Jiří Kohoutek

  • SPD
  • Pardubický kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,6. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

27.07.2020 14:02:56

Vzhůru do krajských voleb!

Vzhůru do krajských voleb!

Poslanec SPD Jiří Kohoutek představuje program krajské organizace hnutí pro občany Pardubického kraje.

 

Vážení občané Pardubického kraje,

hnutí SPD představilo 11. července  svůj program do říjnových  krajských voleb. Ústředním motivem tohoto programu je naše přesvědčení, že slušný a pracující člověk musí být na 1. místě. Tak je tomu u nás ostatně vždy, nejen v souvislosti s krajskými volbami.

Hlavními programovými prioritami pro krajské volby jsou pro nás zejména následující záležitosti:

Bezpečnost: Jedná se hlavně o  ochrana životů, zdraví a majetku našich občanů, ale i o programy prevence kriminality, o boj proti  vzniku a rozšiřování
tzv. vyloučených lokalit, o zajištění dostatečných prostředků pro kraje  Zajistíme více na systémová opatření pro případy krizových stavů typu pandemie koronaviru – a také o  podporu všech složek a pracovníků integrovaného záchranného systému.

V tomto směru je v Pardubickém kraji naší velkou výhodou, že volebním lídrem kandidátní listiny do krajského zastupitelstva je zde pan doktor Tomáš Fadrný,  který většinu svého profesního života působil na různých pozicích v rámci Policie České republiky, byl i  zástupcem ředitele okresního ředitelství Policie Ćeské republiky ve Svitavách a dlouhou dobu pracoval i jako člen Komise prevence kriminality.

Velkou prioritou je pak zlepšení krajské dopravní infrastruktury, stavu krajských silnic a celkové úrovně krajské veřejné dopravy

Chceme pracovat na zkvalitnění úrovně a dostupnosti lékařské péče v krajích,
což znamená zejména rozšíření kapacity sítě zdravotnických zařízení, včetně všech typů lékařských pohotovost pro dospělé i děti ve všech okresech kraje.

Velkým tématem je i oblast sociálních služeb, kde chceme v první řadě posílit
a rozšířit nabídku pečovatelských a asistenční služeb pro naše seniory
a zdravotně handicapované občany přímo  v jejich domovech. A pochopitelně budeme pracovat i na rozšíření kapacit domovů pro seniory.

Kraje mají ve své kompetenci i střední školství – tam je třeba razantně podpořit zejména učňovské a technické obory. Jde o strategickou otázku z hlediska budoucí úrovně zaměstnanosti. V tomto ohledu je úloha a zodpovědnost krajů nezastupitelná.

A v neposlední řadě jde i o podporu regionálního podnikání – jestliže chceme zachovat počet pracovních míst v krajích, je třeba všemožně podpořit naše regionální zaměstnavatele, speciálně malé firmy a živnostníky.

Mám-li náš krajský program krátce shrnout, lze říci, že naším cílem je zajistit více peněz, bezpečí a spravedlnosti pro všechny  řádné a pracující občany. V tomto ohledu jsou velmi zajímavé i výsledky průzkumu, který se mi nedávno dostal
do rukou, a ve kterém agentura SANEP  v minulých letech zjišťovala mezi občany Pardubického kraje, co považují za největší problémy svého regionu.

Šlo o těchto šest záležitostí:

Jednoznačně dominoval špatný stav silnic (jak z hlediska jejich  kvality,
tak i skutečnost, že v našem kraji chybí obchvaty měst a dálnice), dále šlo
o korupci, vysoké ceny vody, drahé nájmy nemovitostí, zejména k bydlení, nedostatek lékařů na venkově a nespokojenost s prací městských policií

Všechny tyto oblasti reflektuje i náš pardubický program do nadcházejících krajských voleb, jehož garanty jsou především naši zkušení, odborně zdatní
a kompetentní kandidáti.

Mnoho konkrétních záležitostí zde mohu pozitivně ovlivnit i já osobně,
coby poslanec a  člen Poslanecké sněmovny, jelikož parlamentní výbory,
ve kterých pracuji, mají k tématům, co mé pardubické spoluobčany nejvíce pálí, velmi blízko. Hospodářský výbor se, mimo jiné,  zabývá dopravou, dopravní politikou, energetikou a vodárenstvím, Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj je pak přímo klíčovým parlamentním orgánem pro oblast samosprávy, krajské i obecní -  a má v náplni práce i problematiku bydlení.

Vážení spoluobčané, v říjnových krajských volbách budeme mít unikátní
a neopakovatelnou příležitost výrazně ovlivnit směřování našeho Pardubického kraje. Využijme ji. My v pardubickém SPD Vám nabízíme realistický program, pracovitost a profesionalitu. A jistotu, že vždy zůstaneme s Vámi. Všechny klíčové záležitosti budeme konzultovat s občany, včetně možnosti vyjádřit se k nim případně i formu krajského referenda.

Děkuji Vám a hezké léto!

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama