Jan Jakob

  • TOP 09
  • Středočeský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,33. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

04.03.2021 18:20:00

Vazba na regiony je tady historicky dána

Vazba na regiony je tady historicky dána

Projev na 89. schůzi Poslanecké sněmovny 4. března k návrhu změny zákona o volbách do parlamentu České republiky.

Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já jsem slíbil mému předsedovi klubu, že budu stručný. A i když je evidentní, že o tomhle tématu jde se bavit hodiny, tak se o to pokusím.

Nález Ústavního soudu má v zásadě dvě roviny. První z nich je uzavírací klauzule, což je jednodušeji představitelné, kdy zrušil to vstupní kvorum, které se načítalo: pět, deset, patnáct, dvacet. Teď je na nás, jakým způsobem tato kvora stanovíme. My jako TOP 09 si myslíme, že má být nějaké navyšování kvora pro koalice, nicméně v nějaké rozumné míře. Domníváme se, že tak, jak to bylo nastaveno před rokem 2000, tak je adekvátní, tedy: pět, sedm, devět, jedenáct. Ale jsme samozřejmě otevřeni diskusi. Ta druhá rovina je tedy to konstatování, že kombinace 14 různě velkých krajů se systémem přepočtu, v tom případě tedy D´Hondtu, tak neodpovídalo proporčnímu systému. Jsou z toho dvě cesty ven, které jsou tady diskutované, a to buď změnit kraje, nebo změnit systém propočtu. Obě dvě cesty jsou samozřejmě legitimní a mohou naplňovat principy poměrného systému, ať už je to tedy varianta jednoho obvodu, tak ale i 14 obvodů, pokud se ten přepočet správně nastaví, což i v tomto návrhu je do zbytku splněno, protože se první přepočítává na úrovni celé republiky a pak v rámci zisku jednotlivých volebních uskupení na jednotlivé kraje.

Takže při obou dvou možnostech je možné dosáhnout ryze proporčního rozdělení mandátů podle počtu odevzdaných hlasů pro volební subjekty. My jako TOP 09 preferujeme variantu 14 obvodů, protože ta vazba na regiony je tady historicky dána, troufnu si říct, že se již dá mluvit o jisté ústavní zvyklosti.

Jako třetí okruh bych si dovolil přidat i v kontextu toho nálezu Ústavního soudu rovnost a přístup k možnosti volby. Není tajemstvím, že dlouhodobě prosazujeme korespondenční volbu, a teď zdůrazňuji, pro krajany žijící v zahraničí. Určitě je to záležitost, která by se nám líbila ve volebním zákonu zohlednit, byť vnímáme, že asi - zvlášť tady ve Sněmovně - k tomu velká vůle není, nicméně by to narovnalo další nespravedlnost. Zvlášť v dnešní době ti lidé v zahraničí mají tu možnost vůbec volit omezenou.

Dovolte mi ještě ve stručnosti dvě osobní poznámky k tomu, jak tady diskuse probíhá. Vnímám tady od kolegů z ANO boj, který je naprosto legitimní, za variantu jednoho obvodu. Ano, je to jedna z variant. Nicméně fakticky, jak slyším tady ta stanoviska všech ostatních, tak vůle je, aby bylo zachováno 14 obvodů. Prosím, pokročme v tom jednání dál. Každý bude muset v tom názoru udělat nějaký ústupek. A já pevně věřím, že kompromis, konsenzus najdeme.

Druhá poznámka je k panu místopředsedovi Filipovi. A já se mu prostřednictvím pana předsedajícího omlouvám, že na něj a on na mě tak často reagujeme, asi je to tím, že máme zcela odlišný pohled na svět. Já bych se bránil bagatelizaci Senátu v tomhle legislativním procesu. Volební zákon je ať už do Sněmovny, tak do Senátu, tak z Ústavy musí schválit obě dvě komory Parlamentu ve stejném znění. Nelze říkat, že když schvalujeme volební zákon do Sněmovny, ať nám do toho ten Senát moc nemluví. V Ústavě je to samozřejmě schválně takhle, aby naopak se ty komory vyrovnávaly, aby jedna z nich si to nemohla pro svoje volby nastavit sama o sobě bez ohledu na ústavní vyváženost a ústavní principy. Takže si dovolím vyzvat i v těch dalších jednáních, aby do toho i nadále a možná ještě intenzívněji byli zapojeni kolegové ze Senátu. Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama