Dovolte mi také uvést praktické příklady ze zkušenosti například z Nizozemí, Kypru nebo Estonska, kde je prokazatelné, že ve všech těchto zemích došlo ke znatelnému nárůstu nákupů mimoevropských turistů. V našem případě by to znamenalo velmi důležité zvýšení konkurenceschopnosti oproti Německu, kdyby vymizelo typické přejíždění turistů atraktivních hraničních regionů za nákupy.

Velmi důležitým faktorem je příliv nových turistů a zvýšení jejich útrat. Dle odhadu přikládá (?přivádí) Tax Free nakupování do naší republiky více než 52 tisíc nových turistů ze zemí mimo Evropskou unii a budeme-li hovořit v číslech, znamená to 3, 4 miliardy korun útrat pro naši ekonomiku. Česká republika by se tak touto daňovou změnou stala mnohem atraktivnější pro mimoevropské, především asijské turisty, kteří obvykle cestují v organizovaných zájezdech více zeměmi střední Evropy.

A v neposlední řadě by tato změna mimo jiné přinesla motivaci obchodníkům v lepší evidenci tržeb a pomohla tak boji s šedou ekonomikou. To se týká především malých a středních podnikatelů a řemeslníků, protože zakoupené zboží se typicky týká řemeslných výrobků, například klenotů a hraček.

Je to tak nádherný příklad, jak podpořit naše nejmenší podnikatele. Rád bych vás tak na tomto plénu požádal o maximální podporu tohoto návrhu, protože tento pozměňovací návrh není ideologickým krokem ODS ve snižování daní, ale jde o krok, který naprosto zásadním způsobem pomůže rozvoji cestovního ruchu v České republice a zejména útrat zahraničních turistů v naší zemi.

Jde o krok, který zvyšuje konkurenceschopnost v naší zemi, pomáhá našim podnikatelům a stimuluje naši ekonomiku. Děkuji tímto na plénu za podporu paní poslankyni Mráčkové Vildumetzové, která zároveň ze své pozice předsedkyně Asociace krajů České republiky tento návrh podpořila stejně jako Hospodářská komora České republiky, svaz obchodu a cestovního ruchu, nebo svaz měst a obcí. Vážené dámy, vážení pánové, pevně doufám, že můj návrh podpoříte.

Děkuji vám za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama