Jan Došek

Zakázky firmám místo snižování daní - DĚLEJME VĚCI SPO-LEČNĚ
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,58. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

21.03.2011 11:51:10

Vládní reformy jako perspektiva pro mladé?

Vládní reformy jako perspektiva pro mladé?

Reformy a volba prezidenta.

 Před několika dny jsem zaznamenal na Parlamentních listech a na iDNES názor pana Jana Švejnara na vládní reformní změny.

Pan Švejnar, dnes zámořský ekonom pobývající v USA, je skoro jistým kandidátem na nového prezidenta České republiky a dle výzkumu agentury Median je dokonce favoritem, kdy dosahuje podpory 30% ze statistického vzorku.

Nevím, jaký je Jan Švejnar ekonom v USA a jak ho hodnotí jeho studenti či tamní veřejnost, já se ale nemohu ubránit dojmu, že k realitě v ČR nemá tento muž příliš co říci.

Podle ekonoma Jana Švejnara musí Česko prosadit chystané reformy. V případě, že vláda neuspěje, hrozí totiž podle něj odchod mladých lidí ze země, jelikož jim Česká republika nebude moci nabídnout větší perspektivu. Uvedené je prý i nyní hlavním důvodem odchodu mladých lidí do zahraničí za pracovními příležitostmi. Hlavním úkolem vlády je podle něj vytvořit takové podmínky, které mladým umožní jejich seberealizaci. Vládní změny týkající se sazby jednotné daně od ledna 2013 vidí jako krok správným směrem, současně se připojuje k politikům, kteří nezbytnost vládou narýsované důchodové reformy odůvodňují dramatickým demografickým vývojem.

Na stránkách ODS jsem objevil graf už z roku 2008, který tvrdí, jak cca. v roce 2050 se sjednotí někde na 4 milionech počet pojištěnců (odvádějících) a důchodců, což znamená, že jeden pracující bude v onu dobu živit jednoho „svého" důchodce. Od uvedené doby nám toto pravicové strany servírují jako hlavní argument k destrukci průběžného systému financování penzí. Uvedenou rétoriku „poměru 1:1" přebírá i TOP 09 ústy svého předsedy poslaneckého klubu Petra Gazdíka, který jakožto vystudovaný učitel tento svůj ekonomický přehled doplňuje ještě sice nic neřešící, zato populistickou a protiústavní myšlenkou snížení penzí bývalým funkcionářům KSČ.

Tito zámořští a učitelští odborníci přitom vůbec nevnímají (či nechtějí slyšet) odborníky skutečné, např. české demografy z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Borise Burcinu a Tomáše Kučeru, kteří zveřejňují počátkem tohoto roku fakta, která se pravicovým politikům prostě nehodí „do krámu". Podle výpočtů, které z ní vycházejí, by se výše zmiňovaný poměr pracující vers. důchodce při zakonzervování věku odchodu do důchodu na 65 letech a zachování různé doby odchodu u žen ustálil v roce 2070 na 1,9:1. Při neustálém posouvání důchodového věku (což je stejně již naplánováno) by tento poměr zůstal na 2,8:1, oproti poměru dnešnímu 2,9:1.

Změna naprosto minimální, navíc až v roce 2070, nikoliv 2050.

Že uvedené účelově nevnímá pan Gazdík, bych pochopil. Proč ale s tímto faktem odmítá pracovat pan Švejnar? Napadá mě jediné, USA jsou opravdu asi hodně vzdálené, nebo je zde několikaletý časový posun zpět?

Překvapuje mě to o to více, že pan Švejnar byl při minulých volbách navrhován na prezidentské místo ČSSD a Stranou zelených, jakožto levicovější protikandidát panu Klausovi. A dnes? Dnes jsou naopak jeho vyjádření mnohem pravicovější než liberálního ekonoma na Hradě, který cestu spatřuje v široké diskusi a následném možném zastropování důchodů, nikoliv v růstu nepřímých daní (což je mimochodem i v rozporu s programem všech českých pravicových stran).

Není náhodou pravým důvodem prezentovaného názorového vymezení pana Švejnara to, že i k dnešnímu dni je předsedou dozorčí rady ČSOB? Banky, která je součástí belgické finanční skupiny KBC a které by se vznik českých soukromých penzijních fondů jistě hodil do jejího portfolia? Přesto všechno i v tento čas o něm pan Sobotka hovoří jako o vhodném kandidátovi ČSSD...

Ale vraťme se na začátek. Neznám ve svém okolí žádného mladého člověka, který by si chtěl z povinnosti odkládat své příjmy do druhého pilíře důchodového fondu, totiž do toho soukromého, což mu pan Švejnar vřele doporučuje. Neznám ani člověka, který by byl nadšený z ozdravování státních financí růstem DPH při existenci korupce a černých děr ve státním rozpočtu a tento proces vnímal ze stany vlády jako legitimní.

Proto mě napadá přesný opak než pana Švejnara. Nezačnou spíše mladí lidé odcházet do zahraničí proto, že nadiktovanou a neprodiskutovanou důchodovou reformu budou odmítat? Že do soukromých fondů bude dle ČMKOS vyveden za 30 let jejich práce 1 bilion korun? Bez jakékoliv garance, jaký důchod jednou z těchto fondů dostanou?

Nebudou odcházet do zahraničí právě proto, že růst DPH a s ním spojený růst cen přeneseně vyvolá i tlak na růst mezd a zvýší v ČR náklady práce, což bude v konečném důsledku znamenat omezení nabídky pracovních míst?

Jsem přesvědčen, že levicové a středové strany by měly najít jiného společného kandidáta na prezidenta, nežli pana Švejnara. Protože on pro své názory vhodným kandidátem prostě není.

Ing. Jan Došek, MBA
předseda MO SPOZ Blansko, 13.3.2011
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout