ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,07. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

18. 10. 2012 10:34:41

Evropský soudní dvůr vystavil pomazánkovému máslu stopku

Evropský soudní dvůr vystavil pomazánkovému máslu stopku

Výrobek s třicetiletou tradicí budeme muset přejmenovat.

Evropský soudní dvůr v dlouho očekávaném rozsudku rozhodl, že v ČR dochází k neoprávněnému používání označení pomazánkové máslo pro výrobky s obsahem mléčného tuku nižším než 80%. Po loňském rozhodnutí Evropské komise neuznat pomazánkové máslo jako zaručenou tradiční specialitu je to druhá rána tomuto tradičnímu českému výrobku.

"Tentokrát se jedná o ránu do vazu, rozhodnutí soudu je konečné a nelze se proti němu odvolat. V případě, že bychom je nerespektovali a označení pomazánkové máslo dál používali, hrozí nám pokuta v řádu miliónů eur", komentuje rozsudek europoslanec Jan Březina, který se ochranou tradičních českých výrobků dlouhodobě zabývá. Podle Březiny se spor táhne už od roku 2006 a Evropská komise v něm postupovala značně nefér způsobem. "Když jsme z důvodu právní jistoty Komisi požádali o zapsání pomazánkového másla na seznam výjimek, nezařadila tuto žádost ani na pořad jednání, čímž flagrantně porušila pravidla. Mohli jsme ji za to žalovat, ale neudělali jsme to, protože jsme nechtěli jít do otevřeného konfliktu a spor eskalovat. Zpětně viděno to byla asi chyba, protože spor místo toho vyhrotila Evropská komise a naši zdrženlivost záludně použila proti nám", kritizuje postup Komise Březina.

"Prohráli jsme, ale po boji. Neprodali jsme svou kůži lacino. Bojovali jsme jako lvi, ale bohužel to nestačilo. Bezprostřední reakcí na rozsudek bude muset být přejmenování pomazánkového másla. byl bych pro vyhlášení veřejné soutěže na nové označení pomazánkového másla. Ať občané rozhodnou, jestli se má výrobek nově nazývat mléčná pomazánka, pomazánkáč, bruselská pomsta nebo nějak jinak", navrhuje Březina.

"Rozsudek neobsahuje lhůtu, do kdy je nutno pomazánkové máslo přejmenovat, takže je třeba tak učinit bezodkladně. V praxi to znamená nutnost zahájit provést standardním způsobem změnu příslušných vnitrostátních předpisů a uvést je do souladu s rozsudkem. V případě pomazánkového másla se jedná o vyhlášku ministerstva, takže změna bude procedurálně velmi snadná a rychlá. Současně je nutno vzít v úvahu legitimní očekávání výrobců a dát jim přiměřený časový prostor, aby se na změnu připravili.

Březina podotýká, že jsme u soudu neuspěli s argumentací, že pomazánkové máslo spadá pod výjimku vztahující se na označení popisující charakteristickou vlastnost výrobku, tedy v případě pomazánkového másla jeho snadná roztíratelnost. Ten zároveň odmítá i námitku komise, podle níž označení pomazánkové máslo klame spotřebitele. "Z provedených průzkumů vyplývá, že jak čeští spotřebitelé, tak třeba i slovenští nebo polští si pomazánkové máslo oblíbili a kupují si je právě kvůli jeho charakteristickým vlastnostem", uvádí k tomu Březina.

"Je chyba, že jsme si pro pomazánkové máslo nevyjednali výjimku při našem vstupu do EU. Příliš jsme spoléhali na to, že náš výklad evropské legislativy je správný, a nepřipouštěli si, že by ho Evropská komise a Evropský soudní dvůr nemusely sdílet",  dodává závěrem Březina. 
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama