Jan Fischer

1. místopředseda Rusnokovy vlády
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,14. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

02.12.2013 14:06:54

Schodek státního rozpočtu ke konci listopadu činil 79 miliard

Schodek státního rozpočtu ke konci listopadu činil 79 miliard

Ke konci listopadu dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 965,5 mld. Kč, celkové výdaje 1 044,8 mld. Kč a schodek hospodaření 79,4 mld. Kč (v listopadu 2012 dosáhl schodek 77,9 mld. Kč).

Lze očekávat, že rozpočtovaný schodek (100 mld. Kč) nebude překročen.

Příjmy státního rozpočtu

Na meziročním růstu celkových příjmů o 4,1 mld. Kč se nejvíce podílelo inkaso DPH (růst o 19,4 mld. Kč).

Daňové příjmy bez pojistného na sociální zabezpečení meziročně vzrostly o 7,3 mld. Kč, tj. o 1,5 % (rozpočet 2013 počítá s růstem o 2,5 % proti skutečnosti 2012).

Inkaso DPH ve výši 202,2 mld. Kč meziročně vzrostlo o 19,4 mld. Kč, tj. o 10,6 %. Rozpočet předpokládal proti skutečnosti 2012 růst o 6,2 % (na tom se podílela zejména novela zákona o DPH, která zvýšila obě sazby daně z přidané hodnoty o jeden procentní bod na 15 a 21 procent). V samotném listopadu došlo k meziročnímu růstu inkasa této daně o 11,4 mld. Kč. Nepravidelný vývoj inkasa DPH z hlediska meziročního srovnání i v jiných měsících roku je částečně projevem legislativních změn platných od roku 2013, které vedly ke snížení počtu čtvrtletních plátců ve prospěch měsíčních a tím pádem i ke změně vývoje inkasa DPH v jednotlivých měsících roku. Popsané změny znamenají, že v prvních měsících jednotlivých čtvrtletí (duben, červenec, říjen) dochází k výraznějšímu meziročnímu poklesu inkasa, zatímco v druhých měsících čtvrtletí (únor, květen, srpen, listopad) k růstu. To ukazuje i následující graf. Na konci roku lze očekávat překročení rozpočtu.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 122,5 mld. Kč, což je o 4,9 mld. Kč, tj. o 3,9 %, méně než ve stejném období roku 2012 (rozpočet očekává růst o 1,9 % proti skutečnosti 2012). Na tom se podílelo zejména inkaso spotřební daně z minerálních olejů, které meziročně kleslo o 2,7 mld. Kč. Inkaso spotřební daně z tabákových výrobků meziročně kleslo o 1,0 mld. Kč i přesto, že od 1.1.2013 došlo ke zvýšení sazeb daně u tabákových výrobků. Další změnou v oblasti spotřebních daní je pro rok 2013 snížení vrácení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu, tzv. zelené nafty z 60 % na 40 %.

U daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, která při meziročním růstu o 3,9 % dosáhla 75,6 mld. Kč, rozpočet očekává růst o 5,8 % proti skutečnosti roku 2012. Důvodem očekávaného růstu inkasa bylo zejména zrušení základní slevy pro pracující důchodce a zavedení tzv. solidární přirážky ve výši 7 % z příjmů převyšujících 4násobek průměrné mzdy.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené na základě přiznání zatím dosáhlo 0,1 mld. Kč (ve stejném období roku 2012 to bylo o 0,4 mld. Kč více). Nízké plnění souvisí s vratkami daně na základě daňových přiznání podávaných z velké části do konce března, které proběhly tradičně v dubnu. Důvodem nízkého inkasa této daně v posledních letech je i ekonomická situace a legislativní úprava umožňující využívání vysokých paušálních výdajů.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou ve výši 8,0 mld. Kč představuje meziroční pokles o 0,5 mld. Kč. Na to má pravděpodobně vliv zejména pokles hrubého provozního přebytku snižující disponibilní zdroje k rozdělení, dále pak i pokles úrokové míry z vkladů u bank a možný nižší objem uzavřených dohod o provedení práce.

Inkaso daní z příjmů právnických osob dosáhlo za 11 měsíců roku 65,2 mld. Kč. To představovalo meziroční pokles o 7,0 mld. Kč, tj. o 9,7 % (rozpočet počítá s poklesem letošního inkasa proti skutečnosti 2012 o 5,5 %). Na základě dosavadního vývoje inkasa DPPO lze očekávat, že nedojde k naplnění rozpočtového očekávání. U daně z příjmů právnických osob nebyly pro rok 2013 přijaty žádné významné legislativní změny.

Na meziroční srovnání inkasa DPH, DPPO a DPFO, které náleží státnímu rozpočtu, působí negativně změna v rozpočtovém určení daní. Ta od 1.1.2013 posiluje příjmy obcí zejména na úkor příjmů státního rozpočtu.

U majetkových daní, které zatím dosáhly 8,2 mld. Kč a meziročně klesly o 2,1 mld. Kč, již není na rozdíl od roku 2012 součástí inkasa darovací daň uvalená za bezúplatné nabytí povolenek na emise skleníkových plynů pro výrobu elektřiny. Na inkasu daně z převodu nemovitostí by se v roce 2013 mělo projevit zvýšení sazby daně o jeden procentní bod na 4 %.

U příjmů z pojistného na sociální zabezpečení, které zatím při meziročním poklesu o 0,1 % dosáhly 337,9 mld. Kč, rozpočet počítá s růstem o 1,7 % proti skutečnosti 2012. Do rozpočtu byl zapracován dopad zavedení 2. pilíře důchodového spoření platného od 1.1.2013.

Na nedaňových a kapitálových příjmech a přijatých transferech ve výši 138,1 mld. Kč (meziroční pokles o 3,0 mld. Kč) se nejvíce podílely příjmy z EU. Ty dosáhly 89,6 mld. Kč a byly tak proti stejnému období roku 2012 nižší o 0,1 mld. Kč. Příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny realizované v kapitole Státní dluh dosáhly 6,9 mld. Kč.

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 1 044,8 mld. Kč čerpané ke konci listopadu 2013 byly o 5,6 mld. Kč nad úrovní stejného období roku 2012.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 500,3 mld. Kč, což představuje 42,4 % všech rozpočtovaných výdajů a o 4,0 % více než skutečnost dosažená v roce 2012 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 3,2 %). Proti rozpočtu 2012 jde o růst o 1,8 %. Za 11 měsíců roku bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 441,6 mld. Kč při meziročním růstu o 4,5 mld. Kč.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 104,3 mld. Kč a meziročně byly vyšší o 4,8 mld. Kč. Na jejich výši se podílely zejména převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 81,4 mld. Kč, což je o 1,3 mld. Kč více než v roce 2012. Jednalo se o zálohy regionálnímu školství na celý rok v celkové výši 77,4 mld. Kč (ve stejném období minulého roku vyplaceno 76,1 mld. Kč) a o všechny čtvrtletní zálohy soukromému školství ve výši 4,0 mld. Kč (stejně jako ve stejném období minulého roku).

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění ve výši 52,9 mld. Kč vykázaly meziroční růst o 4,4 mld. Kč. Tento růst byl ovlivněn lednovou předsunutou platbou pojistného za „státní pojištěnce“ ve výši 4 mld. Kč (v prosinci 2013 bude o stejnou částku platba nižší).

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 80,8 mld. Kč, což představuje meziroční pokles o 19,7 mld. Kč a plnění rozpočtu po změnách na 74,0 %.

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu za leden až listopad 2013 skončilo schodkem ve výši 79,4 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2012 výsledek horší o 1,5 mld. Kč. I přesto lze očekávat, že rozpočtovaný schodek (100 mld. Kč) nebude překročen.

Hospodaření rozpočtu v samotném listopadu skončilo schodkem 31,7 mld. Kč (v listopadu 2012 to bylo 26,6 mld. Kč), když příjmy činily 75,5 mld. Kč (v listopadu 2012 to bylo 73,7 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 107,2 mld. Kč (v listopadu 2012 to bylo 100,3 mld. Kč). Na meziroční růst příjmů v samotném listopadu o 1,8 mld. Kč působilo zejména vyšší inkaso DPH (o 11,4 mld. Kč), které bylo z velké části vykompenzované nižšími příjmy z EU (o 9,3 mld. Kč). Meziroční srovnání výdajů v samotném listopadu je zkresleno o 6. zálohu regionálnímu a 4. zálohu soukromému školství, které byly v roce 2012 převedeny již v říjnu, zatímco letos to bylo až v listopadu (vliv cca 14 mld. Kč).

Podrobnější výsledky hospodaření státního rozpočtu za leden až listopad 2013 jsou patrné z tabulkové přílohy.

Bc. Ondřej Šrámek
tiskový mluvčí MF


Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama