Jiří Robinson Roup

Hodnota našich cílů, se odvíjí od použitých prostředků.
  • BPP
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -2,35. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

16.02.2015 12:58:51

Trutnovské strany a hnutí o tom jak investovaly do volební kampaně

Trutnovské strany a hnutí o tom jak investovaly do volební kampaně

Chceme větší transparentnost, ale pro ty druhé...

11.10.2014 skončily volby do obecních zastupitelstev v Trutnově...

Vzhledem k tomu, že je to již nějaký čas je namístě postrčit strany a hnutí k tomu, aby se s námi podělily o to nejpodstatnější, to jest Kolik od Koho a Komu. Určitě by bylo dobré vědět, kolik taková úspěšná nebo i neúspěšná kampaň stojí a kdo ji vlastně platí.

Za normálních okolností by bylo nejjednodušší poslat dotaz jednotlivým subjektům a čekat na odpověď. S tím ale nemám dobré zkušenosti.

Rozhodl jsem se pro trochu jinou strategii. Dotaz na finance zasílám formou otevřeného dopisu, aby mohl každý posoudit, jakým způsobem a v jakém časovém horizontu se jednotlivá uskupení k této výzvě postaví.
Tento text vyšel 5.11.2014 a je dobré si jej připomenout. Stranám a hnutím, které kandidovaly do zastupitelstva města Trutnov, jsme zaslali otevřený dopis tohoto znění:

Text otevřeného dopisu:

Vážení účastníci volebního klání do zastupitelstva města Trutnov.
Volby jsou sice za námi a na první pohled by se mohlo zdát, že nyní je čas upírat pozornost pouze do budoucnosti. Jsou tu však otázky, které se vztahují k  právě proběhlým volbám. Domnívám se, že je třeba (s ohledem na volby příští) tyto otázky zodpovědět.

Proto si dovoluji požádat všechny subjekty, které kandidovaly do zastupitelstva města Trutnov, o finanční shrnutí proběhlé kampaně.

Domnívám se, že informace zda a v jakém rozsahu jednotlivé subjekty budou o penězích ve své volební kampani informovat, může být pro voliče důležitým argumentem při rozhodování v jakýchkoliv příštích volbách.

Zde jsou tedy otázky, které by nás zajímaly:

Jaký byl rozpočet vaší strany/hnutí/sdružení pro volební kampaň do městského zastupitelstva v komunálních volbách 2014

Odkud pocházely finance na vaši kampaň?

Pokud byly finanční prostředky sponzorskými dary, můžete informace o sponzorech a částkách, které byly do kampaně investovány poskytnout veřejnosti?

Jaké částky a do jakých reklamních formátů jste investovali?

Je nebo bude k dispozici nějaká účetní zpráva (s doklady) o financování vaší kampaně?

Věřím, že využijete této možnosti a budete občany Trutnova informovat v co nejkratší době.

Děkuji a jsem s pozdravem J.R.Roup pro Trutnovak.cz
Dne 5.11.2014


K dnešnímu dni je to přesně 3 měsíce a 3 dny od data, kdy byl dopis odeslán. Pokud by čtenáře zajímalo, kdo a v jakém časovém horizontu se k výzvě vyjádřil, odpověď bude velmi jednoduchá. Reagovala pouze strana TOP 09 (trochu mlhavě) a koalice Žít v Trutnově (Zelení, LES a Piráti)

Jaký může být důvod, že ostatní strany a hnutí nechtějí hovořit o financování své kampaně?

1. Domnívají se, že to pro občana není důležitá informace.

2.  Žádné vyúčtování si nedělali.

3.  Nedomnívají se, že by tím mohli získat nějaký prospěch.

Na důvodech ale nakonec nezáleží. Ať už jsou jakékoliv, říkají vždy to samé. „O voliče zas až tolik nejde.“ Takový přístup zamrzí především u stran a uskupení, které se před volbami oháněly „transparentností“ a snahou o nastolení průhledného hospodaření. K tomu by se nakonec dalo říci snad jen jediné. Nemluv o tom, raději to dělej!

Nyní ale k našim premiantům, pro které neskončil boj o voliče hned  den po volbách. Jak by to asi v ideálním případě mělo vypadat nám nastínilo uskupení Žít Trutnov.

Martin Jiránek jeho jménem předložil celkem srozumitelné shrnutí:

Jaký byl rozpočet vaší strany/hnutí pro volební kampaň do městského zastupitelstva v komunálních volbách 2014?

Celkem: 73 397,80 Kč

Odkud pocházely finance na vaši kampaň?

Strana Zelených - 25 000,00 Kč
Pirátská strana - 31 047,90 Kč
LES - 5 318,00 Kč
Dary od kandidátů - 12031,90 Kč

Pokud byly finanční prostředky sponzorskými dary, můžete informace o sponzorech a částkách, které byly do kampaně investovány poskytnout veřejnosti?

Můžeme, kandidáti darovali částku celkem 12031,90 Kč. Nikdo jiný (žádná obchodní společnost) nám dary nedal. Kampaň platili pouze kandidáti a naše strany.

Jaké částky a do jakých reklamních formátů jste investovali?

Tisk Pirátských listů - 22 688 Kč
Roznos Pirátské listy - 8 359 Kč
Plakáty tisk a výlep - 4 508 Kč
Letáky tisk a roznos - 7 260 Kč
Plachty - celkem 7 kusů 6 malých, 1 větší - 7 524 Kč
Facebook - 3 522 Kč
Televize V1 - 2 420 Kč
Direct mailing - 9 450 Kč

Je nebo bude k dispozici nějaká účetní zpráva (s doklady) o financování vaší kampaně?

Doklady máme podrobně zpracované včetně dokladů, ale nechystáme se všechno kompletně scanovat a dávat na web. Kdo bude mít zájem, určitě mu to rádi ukážeme.

Přístup TOP 09 Trutnov se nesl v jiném duchu.

Podle sdělení Roberta Fajfra, který vedl volební kampaň, byl rozpočet uměřený.
„..rozpočet byl velice malý, ale přesto se podařila připravit srovnatelná kampaň s ostatními, která měla solidní úroveň.  To jsem, jako tehdejší představitel strany TOP09 v Trutnově, slíbil všem členům, sympatizantům a kandidátům a to jsem také splnil. Nepodařilo by se to ovšem bez výrazné pomoci některých kandidátů z volebního štábu. Někteří kandidáti se také pouze svezli na úsilí jiných, jak to tak při volbách bývá :-)...“

Dále uvedl že:

„...Původní  rozpočet byl cca 52.000 CZK a v současné době se jedná o dofinancování dalších cca 30.000 CZK. Vesměs se jednalo o nominační, finanční příspěvky kandidátů, příspěvky regionální a celostátní organizace a osobní příspěvky některých kandidátů. Někteří pomohli i nefinančními dary. Kompletní informace jsem již předal novému výboru v Trutnově...“

Členka výboru MO TOP 09 Trutnov S.Šidáková se vyjádřila pro Trutnovák:

„Vyúčtování jsme zpracovávali, ale pro změnu vedení v místní TOP 09 ještě řešíme některé faktury a rádi vyúčtování následně předložíme. Je důležité, aby voliči finanční zdroje na kampaň znali. Bohužel k dnešnímu dni stále ještě nemáme všechny faktury dořešené.“

Není problém, zeptáme se za další tři měsíce...

Můj názor je, že komunikace je pro regionální politické hráče trochu problém.  
Koalice Žít v Trutnově, zdá se, se snaží tento setrvalý stav politického klimatu v našem městě narušit.
V malém městě je vždy vše o lidech. Stačí několik tahounů a mikroklima okoralosti a nechuti hrát s voliči otevřenou hru pomine. Otázkou je, jak dlouho vitalita Žít v Trutnově vydrží. Mají dlouhé čtyři roky na to, aby o svých kvalitách přesvědčili své budoucí potenciální voliče.

Zdá se, že žádní další zájemci o voliče na obzoru nejsou. Jde o to, jestli si toho všimnou samotní voliči.

Psáno pro www.trutnovak.cz
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama