Jiří Kohoutek

  • SPD
  • Pardubický kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,6. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

11.09.2020 16:11:58

Životní prostředí v rukou zelených fanatiků nenecháme. Ani na Pardubicku

Životní prostředí v rukou zelených fanatiků nenecháme. Ani na Pardubicku

Z někdejších 260 rybníků, které vybudovali Pernštejnové, jich zbylo už jen 52. Hráze sice existují, ale není voda. Víme ale o výjimkách, kam by se kapři mohli vrátit. Dáme se do toho společně? Příroda je víc než jen boj o miliardové evropské dotace!

Podobně jako v posledních letech v celé republice, i hospodaření v lesích Pardubického kraje výrazně ovlivnilo přemnožení lýkožrouta smrkového (tzv. kůrovce) a taktéž velké sucho. Namísto plánované těžby tak naši lesníci povětšinou jen likvidovali množství napadených stromů. V uplynulých letech se v našich pardubických lesích těžilo prakticky pouze dřevo napadené kůrovcem a také stromy, zejména borovice, které uschly kvůli nedostatku vláhy. Jde tedy o těžbu tzv. kůrovcového dřeva a souše.

Espéďáci vysazují stromky

Důsledkem tohoto stavu jsou rozsáhlé holiny a akutní nutnost obnovy porostů. Skladba nově vysazovaných lesů by měla vždy respektovat konkrétní podmínky dané lokality a nové druhy stromů musí být vybírány tak, aby byly odolnější proti hmyzím škůdcům i proti suchu či větrným kalamitám. Zachování a obnova našich lesů je i jednou z priorit pardubické organizace hnutí SPD, a to nejen v souvislosti s nadcházejícími krajskými volbami. Naši členové se proto ve svém volném čase opakovaně účastní akcí vysazování nových stromů a obnovy našich lesů, někdy je i sami pořádáme. Víme dobře, že lesy a příroda hrají v našem kraji velmi důležitou úlohu a to nejen krajinotvornou, ekologickou či hospodářskou, ale také volnočasovou a rekreační, zejména v Pardubicích a jejich bezprostředním okolí.

U Opatovického nebo Dvakačovického kanálu

Dalším problémem podobného druhu je narůstající nedostatek vody, pitné i užitkové, což souvisí i s významným úbytkem vodních, zejména rybničních, ploch v našem kraji. Z někdejších 260 rybníků, které v okolí byly za panování Pernštejnů, jich máme už jen 52. Návrat k původnímu stavu je však víceméně nemožný. Torza a hráze někdejších rybníků sice existují, ale pokud není voda, nelze je obnovovat. Možná, že výjimka by se našla v okolí lokalit u Opatovického nebo Dvakačovického kanálu, kde je vody relativní dostatek. Klíčové je učit se zadržovat vodu v krajině – a podniknout k tomu veškerá potřebná opatření. Mělo by se tak stát i v rámci kompetencí a činnosti krajské samosprávy, což je priorita našeho, pardubického, programu v oblasti zemědělství a životního prostředí. Proto je i velmi důležité ochránit naší zemědělskou půdu z hlediska jejího rozsahu. V žádném případě pak nelze připustit její další zábor pro komerční výstavbu.

Parkoviště musí být vsakovací

Chybou je i přílišné odvádění vody kanalizací do vodních toků či řek. I to je právě jeden z důvodů vysušování krajiny. Při nové výstavbě tak musíme dbát i na zadržování odtoku dešťové vody. Kapitolou samou pro sebe je také nevhodná skladba zemědělských plodin v posledních letech a značný úbytek podzemních vod. Cestou k nápravě může být například omezení sekání trávy na velkých plochách či budování tzv. mokřadů, retenčních nádrží a jiných nových vodních ploch. Podstatné je i to, aby nově budovaná velkokapacitní parkoviště byla vsakovací a aby se nové budovy stavěly tam, kde to lze, s tzv. zelenými střechami. Budeme usilovat o to, aby města a obce měla v tomto směru od orgánů Pardubického kraje maximální podporu. Metodickou, odbornou, technickou i finanční.

Uhlíková neutralita? Jen na kšeft!

Problematiku životního prostředí nesmíme v žádném případě ponechat pouze v rukou zelených fanatiků, protože ochrana přírody a krajiny, úcta a pokora před nimi, jsou výsostně praktická a konzervativní témata. Nesmí se stát pouze předmětem ideologického boje nebo prostředím, kde se jednotliví aktéři rvou o miliardové evropské a jiné dotace, jako vidíme například u tzv. obnovitelných zdrojů energií, tzv. elektromobility nebo nejnověji u tzv. uhlíkové neutrality. Musíme se i vrátit k moudrosti a zkušenostem našich předků a stále hledat rozumnou rovnováhu mezi potřebami přírody a člověka s tím, že máme povinnost zemi, kterou jsme zdědili, předat našim potomkům ve stejném, ne-li lepším stavu. My v pardubickém SPD si vše dobře uvědomujeme!

Jiří Kohoutek

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama