ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -2,07. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

02.11.2015 17:39:40

OHROŽENÁ ROUBENKA NA VINOHRADECH V ČASE

OHROŽENÁ ROUBENKA NA VINOHRADECH V ČASE

Od roku 2006 radní Prahy 2 nesmyslnou snahu investora o zastavění památkově chráněné zahrady na Vinohradech zdárně odráželi. Co je nyní jinak, že investor má reálnou šanci dosáhnout svého? NIC...nebo přeci jen? To posuďte sami.

Hrozící zástavba památkově chráněné zahrady kolem roubenky na Praze 2 budí hodně emocí a nelze se tomu divit. Rada MČ Praha 2 bude záměr projednávat za přítomnosti investora 23. 11. 2015. Vzniká tak dostatečný prostor pro získání petičních podpisů proti tomuto zcela předimenzovanému projektu, ke kterému se vyjádřil mimo jiné i renomovaný architekt Vlado Milunič (autor Tančícího domu): "Neadekvátní, nepatřičná, formální vestavba domu do území s kvalitní vzrostlou zelení je schopna tuto zlikvidovat jak výfuky ze čtyřiceti garážovaných aut, tak také změnou hydrogeologických poměrů v patě svahu celého území."

A jak to tedy s  lukrativním pozemkem na Vinohradech je? Pokusím se o stručný časový přehled.

Ale nejprve pár faktů: Roubenka je nemovitá kulturní památka včetně zahrady a oplocení číslo 2381, zapsána v rejstříku číslo 101060. Současný projekt obsahuje 35 bytů a 42 garáží a záměr adaptace roubenky na dům s pečovatelskou službou (10 pokojů), termín otevření – před volbami 2018. Žadatelem a zároveň stavitelem je společnost REZIDENCE POD ZVONAŘKOU s. r. o. se sídlem Perucká 61/13, Praha 2. Projektantem je společnost RH – ARCH, s. r. o., Nekázanka 9, Praha 1.

A JAK ŠEL ČAS....

26. 5. 2004 – Vila prohlášena Nemovitou kulturní památkou včetně zahrady a oplocení.

27. 12. 2006 – První žádost o vyjádření k projektové dokumentaci „Obytný soubor pod Zvonařkou“, velikost: 18 bytů, 20 garáží.

8. 1. 2007 – Záměr projednávala Komise rozvoje (komise Rady MČ Praha 2), zamítnuto, důvod – rozpor s územním plánem.

19. 1. 2007 – Městská část dostala i přes nesouhlasné stanovisko pozvání k zahájení územního řízení, vzhledem k nesouhlasu projektanta a investora.

5. 2. 2007 – Záměr znovu projednávala Komise rozvoje – zamítnuto, důvod – rozpor s územním plánem, urbanistický a architektonický nesoulad, omezení koridoru městské zeleně a nově NESOUHLAS s vyjmutím zahrady ze součástí nemovité kulturní památky.

6. 2. 2007 – Rada MČ Praha 2 usnesením č. 73 podpořila závěry Komise rozvoje.

Červen 2007 – Zpracována nová architektonická studie tzv. 3. varianta – dva jednoduché vilové objekty s garážemi s využitím současné zeleně zahrady.

9. 10. 2007 – Komise rozvoje nesouhlasila, důvod – naddimenzovaný objem výstavby v lokalitě celoměstského systému zeleně a kulturní nemovité památky.

27. 10. 2009 – Nový projekt vilové domy A a B celkem 16 bytů a 20 garáží.

2. 11. 2009 – Komise rozvoje nesouhlasila, důvod – nesoulad s územním plánem. Dotčená lokalita se nachází v celoměstském systému zeleně, ve stabilizovaném území, kde se nepředpokládá významný nárůst využití a kde je z hlediska limitů rozvoje možné pouze zachování, dotvoření a rehabilitace stávající urbanistické struktury bez možnosti další stavební činnosti. Území je z hlediska dopravní obsluhy obtížně přístupné pouze jednosměrným průjezdem.

18. 10. 2013 – Nový projekt, v podstatě ten současný, terasovitý.

9. 12. 2013 – Komise rozvoje nesouhlasí, odůvodnění stejné jako minule.

21. 8. 2014 – Nová žádost, trochu upravený projekt minulý – stavby zmenšeny o 10%, doplnění zeleně v kontejnerech na terasy, zvýšení průjezdnosti ulice, změna parkování.

1. 9. 2014 – Komise rozvoje nesouhlasila. Odůvodnění – nesoulad s územním plánem.

20. 8. 2015 – Nová žádost, projekt zahrnuje rekonstrukci roubenky, 35 bytů, 42 garáží.

2. 9. 2015 – Komise rozvoje po bouřlivé debatě nepřijala rozhodnutí.

12. 10. 2015 – Rada pod tlakem opozice rozhodnutí odkládá, na příští radu bude pozván zástupce investora.

16. 10. 2015 – Vznik petice Zachraňme Zvonařku!

A jak to dopadne? To se teprve uvidí. Nejsem zásadně proti novostavbám v centru města. Ovšem vykácet 36 stromů a zastavět každičký zelený kousek, kde to jen trochu jde…to už je vážně moc! Proto jsem i já petici podepsala. Věřím, že na záchranu památkově chráněné vily by se finanční prostředky daly sehnat i šetrnějším způsobem!

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama