Jiří Oberfalzer

  • ODS
  • Beroun
  • místopředseda Senátu
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,32. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

18.10.2018 10:45:00

Petice řeší naléhavou potřebu regionů k dokončení klíčové páteřní infrastruktury

Petice řeší naléhavou potřebu regionů k dokončení klíčové páteřní infrastruktury

Projev na 18. schůzi Senátu 18. října 2018 k Petici na podporu infrastrukturních projektů: - dálnice D49 Hulín - Fryšták - hranice ČR/SR - dálnice D55 Otrokovice St. Město - Břeclav

Tak já když jsem rozběhnut, tak to rovnou přečtu. Výbor přijal toto usnesení, má číslo 156, oznamuje OV Senátu, že šetření ve věci petice na podporu infrastrukturních projektů – dálnice 49 Hulín-Fryšták-hranice, dálnice D55 Otrokovice-Staré Město-Břeclav – bylo ukončeno, doporučuje Senátu na základě seznámení a projednání petice, a já teď přeskočím takové ty věci, které už jsem řekl, přijmout návrh usnesení, který je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení, navrhuje Senátu zařadit veřejné slyšení, určuje zpravodajem mne a pověřuje předsedu výboru, aby s tímto seznámil předsedu Senátu.

A to podstatné je tedy návrh výboru na konečné usnesení Senátu, o kterém bychom potom po rozpravě měli hlasovat. Ten návrh zní:

I. Senát PČR bere na vědomí petici č. 10/18 na podporu a tak dále, obsaženou v senátním tisku č. 275,

II. konstatuje, že tato petice je důvodná,

III. žádá Ministerstvo dopravy ČR a ŘSD ČR urychlit přípravu dálnice zejména v úseku D4902 a dále v úsecích D4903-05 Lípa – státní hranice ČR/SR, po schválení aktualizované technicko-ekonomické studie urychlit posouzení EIA, termín průběžně,

IV. Senát žádá dále Ministerstvo dopravy ČR a ŘSD ČR, aby ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí prověřilo technické řešení průchodu dálnice D55 v oblasti tzv. Bzenecké Doubravy a dohodli se na alternativním řešení tzv. galerie, popř. i vhodných kompenzačních opatřeních, která zajistí průběh trasy D55 v kapacitním uspořádání,

V. dále aby v návaznosti na schválené zásedy územního rozvoje Jihomoravského kraje plně dále pokračovaly přípravy staveb v úsecích D5508-5513, termín prosinec 2018,

VI. žádáme Ministerstvo dopravy ČR a ŘSD ČR přijmout vhodná technicko-organizační opatření, směřující k urychlení přípravy stavby D5506 v úseku Napajedla-Babice, tak, aby mohlo dojít k jejímu zahájení v roce 2021, termín opět prosinec 2018, tam už někdo slaví, ale jsme teprve na začátku,

VII. Ministerstvo dopravy ČR a ŘSD a dále Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, jakož i SPÚ ČR, aby aktivně spolupracovaly při řešení právnických vztahů s pozemky státu, potřebnými pro výstavbu D55 a D49, tak, aby předmětné pozemky zůstaly plně pod kontrolou státu, termín průběžně.

A to si myslím, že je vše. Dovolte mi jenom krátkou poznámku. Výbor věnoval této petici pozornost, dobře víte, že Senát projednával nejméně dvě, co já si vybavuji, podobné petice, možná i další, které vlastně řeší naléhavou potřebu regionů k dokončení klíčové páteřní infrastruktury naší země. Tady se bavíme o regionu, řekněme, z pohledu Prahy odlehlém, který nicméně přiléhá k rakouským, slovenským hranicím, a tudíž i na navázání infrastruktury těchto sousedních států klíčových pro naši pozici v Evropě, také důležitém.

Senátoři jednoznačně podporovali tento zájem, jakožto jacísi reprezentanti regionů, dáno principem, volby do Senáty pochopitelně kladou na tuto otázku a na tyto zájmy velký důraz. V průběhu veřejného slyšení výboru nezaznamenal jsem jedinou námitku, jedinou pochybnost o důležitosti a naléhavosti této stavby, těchto staveb, v podstatě, protože jsme už s jakýmsi předběžným návrhem usnesení i na veřejném slyšení pracovali, nebyla ani vznesena námitka k jeho znění.

Tím chci říci, že tedy očekávám, že Senát se k tomuto návrhu usnesení postaví příznivě a potom zejména v hlasování kladně. Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama