Jan Jakob

  • TOP 09
  • Středočeský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,42. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

07.04.2021 18:49:00

Každý občan má právo vyjádřit se v hlasování

Každý občan má právo vyjádřit se v hlasování

Projev na 97. mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny 7. dubna 2021 k novele volebního zákona

 Vážené dámy, vážení pánové,

já bych se rád vyjádřil k některým pozměňovacím návrhům. A protože za některé budu děkovat, tak bych chtěl poděkovat i kolegovi Bendovi a celému ústavněprávnímu výboru za ten komplexní pozměňovací návrh.

V první řadě bych ovšem chtěl varovat před pozměňovacím návrhem kolegyně Mračkové Vildumetzové, protože my tady projednáváme tenhle volební zákon z toho důvodu, že Ústavní soud některé části zrušil právě proto, že některé hlasy nebyly rovné a ten systém v jistých parametrech vykazoval nespravedlnost. A mám obavu, že právě její pozměňovací návrh by mohl způsobit totéž a ještě možná i v horších výsledcích. Proč? Protože ono lze poměřovat preferenční hlasy v rámci jedné kandidátky v rámci jednoho kraje. Nikoliv v rámci všech kandidátek a různých krajů. Ten návrh, jak je předložen, tak uděluje ve druhém skrutiniu mandáty podle relativního počtu preferenčních hlasů. Tedy oproti tomu, kolik strana získala v daném kraji, což zcela evidentně zvýhodňuje a zavádí nerovnost preferenčních hlasů v jednotlivých krajích a zvýhodňuje kraje menší. A ad absurdum by se mohlo stát, že onen zmiňovaný Karlovarský kraj by ve výsledku dostal v prvním skrutiniu pět nebo šest mandátů a ve druhém všechny subjekty by mohly získat mandát taktéž. A tím by získal Karlovarský kraj více mandátů třebas než kraj Královéhradecký, který má více než dvojnásobek obyvatel.

Druhou alternativou by samozřejmě mohlo být porovnávat absolutní počet preferenčních hlasů. Zde by naopak byly zvýhodněny kraje velké, což mně jako středočeskému poslanci by se líbilo více, ale i přesto bych byl zásadně proti, protože zase váha preferenčního hlasu ve velkém kraji by byla výrazně větší než v tom malém. Takže před tímto návrhem bych chtěl varovat a chtěl bych poděkovat za ty dva návrhy, které oproti tomu komplexnímu pozměňovacímu návrhu z ÚPV zavádějí ten automatický přepočet, ať už je to návrh pana předsedy Vondráčka nebo návrh pana místopředsedy Pikala.

Rád bych se vyjádřil, a to je ještě pro mě důležitější než to, co jsem říkal před chvílí, k pozměňovacímu návrhu kolegy Dominika Feriho. Jedná se o onu korespondenční volbu, v tomto případě výhradně občanů žijících nebo pobývajících v zahraničí. Já moc za tento návrh děkuji a jsem přesvědčen, že sem v tuto chvíli ta diskuze patří, protože Ústavní soud zrušil ustanovení právě z toho důvodu, že některé hlasy si nebyly rovny a nedocházelo ke spravedlivé volbě. Přece se to týká i našich občanů, kteří shodou okolností, ať už krátkodobě, nebo dlouhodobě nejsou na území České republiky.

Přece snad nikdo z nás tady nechce zavádět občany druhé kategorie, kteří budou mít mnohem - a bohužel v dnešní době mají a kvůli pandemii o to větší bariéry k tomu, aby mohli vykonat své ústavní právo a volit. Pevně věřím, že nikdo nemá tento zájem, aby si občané, a je jedno, jestli jsou zrovna v tu chvíli na území České republiky, nebo v zahraničí, aby si nebyli rovni.

Jak tady padlo, vláda má korespondenční volbu v programovém prohlášení. Byla spousta času, aby byl tento institut zaveden a projednán. Návrh tady byl předložen i z řad opozice, vedla se tady o něm diskuze, na základě které byly zapracovány připomínky. Ta diskuze tady probíhala a odkazování na to, že neproběhla, je podle mě pouhou výmluvou. Mám podezření, že ti poslanci, kteří nezvednou pro korespondenční volbu ruku a nebudou pro ni hlasovat, že prostě rezignovali na spravedlnost, na rovnost našich občanů a na principy demokracie. A je úplně jedno, jakou výmluvu si najdete pro to, že jste pro to nehlasovali.

Mám podezření, že tu ruku nezvednete právě jen proto, že se vám to nehodí, že víte, že ti voliči v zahraničí potom vám hlas nehodí. A to je špatně, protože každý občan má právo se vyjádřit v hlasování.

Dovolil bych si upozornit ještě na jeden aspekt, a to, že volební zákon musí samozřejmě projednat Senát. A jak je známo, tak v Senátu se pečlivě našim krajanům věnují. Tento návrh by nepochybně většina senátorů přivítala a věřím, že o to snazší by bylo pak i projednání v horní komoře Parlamentu. Prosím tedy a apeluji, abychom korespondenční volbu alespoň ze zahraničí schválili.

Dovolím si ještě se vyjádřit ke dvěma pozměňovacím návrhům, které se netýkají volebního zákona, týkají se jednacího řádu Sněmovny. Tady se naopak domnívám, že ta diskuze v tuhle chvíli je nadbytečná a neměli bychom pozměňovacími návrhy přilepovat a řešit ustanovování klubů tady v Poslanecké sněmovně. Myslím si, že je to nadměrečná materie oproti tomu, co máme rozhodovat.

Takže já děkuji za pozornost a ještě jednou se moc přimlouvám za naše krajany, ať už žijí v zahraničí krátkodobě, nebo dlouhodobě. Prosím, udělejme z nich konečně občany stejné kategorie, jako jsou všichni ostatní.

Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama