Jan Hamáček

  • ČSSD
  • 1. místopředseda vlády
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,87. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

16.06.2021 20:48:00

Primárním cílem je zvýšení bezpečnosti silničního provozu

Primárním cílem je zvýšení bezpečnosti silničního provozu

Projev na 104. schůzi Poslanecké sněmovny 16. června 2021 k zákonu o Celní správě České republiky

 Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové,

tento návrh zákona byl připraven ve spolupráci s Ministerstvem financí. Jak bylo řečeno, byl projednán výborem pro bezpečnost, který přijal komplexní pozměňovací návrh.

Tím hlavním obsahem je, že ten návrh umožňuje Policii České republiky přístup do evidence nedoplatků orgánů Celní správy a přináší nové oprávnění policistů a celníků požadovat při kontrole vozidla úhradu nedoplatku řidiče nebo provozovatele vozidla na jejich pravomocné pokutě za dopravní přestupek, a to v hotovosti, nebo prostřednictvím platebního terminálu. V případe neuhrazení nedoplatku na místě kontroly je policista nebo celník oprávněn nařídit řidiči jízdu na nejbližší vhodné místo a zadržet tabulky, registrační značky, nebo zabránit vozidlu v jízdě použitím takzvané botičky. Ty tabulky, registrační značky, budou vráceny, nebo to vozidlo bude uvolněno pouze v případě, že ten nedoplatek bude uhrazen. Týká se to tedy nedoplatků na pravomocných pokutách za dopravní přestupky.

Na základě pozměňovacího návrhu se podobné oprávnění přisuzuje i strážníkům obecní policie, a to u nedoplatku za dopravní přestupky spáchané na území obce. Takže primárním cílem je samozřejmě zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Máme tady celou řadu notorických neplatičů, týká se to hlavně zahraničních řidičů, kteří často tranzitují Českou republiku a prostě ty pokuty neplatí. Pokud tento zákon schválíme, tak dáme policii do ruky velmi silný nástroj, jak tyto nedoplatky vymáhat. Já si od toho slibuji zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Takže to pokládám za velmi důležitý návrh zákona a prosím o jeho projednání ve druhém čtení.

Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama