Jiří Hráček

  • KSČM
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,47. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

04.03.2012 9:58:41

Vystoupení s. Jiřího Hráčka na konferenci MěV KSČM Brno - Mladí komunisté v Brně

Vystoupení s. Jiřího Hráčka na konferenci MěV KSČM Brno - Mladí komunisté v Brně

Okresní konference před VIII. Sjezdem KSČM pomalu vrcholí a to i pro nás mladé členy strany.

Vážené soudružky a soudruzi,

dovolte mi několik vět k činnosti mladých komunistů v Brně a také k dnešní konferenci.

Vystupuji zde jak jménem brněnských mladých komunistů, tak zároveň jako člen Ústřední rady Svazu mladých komunistů Československa, jehož zástupce nebyl oficiálně pozván.

Jak se již stalo zvykem, mladí komunisté se aktivně účastnili všech akcí brněnského městského výboru KSČM, ať už se jednalo o veřejná shromáždění na Zelném trhu, oslavu 1. máje nebo o pietní akty k osvobození města Brna Rudou armádou či akci k devadesátiletému výročí založení KSČ. Také jsme se zúčastnili demonstrací proti vládě jak 7. 10. na Moravském náměstí, tak nedávno demonstrace 17. listopadu na Malinovského náměstí.

Rovněž jsme jako mladí komunisté svojí účastí podpořili akce v Babicích a Tvrdonicích, kam vypravil autobus městský výbor. Dne 15. 10. 2011 se v Brně, v sídle městského výboru KSČM, uskutečnilo zasedání Ústřední rady Svazu mladých komunistů Československa (SMKČ), tohoto zasedání se zúčastnili mladí komunisté z celé naší republiky. Organizační stránku této akce jsem zabezpečil s pomocí dalších mladých komunistů, jednání proběhlo v klidu a dá se označit za úspěšné.

Od září se aktivity mladých komunistů nejen v Brně, ale v celé republice zaměřily na akce proti školnému na vysokých školách, a to prostřednictvím petice proti školnému, kterou organizuje iniciativa SOS student, jejíž jsme aktivní součástí. Od té doby proběhlo v městě Brně několik úspěšných petičních akcí proti školnému, dohromady se nám zatím podařilo nasbírat něco přes sedm až osm tisíc podpisů. V neposlední řadě jsme svou účastí podpořili i akce a demonstrace organizované studenty nazvané „Týden neklidu“, namířené jak proti reformám vysokého školství, tak proti školnému, a to i tady v Brně.

Našich aktivit, jak je vidět, byla celá řada a je jisté, že v roce následujícím budou i nadále pokračovat. Je ovšem důležité říct, že přístup k práci s mládeží, a to nejen v brněnské stranické organizaci, ale v celé KSČM, je naprosto nevyhovující. Nejen, že mladé lidi nedokáže současná KSČM oslovit a získat pro reálnou politickou práci, ale ty, kteří se již objeví a jsou nadšení pro myšlenky socialismu a tedy i marxismu-leninismu, díky své ustrašené, revizionistické a oportunistické politice během krátké doby znechutí a buď odradí od další činnosti anebo je nechá upadnout do pasivity. Těžko se tomu divit, když většina současného vedení strany marxismus-leninismus odmítá a jen prohlubuje rozvrat a úpadek strany ve snaze být za každou cenu přijatelnější pro současnou vládnoucí třídu buržoazie, jak ze strany pravice, tak sociální demokracie. Tudy ale, soudruzi a soudružky, cesta nevede.

Pokud KSČM nechce přijít i o poslední mladé členy strany, které má, měla by si uvědomit, že jakékoliv ústupky současné vládní moci jí nijak neprospějí, neustálé omluvy a distancování se za minulost jsou v době, kdy současná vláda oslavuje vrahy, přepisuje historii, okrádá pracující, studenty i důchodce neustálými zvyšujícími se poplatky a dalšími likvidačními asociálními kroky, naprosto kontraproduktivní a směšné! My se totiž nemáme za co omlouvat, nemáme se ani čeho bát. Neustálé strašení zákazem či pozastavením činnosti KSČM a dalších komunistických organizací či jejich monitorováním je jen ukázka neschopnosti současné vládnoucí třídy, ale lidi tohle nezajímá, ty zajímá, kdo vyřeší jejich neustále se zhoršující sociální situaci a další negativní dopady mafiánského kapitalismu na jejich životy a naší povinností by mělo být pojmenovávat věci pravými jmény z pozic třídně uvědomělé komunistické strany a ne vykládat nějaké sociáldemokratické nesmysly a tím jít proti stále aktuálním pokrokovým myšlenkám Marxe, Engelse, Lenina a dalších představitelů komunistického hnutí. Jedině tak můžeme být stále alternativou pro občany této země!

Každý, kdo mě zná, kdo čte pravidelně moje články na stránkách SMKČ, ví, že se nebojím říkat, co si opravdu myslím a být kritický jak k současnému vykořisťovatelskému režimu, tak k linii, kterou současná KSČM zastává a také k některým jejím vedoucím představitelům, ale i neúspěšným funkcionářům honícím se už 20 let neúspěšně za kariérou a toužících po jakékoliv funkci. Kritika je totiž podle mého jednoznačně namístě, a to nejen co se týče přístupu k mládeži, ale k celkové situaci, ve které se ve straně nacházíme. Není s podivem, že podobná kritika se u rádoby komunistů a likvidátorů KSČM, jakým je například Vojtěch Filip, nesetkává s pochopením, ale jen s trapnými útoky a řečmi o zlých stalinistech, což je jen marná snaha o zakrytí jejich skutečných cílů.

Pomalu se blíží osmý sjezd strany a na výročních členských schůzích jsme měli projednat sjezdový materiál „Socialismus ve 21. století“. Podle mého názoru je potřeba ho jednoznačně odmítnout, jakožto materiál naprosto nemarxistický, netřídní, který nemá s komunistickými myšlenkami naprosto nic společného. Je to materiál utopistický a ve svých důsledcích nelogický a v řadě pojmů zastaralý, jak jsem již popsal výše, prosazující teze lacině se podbízející sociální demokracii. A pokud má někdo pocit, že je to materiál živý a moderní, tak ve srovnání s díly klasiků marxismu-leninismu je tomu právě naopak.

Na závěr malé shrnutí. Jelikož komise mládeže na všech úrovních (centrální, krajské, tak i v Brně) prakticky nefungují a celkově strana s mládeží v podstatě nepracuje, jsem pro to, aby se mladí komunisté v Brně spojili do jedné čistě mládežnické stranické organizace a to z toho důvodu, že mezi staršími soudruhy se mladí členové strany snadno ztratí a je potřeba je zapojit do činnosti celé stranické organizace, politicky a ideologicky je vzdělávat a aktivně připravovat na převzetí jak funkcí ve stranických orgánech, tak v zastupitelských sborech po současných představitelích strany. Pokud tuto oblast budeme dále zanedbávat, tak jako doteď, situace bude více než kritická. Je potřeba si uvědomit, že jeden nebo dva aktivní a připravení mladí komunisté městskou stranickou organizaci od jejího postupného vymření a zániku nezachrání, a tak je naší povinností se začít oblasti práce s mládeží konečně pořádně věnovat, ne mladou generaci odrazovat, a tak nedovolit další vnitřní likvidaci KSČM, a to nejen v Brně, ale v celé republice.

Čest Vaší práci!


Jiří Hráček


Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama